ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 29 - 25.03.2020

מכירה מס' 29

 הסתיימה בהצלחה ב"ה תודה רבה לכל המשתתפים 

את הפריטים שלא נמכרו ניתן יהיה לרכוש בשבועים הקרובים בתוספת עמלת מורשת 

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

משרדינו פתוחים בימים א - ה 
בין השעות 12:00 -18:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

לקטלוג המכירה

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

נדיר! מנחם ציון [רימינוב] - דפוס שפירא זיטאמיר כרוך עם ספרי חסידות חשובים אחרים

1. ספר דרך טוב "והיא קצור מחובות הלבבות" לרבי דוד שלמה בן בירך - טשערנאוויץ תרט"ז | 1855. כד דף. 2. ספר לב דוד לרבינו החיד"א זי"ע. עם הוספות והגהות מרבי יצחק שמשון הורוויץ מייזליש מטשערנוביץ מהדורה מוקדמת - טשערנאוויץ תרט"ו | 1855. עב דף. 3. ספר ליקוטי רמ"ל דברי תורה והנהגות מפי האדמו"ר רבי משה יהודא ליב מסאסוב זי"ע, נעתקו מעצם כתב יד קודשו - חסידות מהדורה ראשונה טשערנאוויץ תרט"ז | 1856. בסופו העתקת מכתב שכתב במוצאי שבת יב' מרחשוון תקנ"ו "לכהנים ולויים וישראלים" דברי הדרכה מרגשים על דרך השלום והענווה. לפי המפעל יח' דף, בעותק שלפנינו כ' דף! (סטפנסקי חסידות 293). 4. ספר מנחם ציון מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב. מהדורה מוקדמת - זיטאמיר תרי"ז | 1857. בדפוס ר' אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. עותק חסר - נ דף במקום נג במקור. 5. ספר אילה שלוחה "והוא כתב יד קודש על התורה מהרב הצדיק... מוהר"ר נפתלי מראפשיץ..." מהדורה שנייה - זיטאמיר תרל"ז | 1876. עותק חסר - 44 עמוד במקום 49 במקור. דף אחרון קרוע עם חסרון ומשוקם בחלקו. שערים נפרדים לכל ספר, כריכה ישנה שמורה ומנותקת, כתמים שונים, מצב כללי טוב. בכמה מקומות חותמת: "אברהם משה באב"ד גוראהומארא בוקוינא". ורישום שמו בכתב יד. בגב הכריכה מראי מקומות בכתב יד המציינים למקומות שונים בספרים שבכרך זה. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $180
פריט מס' : 002

ספר חסידים לרבי יהודה החסיד - דפוס שפירא ז'יטומיר תרי"ז | 1857 כריכה מקורית נאה

ספר החסידים לרבינו יהודה החסיד, עם הפירוש מפורש... וכעת הוספנו בס"ד ברית עולם [להחיד"א] נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרי"ז לפ"ק 1857. קמד דף. נקבי עש וכתמים. כריכת עור מקורית עם עיטור במרכזו בצבע שונה, עם פגמים שונים. מצב כללי טוב. רישומים שונים. אקסליבריס של הרב יהודה לייב מימון - פישמן מירושלים ושל בנו אברהם אלימלך סופר סת"ם.
החל מ $350
פריט מס' : 003

תקון ליל שבועות והו"ר "בהשגחת רבי חנינא ליפא מסלאוויטא" - יוזפאף תר"ב | 1842

סדר ליל תיקון ליל שבועות והושענא רבא... עם כל המעלות שהיה בתיקון שנדפס מקודם בסלאוויטא... נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא בהשגחת הרני מוה' חנינא ליפא שפירא מסלאוויטא בשנת תר"ב [1842]. קעה [צ"ל קסה] דף. נקבי עש ונזקי עבר שונים. מעט פגיעות בטקסט במס' מקומות. מעבר לכך מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: "מענדיל מאיר באמס טשיזאווי [?]".
הפריט נמכר ב $375 החל מ $350
פריט מס' : 004

תיקוני זוהר בכריכה מקורית נאה - ז'יטומיר תרכ"ג | 1863

ספר תקוני הזהר שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי... וכתבנית התקוני זהר מסלאוויטא... נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרכ"ג לפ"ק 1863. [2], קפב דף. שער עם אותיות אדומות. נזקי עש, כתמים ופגמים שונים. כריכת עור מקורית עם עיטור במרכזו בצבע שונה, עם פגמים שונים. מצב כללי טוב. רישומים שונים. אקסליבריס של הרב יהודה לייב מימון - פישמן מירושלים ושל בנו אברהם אלימלך סופר סת"ם.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 005

לוט 5 כרכים ממסכתות הש"ס בדפוס שפירא - זיטאמיר תר"כ - תרכ"ד | 1859-1864

לוט 5 כרכים עם מס' מסכתות הש"ס מתלמוד בבלי שנדפסו בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא. 1. מסכת יומא, תרכ"ד | 1864. צה, ט [צ"ל י], רכב-רל דף. 2. מסכתות זבחים ומנחות בכרך אחד, תר"כ | 1859-1860. [1], קלג; [2], קיח, סג-פח דף. לכל אחד משני המסכתות הללו שני שערים. 3. מסכת נדה עם משניות טהרות, תרכא|1861. [1], קז, א-יח; [1], קלח, סג-פח דף. למסכת נדה שני שערים, שער נוסף למשניות טהרות. 4. מסכת עירובין, תרכ"ב | 1862. [1], קלה, א-כ, א-ג, פט-קלא דף. שני שערים. 5. מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות ומעילה, תרכ"א | 1860. פז, לז, לה, לא, מא, א-ה [3], [2], פח דף. חותמות בית הכנסת אהל שרה במאה שערים (בו התפלל ומסר שיעורים הגאון הגדול מרן פוסק הדור רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל), "מנין חבד חדש דזיהארי'" וכן חותמת "ספרייה דמנין בראן דויטעפסק". מצבים משתנים, חלק מהכריכות מנותקות (אחת מהן מקורית-בלויה), פגעי זמן שונים, נזקי עש, עובש, כתמים, דפים מנותקים, קרעים וכתמי מים. רישומים שונים.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 006

טור חושן משפט - דפוס שפירא זיטאמיר תרי"ט | 1858

טור חושן משפט, לרבינו יעקב בו הרא"ש בעל הטורים, עם בית יוסף, דרכי משה, דרישה ופרישה ועוד - נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר תרי"ט | 1858. ריד, קל, כ, סב, [2] דף (ספירת הדפים משובשת בחלקה). כריכה מקורית בלויה ומחוררת בנקבי עש. נקבי עש רבים מאד לאורך כל הספר, עם פגיעות בטקסט וקרעים. מצב כללי גרוע.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 007

שולחן ערוך אורח חיים חלק ראשון - דפוס שפירא ז'יטומיר תר"י | 1850

שולחן ערוך מטור אורח חיים חלק ראשון, עם באר היטב ואשל אברהם, שערי תשובה ויד אפרים, בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומהו' אריה ליב ומהו' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר בשנת תר"י לפ"ק - 1850. רפא דף. שני שערים. כריכה מנותקת חלקית. כתמים קרעים ופגמים שונים. גליונות מנותקים חלקית. מעט נקבי עש. בדף האחרון הדבקות עם פגיעות בטקסט. מעבר לאמור, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 008

ספר הערוך עם חתימות ורישומים מעניינים מהדורה מוקדמת - באזל שנ"ט | 1599

ספר הערוך ביאור מילים חמורות שבתלמוד לפי סדר א-ב מאת רבי נתן בן רבי יחיאל מרומי. נדפס בבסיליאה [באזל] שנת שנ"ט | 1599. קסו 166 דף. כתמים ונקבי עש, חלק דפים ישנים, ללא כריכה, חיתוך סימטרי לרוחב קצה עליון בשער לא מחסר כלום, הדבקה במרכז השער פוגעת בטקסט משני עברי הדף, קרעים קלים בקצוות, קרע מחסר בדף אחד, הדבקה נוספת בדף הראשון, מצב כללי טוב. בשער חתימות ספרדיות אחת מרבי ישועה ששון (שנות הת"ר) - בן רבי ישראל מגדולי חכמי דמשק. מחכמי ארם צובא, בעל מחבר 'ישועות ישראל'. וחותמת וחתימה נוספת בעמוד הראשון ממנו. חתימה נוספת בכתב יד בוכארי: "ע"ה חזקיה בן לא"א חאגי יונה". חותמת: "הקדש לק"ק בוכאראלי חברת רחובות לא ימכר ולא יגאל". רישום ארוך בכתב ספרדי בגב עמוד אחרון. ורישום נוסף בלועזית בעמוד קודם.
החל מ $350
פריט מס' : 009

לקסיקון מילים אנגלי עברי - לונדון שצ"ה | 1635

עותק של לקסיקון עתיק, גדול מידות. נדפס בלונדון 1635. כריכת עור עתיקה, עם חסרים גם בשדרה, מעט נקבי עש, כתמים קלים, רישומים בלועזית, מצב כללי טוב.
החל מ $280
פריט מס' : 010

סדר ארבע תעניות עם לאדינו - ונציה שצ"ט | 1639

סדר ארבע תעניות, הלא הם עשרה בטבת צום אסתר י"ז בתמוז ותשעה באב... במצות השרים..., עם הלכות בלאדינו במספר מקומות. ונציה [שצ"ט] 1639. קיא דף [במקור: קט"ז דף. עותק חסר 5 דפים]. נזקי עש רבים. כריכה בלויה, פגומה ומנותקת. מצב כללי גרוע.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $50
פריט מס' : 011

השער השמיני שער הגלגולים - דפוס בק ירושלים תרכ"ג | 1863 עם הערות מחקריות של החוקר אשר בן ישראל

ספר השער השמיני שער הגלגולים, לרבי חיים ויטאל, נדפס בדפוס של ישראל ב"ק בירושלים עיה"ק, בסיועו של משה מונטפיורי - ירושלים תרכ"ג | 1863. שושנה הלוי 89. עח דף. כריכה מנותקת. מס' דפים מנותקים. שולי השער קרועים. מעט נקבי עש ופגמים קלים, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות ובתוך הספר הגהות מחקריות של חוקר הקבלה אשר בן ישראל (ברונפלד) נולד תרמ"ז כדור שלישי לבני צפת, שם התחנך ב"חדרים" ובישיבות. בנפול בנו, עודד, במלחמת השחרור (תש"ח), הוסיף לשמו - אבי-עודד. פירסם מאמרים ומחקרים, הנסבים על עולם הסוד והקבלה והישוב העברי הישן בארץ-ישראל. נפטר בחיפה תשי"ח.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 012

ספר חכמת היד והפרצוף [עם שרטוט כף היד] - ירושלים תרכ"ו | 1866

ספר חכמת היד והפרצוף, "בו מבואר חכמת היד משרטוטין. חכמת הפרצוף. בעיניים, באוזן, במצח, בחוטם, בפומא, בקול, ובזקן ועוד. ובכל הסימנים המורים על טבע האדם ומזלו וכל צרכיו". מעבר לשער תמונת כף יד עם שרטוטים. ספר זה הוא קיצור של ספר 'שושנת יעקב' לרבי יעקב בן מרדכי מפולדא נדפס פה עה"ק ירושלם בדפוס החדש של הרב וכו מו"ה אברהם רויטנבערג שנת כתר"ו [תרכ"ו | 1866]. שושנה הלוי 121. [1], טו דף. 16.5 ס"מ. כריכת נייר. קרעים קלים ללא פגיעות בטקסט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $120
פריט מס' : 013

ספר חן וכבוד - מהדורה ראשונה ירושלים תרמ"ד | 1884 עם הקדשת המחבר לחכם באשי רבי רפאל מאיר פאניזיל

ספר חן וכבוד דרשות על התורה ובאגדה, מאת רבי רחמים שאלתיאל יעקב ניניו. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלים תרמ"ד | 1884. הסכמות חשובות מאת הרבנים החשובים המחותנים ביניהם רבי רפאל מאיר פאניזיל החכם באשי והראב"ד רבי יעקב שאול אלישר (ראה להלן). [3],רכא דף. כתמים במספר מקומות, מעט נקבי עש, קרעים בודדים לא מחסרים טקסט, קצת דפים ישנים, כריכה ישנה שדרת עור, מצב כללי טוב. בפורזץ הקדשה ארוכה וחשובה בכתב יד ספרדי נאה, מאת הרב המחבר, לנותן ההסכמה רבי רפאל מאיר פאניזיל ס"ט (ראה להלן). בדף הראשון חתימת יד קדשו של הראשון לציון בראשי תיבות "הצעיר מרפ"א ס"ט". רבי רפאל מאיר פַּאניזֶ'ל המכונה מרפ"א (תקס"ד - תרנ"ג) בן רבי יהודה. היה שד"ר, והראשון לציון משנת 1880 ועד פטירתו ב-1893. נולד בפאזארדז'יק בולגריה, בתקס"ז עלה לארץ ישראל עם הוריו, בגיל 27 החל בשדר"ות במסגרתה נסע כמה פעמים לתוניס מרוקו ועוד מקומות, באחד הפעמים נסע לאיטליה שם השכין שלום בין שני קהילות, ובשל כך נקרא אל האפיפיור לשיחה וסיור בוותיקן, שם זכה לשזוף עיניו בשרידים מכלי המקדש, בשנת תר"ם התמנה למשרת הראשון לציון, וגם כממלא מקום החכם באשי, לאחר שמחותנו רבי יעקב שאול אלישר, ויתר לו על המשרה בשל גילו. בהמשך אף עלה לדרגת החכם באשי, בעותק זה מופיע כבר בתואר זה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 014

נדיר: ספר אורח חיים לרבינו החיד"א עם חתימת המו"ל רבי יעקב באי בן רבי חיים משיח - קבלה ירושלים תר"ן | 1890 מהדורה בת 100 עותקים בלבד!

ספר אורח חיים והוא סדר תיקון כרת כפי אשר ייסד רבינו חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א זיע"א. כפי המופיע בגב השער, יצאה באותה שנה מהדורה קודמת לזו, ע"י רבי יעקב באי בן רבי חיים משיח, ואילו רבי יעקב חי בורלא הדפיס ברשות עוד 100 עותקים בשינוים קלים, בספרייה הלאומית קיימת רק המהדורה האחרת באוסף נדירים, ואילו את זאת לא מצאנו. [1],קכו,[2] דף. כריכה מקורית שדרת עור, כתמים קלים, פגמים בכריכה, קרע בדף אחרון לא מחסר, מצב כללי טוב. בשער רישום בעלות חשוב: "יעקוב באיי ב"ר חיים משיח ז"ל". - המוציא לאור הראשון, הוא המופיע בגב השער בהתנצלות המוציא לאור מהדורה זו, על שהוציא לאור ברשותו. ככל הנראה המדפיס רבי יעקב חי בורלא העניק עותק זה במתנה למו"ל שנהג עמו בעין טובה בהסכמתו להדפסה נוספת מצומצמת זו.
החל מ $120
פריט מס' : 015

כתר תורה - תאג' - מהדורה ראשונה ירושלם תרנ"ד-תרס"א | 1901-1894

כתר תורה תאג. חמשה חלקים שער נפרד לכל חומש בשני כרכים, מהדורה ראשונה. ירושלם, תרנ"ד-תרס"א - 1901-1894. חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ותרגום רבינו סעדיא גאון בלשון ערבי מועתק מספרי תימן "המדוייקים", עם הוספות בדקדוק מרבי יחייא צאלח רבה של צנעא. בדף לפני השער איור 10 הספירות. הסכמת הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר. כריכות תמניות חדשות. כתמים. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 016

הקדשת המקובל רבי חיים דוד סתהון על ספרו כרסייא דאליהו - מהדורה ראשונה ירושלים תרס"ו | 1906

כרסייא דאליהו, חיבור על אליהו הנביא זכור לטור מבשר הגאולה מתנ"ך וחז"ל, מאת המקובל רבי חביב חיים דוד סתהון - מהדורה ראשונה ירושלים תרס"ו | 1906. ח, קנה דף. 19 ס"מ. מעט נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב מאד. בגב השער הקדשת המחבר "...הרב הגדול, מעוז ומגדול... מהר"ר אליאו חזן הי"ו ממני המחבר [חותמת המחבר]". מקבל הספר הוא רבי אליהו בכור חזן מירושלים אשר כיהן כחכם באשי באלכסנדריה במצרים. לפני השער אקסליבריס עם הקדשה לבית כנסת במצרים. המחבר המקובל רבי חביב חיים דוד סתהון (כונה: ח"ד בדורו; תקפ"ז - תרס"ז), מגדולי רבני טבריה, אביו ייבם את אשת אחיו, אך נפטר כשאמו עוד היתה מעוברת, והוא נשא את שמו של אביו דוד ודודו חביב והוסיפו לו לסגולה את השם חיים. נהג להתבודד וללמוד במערת אליהו הנביא ובקברו של רבי מאיר בעל הנס, ועסק גם בתורת הקבלה. ראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה. מחבר הספרים: תקפו של נס ושמש ומגן.
החל מ $100
פריט מס' : 016

הקדשת המקובל רבי חיים דוד סתהון על ספרו כרסייא דאליהו - מהדורה ראשונה ירושלים תרס"ו | 1906

כרסייא דאליהו, חיבור על אליהו הנביא זכור לטור מבשר הגאולה מתנ"ך וחז"ל, מאת המקובל רבי חביב חיים דוד סתהון - מהדורה ראשונה ירושלים תרס"ו | 1906. ח, קנה דף. 19 ס"מ. מעט נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב מאד. בגב השער הקדשת המחבר "...הרב הגדול, מעוז ומגדול... מהר"ר אליאו חזן הי"ו ממני המחבר [חותמת המחבר]". מקבל הספר הוא רבי אליהו בכור חזן מירושלים אשר כיהן כחכם באשי באלכסנדריה במצרים. לפני השער אקסליבריס עם הקדשה לבית כנסת במצרים. המחבר המקובל רבי חביב חיים דוד סתהון (כונה: ח"ד בדורו; תקפ"ז - תרס"ז), מגדולי רבני טבריה, אביו ייבם את אשת אחיו, אך נפטר כשאמו עוד היתה מעוברת, והוא נשא את שמו של אביו דוד ודודו חביב והוסיפו לו לסגולה את השם חיים. נהג להתבודד וללמוד במערת אליהו הנביא ובקברו של רבי מאיר בעל הנס, ועסק גם בתורת הקבלה. ראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה. מחבר הספרים: תקפו של נס ושמש ומגן.
החל מ $100
פריט מס' : 016

הקדשת המקובל רבי חיים דוד סתהון על ספרו כרסייא דאליהו - מהדורה ראשונה ירושלים תרס"ו | 1906

כרסייא דאליהו, חיבור על אליהו הנביא זכור לטור מבשר הגאולה מתנ"ך וחז"ל, מאת המקובל רבי חביב חיים דוד סתהון - מהדורה ראשונה ירושלים תרס"ו | 1906. ח, קנה דף. 19 ס"מ. מעט נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב מאד. בגב השער הקדשת המחבר "...הרב הגדול, מעוז ומגדול... מהר"ר אליאו חזן הי"ו ממני המחבר [חותמת המחבר]". מקבל הספר הוא רבי אליהו בכור חזן מירושלים אשר כיהן כחכם באשי באלכסנדריה במצרים. לפני השער אקסליבריס עם הקדשה לבית כנסת במצרים. המחבר המקובל רבי חביב חיים דוד סתהון (כונה: ח"ד בדורו; תקפ"ז - תרס"ז), מגדולי רבני טבריה, אביו ייבם את אשת אחיו, אך נפטר כשאמו עוד היתה מעוברת, והוא נשא את שמו של אביו דוד ודודו חביב והוסיפו לו לסגולה את השם חיים. נהג להתבודד וללמוד במערת אליהו הנביא ובקברו של רבי מאיר בעל הנס, ועסק גם בתורת הקבלה. ראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה. מחבר הספרים: תקפו של נס ושמש ומגן.
החל מ $100
פריט מס' : 017

ספר הצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו - מהדורה ראשונה ירושלים תרפ"ז | 1927

ספר הצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו "כולל... כתביו. כתבי הגר"א מווילנא והגר"ח מוואלוזין זצ"ל [שלא נדפסו עד היום ונמצאו בכתבות יד תלמידם ר' יוסף זונדל]". יצא לאור ע"י אליעזר ריבלין בסיוע נכד הצדיק הקרוי על שמו - מהדורה ראשונה ירושלים תרפ"ז | 1927. באמצעו מופיעים סגולות ולחשים לחולאים שונים שנמצאו בכתביו, וכללי דקדוק. קנ עמוד. כריכה רכה, עליונה מנותקת, קרעים בדפים אחרונים, כתמים קלים, מצב כללי טוב. רישום בעלות: "לה' הארץ ומלואה מספרי דוב שטערנבוך". רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $60
פריט מס' : 018

ספר קונטרס היחיאלי להמקובל רבי יצחק אלפיה - מהדורה ראשונה בחיי המחבר ירושלים. תרפ"ח | 1928 עם חותמת המחבר

ספר "הקונטריס היחיאלי" בתלת חלקיו, הנהגות בית הכנסת, חנוך הבית, הלכות מזוזה, מעקה, תרומות ומעשרות ודיני קבורה. להמקובל רבי יצחק אלפייה זי"ע. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלים תרפ"ח | 1928. שער נפרד לכל חלק, ספר חשוב שנשתבח אצל גדולי ישראל. ק,פח,פד דף. כריכה מנותקת. כתמים. מצב כללי טוב. בגב השער חותמת חשובה מאת המחבר המקובל זי"ע: "יצחק אלפייה סו"מ חברת אור חדש וצמח צדיק חכב"ץ". ראה להלן. וחותמת מחוקה בחלקה מהחברה הנ"ל. בשער אחרון חותמת נוספת מחברת 'חפץ חיים'. המקובל רבי יצחק אלפיה בעל 'קונטרס היחיאלי' (תרל"ח - תשט"ו) בן רבי יעקב חיים ישראל. נולד בארם צובא וכבר בילדותו עלה לירושלים, שם למד ב"בית אל". וכיהן כדיין מחכמי ירושלים וכן עסק בקבלה, הקים את ישיבת "אור חדש וצמח צדיק". חיבר "שיח יצחק", "ריח ליצחק" ועוד.
החל מ $50
פריט מס' : 019

ספר אדם ישר - קבלה מהדורה ראשונה קראקא תרמ"ה | 1885

"זה ספר אדם ישר אשר חיבר הרב הכולל הק' האלקי כק"ש רבינו יצחק לוריא (האר"י) אשכנזי ז"ל". נדפס עפ"י כתב יד שנמצא בגנזיו של תלמידו המובהק רבי חיים וויטל, ובסידורו ועריכתו לדפוס של המקובל רבי יעקב צמח שזכה לשזוף עינו ברבות מכתבי רבי חיים וויטל, וכפי שכתב בהקדמת ספרו הק' 'קול ברמה', שם גם מדבר מגודל מעלת הספר הזה. הסכמות מה'דברי יחזקאל' משינאווא ועוד. מהדורה ראשונה - קראקא תרמ"ה | 1885. כריכה חדשה, שער משוקם ומודבק בחלקו עם הדף שלאחריו, כתמים שונים, קרעים קלים, דפים שבירים, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 020

ספר שפתי כהן על התורה - קבלה מהדורה שנייה המבורג ת"ן | 1690 עם חותמת הרב באב"ד

ספר שפתי כהן על התורה מאת המקובל רבי מרדכי הכהן מצפת. מהדורה שנייה המבורג ת"ן | 1690. [2],קפב [צ"ל קצב] דף. שער משוקם לא מקצועית, חסרון בקצה הטקסט בדפים ראשונים, כתמים רבים, חלק דפים חומים, מצב כללי טוב. בשער ובפורזץ חותמת בעלות חשובה: "אברהם משה באב"ד לפנים אבד"ק גוראהומארא בריטשאן רב הענג'מי-יפו". רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 021

נדיר בשלמותו: כרך של מסכת זבחים ומנחות מהדורה מוקדמת - אמשטרדם ת"ז | 1647 עם תיקונים והערות בכתב יד

כרך המכיל את מסכתות זבחים ומנחות מן תלמוד בבלי "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם ז"ל... בבית עמנואל בנבנשתי" מהדורה מוקדמת - אמשטרדם ת"ז | 1647. קנב, קיב דף. שער נוסף למסכת מנחות. כריכת עור מפוארת מנותקת, ללא שדרה, דף אחרון מנותק, כתמים קלים, מצב טוב ונדיר לעותק זה. בגוף הספר תיקונים רבים בכתב יד, וכן הערות והגהות חשובים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 022

נביאים אחרונים וכתובים [כולל תהילים] - ונציה ת"ט | 1649

שני כרכים עם נביאים אחרונים וכתובים - ונציה ת"ט | 1949. נזקי עש רבים ונזקי זמן שונים, קרעים במספר מקומות עם פגיעות בטקסט. מצב כללי בינוני - גרוע. כרך 1: חלק ג - נביאים אחרונים רכ דף. מתחיל בדף ג' ללא שער. חסרים 2 דפים מלבד השער. כרך 2: חלק ד - כתובים [1], רכא-תמז [צ"ל תנה] דף. הדף האחרון הושלם בכתב יד.
החל מ $120
פריט מס' : 023

ספר לבוש התכלת ולבוש החור - פראג תס"א | 1701 העותק של הרבנים לבית באב"ד

ספר לבוש התכלת "והוא הלבוש הראשון מעשרה לבושים (וספר לבוש החור והוא הלבוש השני מעשרה לבושים) אשר חבר הגאון מרדכי נקרא יפה ז"ל עם ספר אליה זוטא חברו... מוהר"ר אליה... בן בנימין וואלף [שפירא]..." מהדורה מוקדמת - פראג תס"א | 1701. שני החלקים בכרך אחד, שלא דף. (עותק חסר - במקור: [2] קח,[2],קט-שלו[צ"ל שכו]). וכן חסרים מספר דפים מההתחלה, ולפי המפעל גם השער לחלק שני. מספר דפים מחלק 'לבוש החור' נכרכו בטעות שלא במקומם בחלק 'לבוש התכלת', בשלושה דפים ראשונים ואחרונים נזקי עש, מעט נקבי עש, כתמים רבים, שער ושני דף ראשונים משוקמים ומסתירים טקסט, קרעים קלים, כריכה ישנה במצב טוב, מצב כללי בינוני. בפורזץ חותמות חשובות: "אברהם משה באב"ד גוראהו מארא בוקוינא". וחותמת שונה עם תוכן זהה, בשער חותמות נוספות ממנו, והכיתוב: "קניתי מיהושע...[?] אנשיל עוב-[נקטע מחוץ לדף]. ורישום נוסף לא פוענח. הערה בכתב יד בגוף הספר, במספר מקומות חותמת נוספת בלועזית: "MENDEL BABAD Rabbiner". ראה להלן. רבי מנחם מנדל באב"ד, רבה של גורה הומורולוי שבבקובינה. מצאצאי רבי יוסף באב"ד בעל המנחת חינוך, נמנה על חסידי טשורטקוב, נודע כתלמיד חכם גדול ואף עמד בקשרי מכתבים הלכתיים עם גדולי דורו, נפטר בתר"ץ. בנו ממלא מקומו רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם). רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל, תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $50