ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 28 - 12.02.2020

מכירה מס' 28
תתקיים אי"ה ביום רביעי י"ז בשבט התש"פ • 12.02.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 09-11.02.2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

לקטלוג המכירה

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

מיוחד: ספר המגיד - עם תרגום אידיש לתנ"ך חלק שישי כתובים - דפוס רבי משה שפירא סלאוויטא תצ"ה | 1834 עם שוליים רחבים

ספר המגיד מכתובים חלק ששי "איוב דניאל עזרא נחמיה עם תרגום יונתן ועם פרש"י וטעמי המקרא וסימני הקרי וכתיב והקאפטליך... ועם פירוש אשכנז המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו ובנקודות" בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא - תצ"ה | 1834. חתימת בעלות עתיקה בשער, ורישומים בדף הראשון: "העשרים וארבע שייך להרבני המגיד הקצין המפורסם כבוד שמו מפארים מוהר"ר ארי' זאב גאלדפעלד הדר על רחוב מארשאלקאסקי 1404". קנח דף. שוליים רחבים. קרעים קלים בקצוות קצת דפים, נקבי עש מועטים, כריכת עור מקורית בלויה עם חסר קטן בקצה ובשדרה, מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 002

ספר חק לישראל חלק במדבר - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ו | 1865

ספר חק לישראל ספר במדבר חלק רביעי, "אשר חיברו החכם השלם והכולל כמוה' יצחק ברוך נר"ו אשר מצא כתוב בכתבי הרב ר' חיים וויטאל זלה"ה". עם הוספות החיד"א בשם 'יוסף לחק'. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא נ"י והרבני מוה' יהושע העשיל נ"י שפירא בזיטאמיר בשנת תרכ"ו | 1865. שני שערים, אחד בדיו אדומה, חותמת: "חותם מושב הזקנים והזקנות דפה יפו ת"ו עה"ק". רכו דף 452 עמוד. כריכת עור עתיקה, נזקי עש, ונקבי עש רבים, כתמים, קרע בתחתית השער לא פוגע בטקסט, מצב כללי בינוני.
החל מ $70
פריט מס' : 003

מחזור לימים נוראים נוסח ספרד - זיטאמיר תרל"ד | 1874

מחזור [גדול לשליח ציבור] "לראש השנה ויום הכיפורים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין, עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו, ובנקודות להיות דבר השוה לכל נפש כקטון כגדול... והצגנו סדר התפלה והשמ"ע על נוסח ספרד". דף השער בצבעי אדום ושחור. בדפוס הרבני מוהר"ר יצחק משה באקשט - זיטאמיר תרל"ד | 1874. קנז דף. 29 ס"מ. כריכה מפוארת חדשה עם הטבעות זהב, בלאי בדפים הראשונים. חסרון משוקם בדף השער מחסר משם המדפיס ובדפים אחרונים מחסרים מהטקסט, כתמים רבים, מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 004

הספר הראשון שהדפיס רבי חנינא ליפא שפירא מז'יטומיר: הפלאה על מסכת כתובות - סדילקאב תקצ"ג | 1833 עם חתימות מעניינות

ספר הפלאה, "ספר כתובה והוא חלק אחד מן ספר הפלאה, חידושי הלכות ואגדות מסכת כתובות והלכות כתובה, אשר חידש בעומק עיונו... מורינו ורבינו פינחס הלוי איש הורוויץ...", המכונה "בעל ההפלאה" על שם ספרו זה, רבה של פרנקפורט דמיין, מתלמידי המגיד ממעזריטש, אחיו של רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ורבו המובהק של רבי משה סופר - ה"חתם סופר". ספר זה נדיר ומיוחד בכך שמדובר במהדורה חסידית שהודפסה ע"י רבי חנינא ליפא שפירא - המדפיס הנודע מז'יטומיר, בנו של רבי שמואל אבא מסלאוויטא, נכדו של רבי משה שפירא מסלאוויטא ונינו של רבי פנחס מקוריץ. ספר זה הודפס ע"י רבי חנינא ליפא בסדילקוב למעלה מעשור לפני שהקים את בית הדפוס שלו בז'יטומיר. שער נאה ומעוטר בחלקו בדיו אדומה. תקצ"ג | 1833. [6], (מספור משובש), 169 דף. כתמים, קרעים קלים בקצוות דפים אחרונים ללא פגיעות בטקסט, כריכה חדשה, מצב כללי טוב. חתימות בעלות מעניינות, בשער: "שייך להרבני הנגיד מו"ה משה חיים נ"י בהמנוח מו"ה יהושוע בידערמאן ז"ל מילידי מעדריטש ומנוחתו כבוד בק"ק שידלאווצ". [כנראה מדובר ברבי משה חיים בידרמן משידלאווצא מגדולי חסידי האדמו"ר השפת אמת מגור] מעבר לשער: "ר' דוד מעזריטשצער".
החל מ $180
פריט מס' : 005

ספר גט פשוט בהוצאת רבי חנינא ליפא שפירא מז'יטמיר - סדילקוב תקצ"ד | 1833 עם חתימות מעניינות והערות

ספר גט פשוט חיבור על הלכות גיטין מאת רבי משה בן חביבי מירושלים, נדפס בסדילקאב תקצ"ד | 1833. בהסכמת רבי חיים רפופורט אב"ד אוסטרהא מציין בתחילת דבריו: "ה"ה האברך השנון הנגיד מוהר"ר חנינא ליפא בן כבוד המופלג החכם השלם הנגיד המפורסם מוהר"ר שמואל אברהם נ"י מק' סלאוויטא". הסכמה נוספת מרבני קושטא, בשער מספר רישומי בעלות עם השם "יעקב בן יהודא החונה פק"ק בויסק" (ראה להלן) וחותמת: "ביבליותיקה של כולל קאוונא". חתימות נוספות בדף ההסכמות ובסוף לא נבדקו, מספר הערות בכתב יד במהלך הספר. [2], 74, לד דף. כריכה קדמית מנותקת, ללא שדרה, כתמים, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. רבי יעקב בנדיטמן מבויסק (תק"ן לערך - תרכ"א) בן רבי יהודה, נתייתם בגיל צעיר וגדל אצל זקנו רבי שמואל חסיד מראסיין תלמיד הגר"א. היה גם תלמיד דודו רבי אליהו קליקאלער\פילטענער. רבינו היה רב בניישטאט על מקום רבי שלמה זלמן בן אליהו בן אברהם אחי הגר"א, ובשנת תקצ"א התמנה לרבנות שאוולי\בויסק תפקיד בו החזיק למעלה מ-30 שנה. הניח חידושים בכת"י ובהם מביא שמועות ומעשים מהגר"א ששמע מפי זקנו, נכדו רבי יהודה לוקגייצקי (ליקנייצקי?) הו"ל מכתביו את הספר 'זכרון יעקב' - וילנא תרל"ד. חיבר גם 'תורת חסידים' ובו מתורתם של שלושת חסידי ראסיין בזמן הגר"א שהיו ידועים בשם 'אגודת חסידים' (ושאחד מהם - רבי שמואל היה זקנו), (באוצר הרבנים נרשם כחתנו של רבי שמואל חסיד ולא נכדו). רבינו מופיע כאחד החתומים בהסכמות על ש"ס סלאוויטא.
החל מ $120
פריט מס' : 006

ספר אדמת קודש גבולות הארץ בכתובים עם מפות צבעוניות מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרע"ג | 1913

ספר אדמת קדש "היא ארץ ישראל לגבולותיה הם תחומי א"י שבכתובים", עבודה יסודית על סדר חלוקת הארץ לשבטים ולעולי בבל והימים והנהרות המוזכרים בתנ"ך, יחד עם הערים והמקומות הנזכרים בתלמוד ובמדרש וביוסיפון. מלווים ב7 מפות צבעוניות עדכניות, "ממני הצעיר יצחק ב"ר אליהו פסח גולדהאר מתושבי גליל העליון וכעת מושבי בירושלם עה"ק ת"ו". מהדורה ראשונה - ירושלם תרע"ג | 1913. הסכמות חשובות מגדולי רבני ירושלים - רבי יוסף חיים זוננפלד והראי"ה קוק ורבי יעקב דוד רידב"ז, ועוד, הקדמה ארוכה בלועזית מאת רב ד"ר Selim Bamberger מהמבורג, חותמת: "בית מסחר ספרים של משה גליס ביאליסטאק". [5], קסו דף 332 עמוד. לא כולל מפות, חמש מפות הנם גדולות ומקופלות, שני דפים מנותקים, קרע קטן מנתק בשער, כתמים, כריכה חדשה, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 007

לוט ספרי רבי יעקב אבוחצירא: פתוחי חותם, דורש טוב, ושערי ארוכה, מהדורות ראשונות - ירושלים תרמ"ד-ה | 1884-5 עותקים חסרים

לוט שני ספרי המקובל המלוב"ן רבי יעקב אבוחצירא זי"ע. 1. ספר דורש טוב - דרושים לנפטרים, בסופו ספר שערי ארוכה - דרושים על פסוקים לפי סדר א' ב' מאת רבינו המחבר. מהדורה ראשונה - ירושלים תרמ"ד | 1884. עותק חסר דפים רבים. כריכה מתפוררת וחסרה. 2. ספר פתוחי חותם על התורה, עם הסכמות חשובות. מהדורה ראשונה - ירושלים תרמ"ה | 1885. עותק חסר שער ודפים נוספים. מצב כללי גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 008

מעשה הפת בידאדראן - חנה ושבעת בניה בבוכארית מהדורה ראשונה - ירושלים תרמ"ד | 1884

מעשה הפת בידאדראן "והוא שבעה צדיקים גמורים, ז' בנים של מרים בת נחתום שנשבית היא ושבעת בניה, כמוזכר במדרש איכה רבתי, על פסוק אלה אני בוכיה. וביוסיפון מוזכר חנה ושבעת בניה חיבר והוציא לאור מתוך כתב יד רבי יוסף בן מוה"ר יצחק". הספר מתאר בדרך שיר ופיוט בשפה הבוכארית בכתב עברי, את המעשה המפורסם עם 'חנה ושבעת בניה' שמסרו נפשם על קידוש השם בתקופת החורבן. עם כותרות ומלל בין קטעי הסיפור. שני דפי שער. מספר הערות בכתב יד ככל הנראה בבוכארית. חתימות בעלות וכיתובים שונים, חלק דפים חסרים, קרעים מחסרים קצת מהטקסט בחלק דפים, כל הדפים מנותקים, כריכה בלויה, מצב כללי גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 009

לוט 3 ספרי קבלה חשובים מדפוסי ירושלים - תרס"ד | 1904

1. ספר מבוא השערים חיבור חשוב ביסודות הקבלה מאת רבינו חיים ויטאל - ירושלים תרס"ד | 1904. שער באותיות זהב. [2], עו דף. כתמים קלים, נזקי עש מזעריים, כריכה חדשה, עותק שמור במצב טוב. 2. השער הרביעי משמונה שערים להאריז"ל - ספר הליקוטים "והוא חלק שני משער הפסוקים" מהדורה ראשונה שספר זה מודפס כספר נפרד משער הפסוקים - ירושלים תרע"ג | 1913. סדרו רבינו שר שלום מזרחי שרעבי 'הרש"ש' עם הגהות וחידושים מרבי זאב וולף אשכנזי. [2], צד דף. נזקי עש, כתמים, כריכה חדשה הטבעות זהב, מצב כללי טוב. 3. ספר אוצרות חיים שחיבר רבינו חיים וויטאל אשר קיבל מרבו האר"י הק', ספר יסוד בתורת הקבלה. מהדורה ראשונה - ירושלים תרס"ז | 1907. עם הסכמות האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא 'הדרכי תשובה' ממונקאטש ורבי שלמה עלייאשאוו (אלישיב) בעל הלשם. עם פירוש 'איפה שלמה' מאת המקובל הגדול רבי חיים שלום דוויך הכהן ס"ט. חותמות של "ישיבת שער השמים הכללי, מטרתה לחכמת האמת בעה"ק תו"בבא". וכן בלועזית. [2], נח דף. סטפנסקי ספרי יסוד 351. כריכה חדשה עם הטבעות זהב, כתמים קלים, נזקי עש מועטים, מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 010

חוברת המורה לצדקה חוברת א' דו"ח כוללי ירושלם - ירושלים תרס"ד | 1904

ספר המורה לצדקה "המראה חשבון הכנסה והוצאה ותכן פעולת הועד הק' לכוללות עדת המערביים הי"ו בעה"ק ירושלם ת"ו במשך שנה מח' אלול תרס"ב עד אלול תרס"ג חוברת א'" - פריט היסטורי המגלה טפח מחיי הדחק של אנשי היישוב הישן, ובו פירוט כל ההכנסות וההוצאות מהנדבות שהתקבלו מנדיבים בגולה, בתחילה פונים האחראים לנדיבים בפנייה מרגשת, ובה מגוללים את רשימת המטלות הארוכה וגודל האחריות שרובצת עליהם, ובסוף אחר כל הדו"ח המפורט מסכמים הם: "אחינו הנדיבים עין בעין תראו פה חשבוננו אחת לאחת כלל ופרט וכל אשר הרים נדבתו הרב הוא או מעט... ועיניכם הרואות את שמות העניים והאלמנות המדוכאים הנעזרים מנדבתכם הביטו וראו כי עיניהם ועיני נשיהם וטפם נשואות לשמים מעל למען יריק לכם ברכה... החותמים בדמע לב בצעריך ירושלם פקומ"ש ומנהלי כולל עדת המערביים העי"א בירושלים ת"ו". חותמת הועד וחותם הצעיר נחמן בטיטו משרת בקדש. שער אחורי בצרפתית, [1], 26 עמוד. מעטפת רכה, כריכות מנותקות, קדמית עם עוד 2 דפים כקבוצה, מעבר לכך מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 011

סדר קריאת שמע שעל המיטה עפ"י הקבלה (הרש"ש) מהדורה ראשונה - ירושלים תרס"ז | 1907

סידור חיים ושלום, כוונות קריאת שמע שעל המיטה על פי תורת הקבלה, מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל, בהוצאת ישיבת המקובלים 'שער השמים' בירושלים, עם הסכמה ארוכה עליה חתומים הרבנים המקובלים רבי גבריאל בארטינאווסקי, רבי שמעון צבי הורוויץ מחבר ספר 'שם משמעון', ורבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ"ל. ככל הנראה, באותה שנה - תרס"ז, יצאו שני מהדורות. ללא מספור עמודים, כריכה חדשה עם הטבעות זהב, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 012

ספר סגולה "שיקח ברכה אל ביתו ויהיה לו לשמירה מעולה" סידור הרש"ש סידור תפילה - מהדורה ראשונה ירושלם תרע"א - תרע"ב | 1911-1912 ספר יסוד

סידור תפילה עפ"י הקבלה המכונה סידור הרש"ש, שני חלקים בכרך אחד. בא בדפוס פעם ראשונה "ונדפס בקדושה בטבילה ובטהרה [!]", תפילות לימות החול עם כוונות קבליות רבות וצירופי אותיות השם הקדוש על פי סוד במרבית התפילות, "למו"ר הרב הקדוש שלום שרעבי זצוק"ל... סידור כוונות אמיתיות לכל סדר התפילות...ולע"ע יצא חלק זה ע"י התעוררות חכמי ישיבת שער השמים...". האדמו"ר ממונקאטש רבי צבי הירש שפירא בעל "דרכי תשובה" ו"באר לחי רואי" כותב בהסכמתו: ..."וליקח הסידור בשמחה, ונא קחו ברכה את בתיכם וגם למי שאין לו יד בחכמה זו הנני לעוררו וליעצהו לטובה שיקח ברכה אל ביתו ויהיה לו לשמירה מעולה..." - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"א - תרע"ב | 1911-1912. [4], קל"ט, קס"א דף. סטפנסקי ספרי יסוד 427. כריכה חדשה עם הטבעות זהב, שער משוקם בחלקו, דפים ראשונים משוקמים בקצוות, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 013

ספר שר שלום לרש"ש מהדורה ראשונה - ירושלים תרע"ב | 1912 עם תוספות והערות בכתב יד

ספר שר שלום "כולל כוונות זמניות לסדר ליל פסח, וכוונות חנוכה ופורים מסידור הרב הקדוש המקובל... השמ"ש זלה"ה". מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ב | 1012. בסוף הספר מופיע בכתב יד נוסח אמירת 'על הניסים' ב-לו' תיבות בלבד כנגד לו' נרות של חנוכה, לפי הבן איש חי. חתימת בעלות והערות רבות בכתב יד של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן מירושלים. [1], נג דף. כתמים קלים, כריכה פרומה במקצת, מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 014

ספר יסוד: ספר לשם שבו ואחלמה קבלה - ירושלים תרצ"ה | 1935 עם תיקונים והגהות

ספר לשם שבו ואחלמה עם חלקי הביאורים וחלקי הדרושים. חיבור חשוב עפ"י קבלת הגר"א, מאת המקובל הגדול רבי שלמה אלישיב. ירושלים תרצ"ה | 1935. [5], פח דף. סטפנסקי ספרי יסוד 374. עם הגהות ותיקונים בכתב יד [יתכן של המוציא לאור - רבי אברהם אלישיב חתנו של המחבר - טרם מכירת הספר], ציור ירושלים בדף אחרון, נזקי עש וכתמים, כריכה חדשה. מצב כללי טוב. רבי שלמה אלישיב בן רבי חיים חייקל (תר"א - תרפ"ו) המכונה "בעל הלשם", זכה ליחס של הערכה שגבלה בהערצה מחכמי התורה של תקופתו. מסופר שכאשר הגיע הספר לבגדד, אזי ה'בן איש חי' לגודל התפעלותו מחידושי הקבלה שכתובים בו, ערך תהלוכה ברחובה של עיר בכבוד גדול לכבוד הספר, כמין הכנסת ספר תורה. החזון אי"ש אמר עליו שהוא ה'מקובל האחרון'. הרב קוק קרא לו בכמה מקומות 'גדול המקובלים בדורנו'.
החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר יסוד: מאורות נתן [מאורי אור ויאיר נתיב] - מהדורה ראשונה פרנקפורט דמיין תס"ט | 1709 העותק של המקובל רבי ניסים עיני

ספר מאורות נתן, הכולל את הספר מאורי אור - ביאור שמות הקודש בדרך קבלת האריז"ל, מהמקובל רבי מאיר בן יהודה לייב הכהן פופרש (שפ"ד – תכ"ב), שערך וסידר את תורת האריז"ל וגוריו. עם הפירוש 'יאיר נתיב' מאת רבי נתן נטע בן רבי יהודה לייב מנהיים (נפטר תק"ג) ורבי יעקב בן רבי בנימין וואלף מווילנא, אשר עלו שניהם לירושלים עיה"ק עם רבי יהודה החסיד - מהדורה ראשונה פרנקפורט דמיין תס"ט | 1709. עותק חסר דף השער והדף שאחריו [10 (במקור: 12)], פח דף. סטפנסקי ספרי יסוד 365. חתימות המקובל רבי ניסים עיני במס' מקומות בספר, חתימת בעלות נוספת שלא זוהתה בדף ו'. מס' הגהות בדף הראשון. חותמת בעלות: אברהם מנחם [עמנואל] פרייז. קרעים והדבקות במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. נזקי עש. מצב כללי בינוני טוב. נכרך בכריכה חדשה. רבי ניסים עיני (נפטר תר"ס), מחכמי ורבני בבל וממקובלי ירושלים. מגדולי תלמידיו של רבי עבדאללה סומך. עלה ארצה בשנת תרי"ז, התיישב בירושלים, למד בישיבות "כנסת יחזקאל וחסד אל" ועד מהרה התגלה שמו כאחד מגדולי הרבנים והמקובלים בעיר הקודש והמקדש. ערך והוציא לאור ספרי קבלה חשובים בהם: "דברי שלום" וסידור "חקת עולם". נחשב לבקי בעריכת לוחות שנה. חברו מנוער של הגאון רבי אליהו מני. ראה עוד אודותיו בארזי הלבנון 1741.
החל מ $50
פריט מס' : 016

שפע טל [עם איורים קבליים] - בילזורקה תקס"ז | 1807 ספר נדיר מדפוס נדיר בו הודפסו ספרים בודדים

ספר שפע טל, ספר קבלה, מאת המקובל רבי שבתי שעפטל הורוביץ מפראג, כולל ביאורים שונים בחכמת הקבלה ע"פ תורתו של הרמ"ק זצוק"ל, מפתחות לפתוח חדרים נעולים וסתומים בגנזי אוצרות סודות חכמת הקבלה איורים קבליים רבים. דפוס שמואל מדפיס, בילזורקע, תקס"ז [1807]. מהספרים העבריים הבודדים שנדפסו בבילזורקה. הודפס על גבי נייר משובח בחלקו כחלחל. כתמים ובלאי. קרעים וקמטים בשולי דף השער ודפים נוספים. כריכת עור מפוארת עם הטבעות זהב בשדרה, מצב כללי טוב. [1], צב דף. 35 ס"מ. בשער חתימת בעלות: "משה העשיל ליפשיץ". וחותמת בעלות של רבי משה בלוי מרבני בודפשט עלה ארצה וכיהן כרב שכונת פרדס כץ בבני ברק.
החל מ $250
פריט מס' : 017

אהבת ה' - קבלה מהדורה ראשונה ליוורנו תרל"ב | 1872 עותק שלם ויפה במיוחד מספריית רבי אליהו מערבי מדמשק

ספר אהבת ה' ביאור על אדרא זוטא לרבי יוסף סדבון, מהדורה ראשונה ליוורנו - תרל"ב | 1872. חותמת בעלות: "אליהו מערבי מדמשק ירושלים". וכן בלועזית. חתימת בעלות בכתב ספרדי: " ר' יצחק [?]. [5], קכב דף. מעט כתמים. עותק שלם ויפה. מצב כללי טוב מאד. רבי אליהו במבג'י מערבי בן משה (תרל"ג – תשט"ו) נולד בדמשק ועלה לארץ ישראל, בהשפעת רבו רבי חיים שאול דוויך הכהן, עזב את מלאכת החייטות בה עסק לצורך פרנסתו, ושקד רק על לימוד התורה הקדושה בנגלה ובנסתר בישיבת "רחובות הנהר". בעל מחבר "פאת השדה".
החל מ $70
פריט מס' : 018

ספר הזוהר סט שלם בכריכות מקוריות - יוזעפאף תרל"ג | 1873

3 כרכים הכוללים סט שלם של ספר הזוהר להתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. נדפס ביוזעפאף תרל"ג | 1873. שער עם דיו אדומה. כריכות מקוריות אכולות בקצוות, נקבי עש רבים ונזקי עש, בשני כרכים דפים ראשונים מנותקים, מצב כללי בינוני. חותמות בעלות: "י. נ. קפלן חיפה". וחותמת נוספת באותיות אקריליות (רוסית).
החל מ $150
פריט מס' : 019

ספר תוצאות חיים לרבי אליהו די וידאש - אמשטרדם ת"י | 1650 עותק חסר מהדורה מיניאטורית

ספר תוצאות חיים "ראה זה דבר חדש הוא קיצור של ספר הנכבד ראשית חכמה...כמהר"ר אליהו די וידאש נ"ע". בדפוס עמנואל בנבנשתי - אמשטרדם ת"י | 1650. בסופו כמה ליקוטים מספר של"ה הק'. מהדורה מיניאטורית, ללא כריכה ושער, מתחיל בדף יא-מ במקום מח דף במקור. דפים אכולים מעט בקצוות פוגעים במעט בטקסט, כתמים, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 020

ספר יסוד: עולת תמיד מהדורה ראשונה - אמשטרדם תמ"א | 1681 עם חתימות והערות בכתב יד וחותמות של בית המדרש החסידי הראשון בקראקא

ספר עולת תמיד עם החלק השני 'עולת שבת' מאת הדיין רבי שמואל בן רבי יוסף מקראקא. מהדורה ראשונה - אמשטרדם תמ"א | 1681. [2], נט, [1], י, [6], סה-קיד, נ דף. סטפנסקי ספרי יסוד הוספות עמוד 63. הדבקות בשער מסתירים טקסט, שיקומים וקרעים בקצת דפים פוגעים בטקסט, כתמים, מעט נזקי עש, כריכה שמורה, מצב כללי טוב. חותמות של "קנין ספרים דבהמ"ד ר' אהרן בהרב בקראקא". - רבי אהרן שפירא בנו של ה'מאור ושמש'. החותמות הם של בית המדרש החסידי הראשון בקראקא שהוקם על שם אביו רבי קלונימוס קלמן שפירא בעל ה'מאור ושמש' זי"ע. בשער ודף י' חתימת בעלות שלא נבדקה לעומק, וכמה הגהות בכתב יד ארוכות, ככל הנראה של בעל החתימות, ורישום נוסף בדף הפורזץ,
החל מ $100
פריט מס' : 021

עותק מפואר: מדרש רבות עם פירוש מתנות כהונה - פרנקפורט דאודר תנ"ג | 1693

ספר מדרש רבות על התורה וחמש מגילות, עם פירוש מתנות כהונה מאת רבי ישכר בער בן נפתלי משעברשין. שער מפואר בחיתוך עץ עם דמויות משה ואהרן, דוד המלך מנגן, חלום יעקב, ועוד. שער נוסף ומספור נפרד לחלק החמש מגילות, בסופו מפתחות בשם 'אמרי שפר'. נדפס פרנקפורט דאודר, לפי המופיע בסוף הספר "ותשלם כל המלאכה" וכו' יוצא שנת תנ"ג | 1693. שב, קל דף, [5]. מספר הגהות בכתב יד. בתחילת חמש מגילות רישום בעלות: "פערל בת שלמה מק"ק הלברשטט ליב בר אברהם שליט"א אמן סלה מק"ק המבורג". שיקום מקצועי בשער הראשון ומספר דפים נוספים, כתמים, נקבי ונזקי עש, כריכה חדשה מפוארת, מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 022

חמשה כרכים עם חלק ממסכתות הש"ס - ברלין ופרנקפורט דאודר בין השנים תע"ז-תפ"ב | 1717-1722

חמשה כרכים עבי כרס המכילים מסכתות מהש"ס העתיק שנדפס בברלין ובפרנקפורט דאודר. "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ומשניות עם פירוש מהרמב"ם ז"ל". להלן רשימת המסכתות הקיימות, שער נפרד לכל מסכת: בבא בתרא - ת"פ, בבא קמא - ת"פ, בבא מציעא - ת"פ, נדה - תפ"ב, משניות טהרות - תפ"ב, חולין - תפ"א, ערכין חסר שער ומתחיל רק בדף ט, תמורה - תפ"ב, כריתות - תפ"א, מעילה קינים מידות תמיד - תפ"ב. זבחים - תפ"א, מנחות - תפ"א, בכורות - תפ"א, סנהדרין - תפ"א, מכות - תפ"א, שבועות - תפ"א, הוריות - תפ"א, עדיות - תפ"א, מסכתות קטנות עם אבות דרב נתן, ומסכת אבות. סוכה - תע"ט, שקלים תע"ח, מגילה - תע"ט דף ח' כרוך בטעות הראשון. מועד קטן - תע"ח, ביצה - תע"ז, ראש השנה - תע"ח. פסחים - תע"ז, יומא - תע"ח, תענית - תע"ח, חגיגה - תע"ז. נקבי עש רבים, ונזקי עש, כתמים, כריכות מקוריות מפוארות עם נקבי עש, מצב כללי בינוני-גרוע.
החל מ $180
פריט מס' : 023

מסכת נדה עם משניות סדר טהרות - ברלין ופרנקפורט דאודר תצ"ח | 1728 כריכת קלף

כרך עם כריכת קלף של מסכת נדה "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם זצ"ל". בסופו משניות סדר טהרות [שער נפרד], עם שלושה פירושים. בדפוס ברלין ופרנקפורט דאודר - תצ"ח | 1738. עובש בכריכה תחתית ובדפים אחרונים, כתמי מים, שער מנותק, מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 024

עותק מפואר של מסכת כתובות - אמשטרדם תקי"ז | 1757 כריכה מקורית עם אבזמי מתכת

כרך ענק של מסכת כתובות מן תלמוד בבלי "עם פרש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם ז"ל". בבית דפוס האחים בני רבי שלמה פרופס כ"ץ - אמשטרדם תקי"ז | 1757. חותמות רבות של "חדר העבודה של הגמנסיה העברית יפו א"י". ומעל זה חותמות: "הוצא מספרית הגמנסיה "הרצליה" תש"ל". על הכריכה מבפנים ישנה מדבקה המעידה שהפריט הזה נמכר ע"י קרן הגאולה לגמנסיה העברית הרצליה יפו עם החותמת של הועדה לקרן הגאולה ביפו. עותק מפואר עם כריכת עץ מחופה עור מקורית ואבזמי סגירה ממתכת, נזקי עש, כתמים רבים, דפים ראשונים מנותקים כקבוצה, פגעים בכריכה, מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 025

ספר פרי חדש על יורה דעה - פיורדא תקכ"ט | 1769 עם הערות רבות בכתב יד וחותמת בית המדרש החסידי הראשון בקראקא

ספר פרי חדש על יורה דעה לרבי חזקיה בן דוד די סילוה. נדפס בפיורדא תקכ"ט | 1769. [1], קכט דף - מספור משובש בחלקו, נספרו 131 דף. כריכה ישנה ובלויה, קרעים שונים בקצוות השער וחלק דפים, שיקומים בקצוות קצת דפים פוגעים בטקסט, דף אחרון מנותק בחציו, מעט נזקי עש וכתמים שונים, מצב כללי בינוני-טוב. חותמות חשובות של "חברה קנין ספרים דבהמ"ד הר' ר' אהרן זצ"ל קראקא". - רבי אהרן שפירא בנו של ה'מאור ושמש'. החותמות הם של בית המדרש החסידי הראשון בקראקא שהוקם על שם אביו רבי קלונימוס קלמן שפירא בעל ה'מאור ושמש' זי"ע. העותק מעוטר בהערות רבות בכתב יד, מהם ארוכות עם מראי מקומות רבים ומהם חידושים או השגות על הספר. בגב הכריכה הרישום: "משה מאיר מאיר רוטנברג".
החל מ $70