ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 21 - 26.11.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

לבושי שרד – ב' חלקים. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסאלוויטא. זיטאמיר, תרי"ד | 1853.

ספר לבושי שרד, על שלחן ערוך אורח חיים, חלקים א-ב, עם ביאור בנין הבית (עם שרטוט), מאת האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ [בעל ה"ערבי נחל"]. בדפוס ר' חנניה ליפא ור' יהושע העשיל נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרי"ד - 1853. מהדורה ראשונה של החלק השני. הסכמות רבני צפת רבי שמואל העליר ורבי בנימין זאב במוהר"ח. שער החלק הראשון חסר. חלק א' 64 עמודים. חלק ב' 134 168-154 עמ'. 22 ס"מ. נייר עבה כחול, כתמים. נקבי עש. רטיבות. דף אחרון משוקם עם חסרון קל בטקסט. ללא כריכה. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 002

שולחן ערוך אורח חיים חלק ב'. בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"י | 1850.

שולחן ערוך אורח חיים חלק ב' עם באר הגולה ובאר היטב. בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"י - 1850. חתימת בעלות ספרדית בדף שלאחר השער. בגב השדרה הטבעה מוזהבת "אברהם כתראן". חסרים בסוף 5 דפים. בעותק שלפנינו: ר"מ דף. במקור רמ"ה [1]. 21.5 ס"מ. כריכה מחודשת. כתמים. נזקי עש. מצב בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 003

ספר "חבת ירושלים". חיקוי של דפוס בק משנת תר"ד. לעמרג. תר"ל | 1870. ספר נדיר.

ספר "חבת ירושלים" תאור ארץ ישראל ושבחה, המחבר הרב חיים הורביץ, עלה לארץ ישראל בשנת תקע"ז (1817) וזכה לתור בכל חלקי הארץ ואת רשמיו וידיעותיו העלה בספרו זה. במקור ספר זה נדפס בירושלים תר"ד בדפוס הרב ישראל בק, בעותק שלפנינו שנדפס בלעמברג תר"ל נספו הסכמת ר' משה אהרן מגזע צבי והקדמת המאסף ר' מרדכי הורביץ. [3] סג' דף (צ"ל 31 דף). (דף ס' כרוך לאחר דף ס"ב). 20 ס"מ. היו מספר חיקוים של ספר זה שנדפסו במקומות שונים, (ראה ש. הלוי 23). כריכה מנותקת. כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 004

לוט 12 ספרי ירושלים חשובים. חותמות חשובות

1. נתיבות השלום, מאת רבי משה נחמיה כהניו. בדפוס יואל משה שאלאמאן [סלומון], ירושלם, תרל"ה [1875]. | 2. משכנות לאביר יעקב, מאת רבי הלל משה מעשיל מביאליסטוק. ירושלם. חש"מ ושנת הדפסה. | 3. אורח נאמן, מאת רבי מנחם נתן אויערבאך. דפוס סלומון, ירושלם, תרפ"ד [1924]. | 4. עולת איש, מאת רבי שאול אלישר. דפוס צוקרמן, ירושלם, תרנ"ט [1899]. | 5. משאת יעקב, מאת רבי אברהם צבי פרילוקער, דפוס זכרון שלמה, ירושלם, תרנ"א [1891]. | 6. אורח נאמן חלק רביעי, מאת רבי מנחם נתן אויערבאך. דפוס סלומון, ירושלם, תרצ"א [1931]. | 7. אמרי בינה חלק ראשון, מאת רבי מאיר אויערבאך. בדפוס יואל משה שאלאמאן [סלומון], ירושלם, תרל"ו [1876]. | 8. שני עותקים של: אמרי בינה חלק שני, מאת רבי מאיר אויערבאך. בדפוס יואל משה שאלאמאן [סלומון], ירושלם, תרל"ו [1876]. | 9. שערי רחמים, מאת רבי רחמים פראנקו. דפוס גאשצינני, ירושלם, תרמ"א [1881]. | 10. סוכת שלום, מאת רבי שלום מזרחי עדני. דפוס זכרון שלמה, ירושלם, תרנ"א [1891]. | 11. ראשון לציון, מאת רבי חיים בן עטר. דפוס לעווי, ירושלים, תרע"ה [1915]. | רבים מן הספרים חתומים בחותמת הגאון רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוולאז'ין [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $120
פריט מס' : 005

לוט 15 ספרי ירושלים. חותמות חשובות

1. חמשה ספרים כרוכים יחדיו: שירי דוד, אהל יוסף, פרי הארץ, בית אברהם, ערכי עלי. | 2. שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. דפוס ווייס, ירושלים, תרפ"ו [1926]. | 3. שיר השירים עם מילתא בטעמא, מאת הגאונים בירושלים. דפוס החדש, ירושלים, תרפ"ד [1924]. | 4. שו"ת רב מלכיא, מאת רבי מיכאל דייטש. דפוס לעווי, ירושלים, תרס"ד [1904]. | 5. שני עותקים של הספר: תורת מאיר, מאת רבי מאיר פריימן, ירושלים, חש"מ ושנת ההדפסה. | 6. דרכה של תורה, מאת רבי שלמה אהרן ורטהיימר. דפוס זכרון שלמה, ירושלם, תרנ"א [1891]. | 7. מקור ברוך, מאת רבי ברוך ב"ר משה מהוראדנא. דפוס לוין-אפשתין, ירושלים. | 8. אשי משה, מאת רבי משה מביאליסטוק. ירושלם, תרס"ח [1908]. | 9. חמדת צבי, מאת רבי צבי דוד גלאזער. דפוס יהודה וירושלים, ירושלם, תרצ"ג [1933]. | 10. קומי רוני, מאת רבי אשר זליג מרגליות. דפוס צוקרמן, ירושלם, תרפ"ה [1925]. | 11. חסד לאברהם, מאת רבי אברהם צבי ברודנא. דפוס יהודה וירושלים, ירושלם, תרצ"א [1931]. | 12. שני ספרים כרוכים יחד: אמרי ציון ונר מנרות. | 13. בית הבחירה, מאת המאירי. דפוס הירשענזאהן, ירושלים, תרמ"ה [1885]. | 14. תורה מציון, מאת גאוני הדור בארץ ובחו"ל. דפוס צוקרמן, ירושלם, תרס"א [1901]. | רבים מן הספרים חתומים בחותמת הגאון רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוולאז'ין [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $120
פריט מס' : 006

לוט, 13 ספרים וחוברות - ירושלים

1. חוט המשולש. דפוס לונץ, ירושלם, [תרע"ב - 1912]. | 2. תפסיר דרשי תפילין, פרסית. גיליון שלם לא מחולק. ירושלם, [תרפ"ב - 1922]. | 3. תפסיר דרשי תפילין, פרסית. חלק מן הדפים לא מחולקים. | 4. טהרת ישראל - הלכות, מאת רבי יחאל מיכל טיקוצינסקי. דפוס צוקערמאן, ירושלם. [תרע"ב - 1912]. | 5. חנוכת ציון - אגדה. מאת רבי יחזקאל מלמד. דפוס החדש של רפאל חיים כהן, ירושלם. | 6. חיאת אל איאם - שירים. מאת חיים אלעזר מזרחי. ירושלם, תרס"ז [1907]. | 7. תפסיר אם אפס. מאת רבי אפרים ב"ר יצחק. דפוס לונץ, ירושלם, תרס"ה [1905]. | 8. פרי עץ הדר, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרע"ב [1912]. | 9. מעשיות נפלאים שחיבר ה'בן איש חי'. מאת ישראל גול שאולוף. דפוס החדש של רפאל חיים כהן, ירושלם. תרע"ב [1912]. | 10. מעשיות נפלאים שחיבר ה'בן איש חי'. מאת ישראל גול שאולוף. דפוס החדש של רפאל חיים כהן, ירושלם. תרע"ג [1913]. | 11. מסכת אבות עם פירוש קדמון. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ב [1902]. | 12. עקידת יצחק, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ב [1902]. | 13. מגילת אנטיוכוס, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ג [1903]. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 007

לוט, 10 ספרים וחוברות - ירושלים

1. חוט המשולש. דפוס לונץ, ירושלם, [תרע"ב - 1912]. | 2. טהרת ישראל - הלכות, מאת רבי יחאל מיכל טיקוצינסקי. דפוס צוקערמאן, ירושלם. [תרע"ב - 1912]. | 3. חיאת אל איאם - שירים. מאת חיים אלעזר מזרחי. ירושלם, תרס"ז [1907]. | 4. פרי עץ הדר, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ג [1903]. | 5. מסכת אבות עם פירוש קדמון. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ב [1902]. | 6. עקידת יצחק, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ב [1902]. | 7. חשק שלמה, תפסיר ובקשות. דפוס לונץ, ירושלם, תרס"ה, [1905]. | 8. אהל מועד, חלק ב'. מאת רבי שמואל ירודני. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ד [1904]. | 9. אדרת אליהו, על נביאים וכתובים. מאת הגר"א מווילנא. בהוצאת אליהו בהר"א לאנדא נכד הגר"א. ירושלם. | 10. כף החיים - הלכות. מאת רבי יעקב חיים יצחק אליהו. ירושלם, תרס"ה [1905]. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 008

לוט, 11 ספרים וחוברות - ירושלים

1. מעשיות נפלאים שחיבר ה'בן איש חי'. מאת ישראל גול שאולוף. דפוס החדש של רפאל חיים כהן, ירושלם. תרע"ב [1912]. | 2. תפסיר דרשי תפילין, פרסית. גיליון שלם לא מחולק. ירושלם, [תרפ"ב - 1922]. | 3. תפסיר דרשי תפילין, פרסית. גיליון שלם לא מחולק. ירושלם. | 4. מלים ששה - שיחון 6 שפות. דפוס לעווי, ירושלם. תרע"ב [1912]. | 5. שרח שאהין על מגילת אסתר. מאת חכם מולאנא שאהין. דפוס צוקערמאן, ירושלם. [תרע"ב - 1912]. | 6. פרי עץ הדר, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרע"ב [1912]. | 7. חוט המשולש. דפוס לונץ, ירושלם, [תרע"ב - 1912]. | 8. תפסיר אם אפס. מאת רבי אפרים ב"ר יצחק. דפוס לונץ, ירושלם, תרס"ה [1905]. | 9. טהרת ישראל - הלכות, מאת רבי יחאל מיכל טיקוצינסקי. דפוס צוקערמאן, ירושלם. [תרע"ב - 1912]. | 10. מסכת אבות עם פירוש קדמון. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ב [1902]. | 11. עקידת יצחק, פרסית. דפוס לעווי, ירושלם. תרס"ב [1902]. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 009

לוט 4 ספרים לרבי דוד בן חסין כרוכים יחד. אמסטרדם. תקמ"ז - תקס"ז. 1787 - 1727.

1. ספר תהלה לדוד שירות ותושבחות לרבי דוד בן חסין. אמסטרדם. תקס"ז - 1727. 2. אזהרות מיוסדים על הלכות ציצית ותפילין. ברכות השחר לרבי דוד בן חסין. אמסטרדם. תקס"ז - 1727. 3. ספר מקומן של זבחים הלכות שחיטה בדרך שיר לרבי דוד בן חסין. תקמ"ז - 1787. 4. ספר יקרא דשכבי קינות והספדים לרבנים ונדבי עמים. לרבי דוד חסין. בלי שנת דפוס. מספר דפים מנותקים. כתמי רטיבות. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 010

טור חושן המשפט כריכת עור עתיקה ומהודרת – ברלין, תס"ג | 1703

טור חושן המשפט מאת רבינו יעקב בן הרא"ש, עם פירושי מרן רבי יוסף קארו. בדפוס רבי זאב וולף מילרש, ברלין, תס"ג [1703]. בדף השער חתימת בעלות: "אליעזר בלא"א מ"ו מה' נפתלי הירץ כ"ץ זצ"ל חונה פה קאסעל ומדינת העסען". | הספר כרוך בכריכת עץ מקורית עתיקה ומהודרת, מחופה בעור מעוטר, עם שרידי אבזמים. | כתמי זמן. שדרה חסרה. | שלג, [8] דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 011

ספר כנסת הגדולה מהדורה ראשונה - קושטא, תע"א | 1711

ספר כנסת הגדולה על שולחן ערוך יורה דעה ב'. מאת רבי חיים בנבנשתי. מהדורה ראשונה. דפוס השותפים יונה בן יעקב אשכנזי, קושטא, תע"א [1711]. חתימת בעלות רבנית. הגהה בדף ק/1. | רבי חיים בֶּנְבֶנִשְׂתִּי [שס"ג- תל"ג], רב באיזמיר, פוסק הלכה ידוע, ממפרשי הארבעה טורים. עמד בראש מתנגדי שבתי צבי, וגרס כי יש להרוג את שבתי צבי. החיד"א כותב עליו במליצתו: "הרב הנזכר מאיר עיני גולה הוא בספרי כנסת הגדולה אשר נדפסו בשמונה חלקים, מורה הוראה הבקי בדרכי הוראה והוא מיראי הוראה, ובלעדו לא ירים איש את ידו בשום הוראה". | דפים כהים, עבים ומשובחים. שולים רחבים. כתמי רטיבות. נקבי עש בדפים האחרונים. | [2], רו דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $180
פריט מס' : 012

מסכת נדה, כריכת עור עתיקה ומהודרת - פרנקפורט דמיין, תפ"א | 1721. חתימות

מסכת נדה, מן התלמוד הבבלי עם פירושי הרא"ש והרמב"ם. ובסופה משניות סדר טהרות. שער נפרד למשניות. השערים עם עיטורים יפים בחיתוך עץ. דפוס יוהאן קעלנר, פרנקפורט דמיין, תפ"א [1721]. חתימות ורישומי בעלים: שמואל מפלאצהיים, שאול[?] וואהל ועוד. | הספר כרוך בכריכת עץ עתיקה ומהודרת, מחופה בעור בהיר מעוטר, עם שרידי אבזמים. | שדרה פגומה. פגעי עש. כתמים. | פח; קעח דף. 35 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 013

פני יהושע - פיורדא, תקכ"ו | 1766. חותמת

פני יהושע, על מסכתות: כתובות, גיטין וקידושין. מאת הגאון רבי יעקב יושע פולק. פיורדא, תקכ"ו [1766]. | חותמת בעלות "יוסף פרנקל תאומים". משפחה מרום שושלת היחס. | יעקב יהושע פולק [תמ"א – תקט"ז], רבן של לבוב, ברלין ופרנקפורט. מחבר סדרת ספרי פני יהושע על התלמוד הבבלי. החיד"א כותב עליו שזכה לראותו ותואר פניו כמלאך אלוקים. מסופר שכאשר הודיעו לבעל שם טוב משמים כי הוא זקוק לשמש תלמיד חכם, הלך לשמש את הפני יהושע, בהגישו אליו גחל מן התנור להצית את מקטרתו. והם שוחחו יחד אודות תנועת החסידות. היה רבו בנגלה של המגיד ממזריטש. | כריכה מנותקת חלקית. חתימת בעלות. פגעי עש. | ד, ריב, ריז-רצו, כג דף. 32 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 014

תרומת הדשן - פיורדא, תקל"ח | 1778

ספר תרומת הדשן עם פסקים וכתבים, מספרי ההלכה המפורסמים ביותר המשמש כמקור למנהגים רבים ומוזכר אלפי פעמים בספרי הפוסקים. הרמ"א מצטט ממנו רבות בהגהותיו על השולחן ערוך. שם הספר מציין את מספר התשובות שבחלקו הראשון של הספר - 354, בגימטריה דש"ן. חלקו השני נקרא "פסקים וכתבים". מאת רבי ישראל איסֶרלן, המכונה על-שם ספרו "התרומת הדשן", מגדולי יהדות אשכנז במאה החמש עשרה ונמנה עם אחרוני הראשונים או ראשוני האחרונים. בדפוס ר' איצק ב"ר ליב, פיורדא, תקל"ח [1778]. | רישומי וחותמות בעלות. נקבי עש. כריכה ודפים מג, מד [בחלק שני] חסרים. | [5], קכב; ב-מה דף. 20 ס"מ. ‬ מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר שושן סודות מהדורה ראשונה - קוריץ, תקמ"ד | 1784

שושן סודות - ספר קבלה עמוק, מאת המקובל רבי משה בן יעקב [הגולה] מרוסיה. דפוס יאהן אנטון קריגר, קארעץ [קוריץ], תקמ"ד [1784]. | רבי משה בן יעקב מגדולי חכמי דורו. הלך ללמוד תורה בקושטא מאחר וליטא לא הייתה מרכז תורה באותם הימים. בשנת רנ"ה, החל לכתוב את "שושן סודות". באותה שנה גורשו היהודי מליטא, הוא נשבה והובא לקרים-סולקאט, ונפדה ע"י היהודים הרבניים והקראים. יהודי קרים הכניסו את פיוטיו לתפילותיהם, ובמשך דורות הזכירוהו כאחד מגדולי רבניהם. כונה בפיהם משה אשכנזי או משה מרוסיה. מוזכר בשו"ע האר"י: "כתוב בספר שושן סודות והוא מתלמידי הרמב"ן זללה"ה". | חתימת בעלות. נקבי עש. כתמי זמן. כריכה קדמית ושדרה חסרים. | צב, [2] דף ; 20 ס"מ. שוליים משוקמים עם חיסרון בטקסט, כריכה חדשה. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 016

ספר 'מהר"ם ברבי' מהדורה ראשונה - פראג תקנ"ג | 1793

ספר 'מהר"ם ברבי', חלק שני, על מסכתות יומא, סוכה, גיטין, חולין ושבועות, ובסופו דרושים על התורה וחידושים 'על חמש שיטות'. מאת הגאון רבי מאיר ברבי אב"ד פרשבורג. מהדורה ראשונה, פראג, תקנ"ג [1793]. | הסכמה נדירה מבעל ה'נודע ביהודה' הכותב "שזה רבות בשנים גדרתי גדר בעדי בלתי תת הסכמה... אמנם אדעתי' דהאי גברא רבא גדול מרבן שמו כבוד הרב הגאון מפורסם בכל קצוי ארץ מוהר"ר מאיר ברבי זצ"ל לא נדרתי". | בדף שלפני השער רישום וחותמת בעלות של רבי מרדכי צבי מארטאן הכהן אב"ד דייטשאסעמארטאן. | דפים כהים, עבים ומשובחים. שדרה חסרה. נקבי עש. כתמי זמן. | [2] קז דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 017

אגרת ארחות עולם - פראג תקנ"ג | 1793. עותק חסר

אגרת אורחות עולם, שני חלקים - מסה על קוסמוגרפיה וגאוגרפיה. מאת הרב אברהם בן מרדכי פריצול. ובסופו אגרת תימן להרמב"ם ויסוד מורה וסוד תורה לאבן עזרא. זהו כנראה הספר הגאוגרפי העברי הראשון, העוסק בעברית בגילוי יבשת אמריקה, באפריקה שמדרום לסהרה והתגליות הגאוגרפיות החדשות בה, וכן ביהדות אתיופיה, קהילת ביתא ישראל. בספר שלושים פרקים, העוסקים במדינות שונות בדגש על ההתיישבות היהודית בכל אחת מהן. הפרק ה-14 מוקדש לעשרת השבטים האבודים של ישראל. הספר מלווה בשלושה תחריטים יפהפיים. | הרב אברהם בן מרדכי פריצול (1451-1525), תלמיד חכם איטלקי, איש אשכולות של תקופת הרנסאנס. ערך ויכוח מול כמרים בפרארה. בעקבות הפולמוס הזה, כתב את חיבורו "מגן אברהם". | חתימות ורישומי בעלים עתיקים. כריכה מנותקת חלקית. שער, 3 דפים ראשונים ו-4 דפים אחרונים חסרים. | [4], א-צה דף. 16 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 018

ספר כתם פז מאת רבי שמעון לביא מחבר הפיוט בר יוחאי - ליוורנו, תקנ"ה | 1795. מהדורה ראשונה. נדיר

ספר כתם פז - פירוש על זוהר בראשית. מאת הגאון המקובל רבי שמעון לביא זצוק"ל מחבר הפיוט הנודע "בר יוחאי". מהדורה ראשונה. דפוס אליעזר סעדון, ליוורנו, תקנ"ה [1795]. | רבי שמעון לביא [ה'ר"מ-ה'ש"מ], תוכן, רופא, מקובל, ממגורשי ספרד. בדרכו לעלות לארץ ישראל עבר בטריפולי וראה את מצוקת הקהלה - לאחר חורבן העיר בידי הספרדים, ואחר כך הכיבוש התורכי, והחליט להישאר שם כרב וראש הקהלה, ואכן פעל רבות לשיקום הקהלה, היה גם רופאו של השליט יחיא פאשא דבר שסייע בידו במשימתו. היה מקובל גדול למרות שלא הכיר את האר"י ותורתו. מחבר הפיוט הנודע "בר יוחאי" וחיבר גם לחן לפיוט, הפיוט הגיע לידי האר"י ותלמידיו בצפת ומשם התפשט בכל התפוצות. הספר שלפנינו "כתם פז" היה גנוז כ-250 שנה עד שנדפס ע"י רבי יצחק כלפון. | נייר כהה עבה ומשובח. שולים רחבים. כריכה מחוזקת. שדרת עור. רישום בעיפרון בכתב יד מזרכי דף א/1. 2 דפים מנותקים חלקית. נקבי עש. נדיר | [2], רפ דף. 29 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $180
פריט מס' : 019

פרי מגדים - זאלקווא, תקנ"ו | 1766. חתימות

פרי מגדים. על שלחן ערוך יורה דעה - מספרי ההלכה החשובים ביותר, מאת רבי יוסף תאומים. מהדורה שניה. [זאלקווא] תקנ"ו [1766]. בדף שלפני השער חתימת בעלות: "זה ה"פ שייך לר' חיים יודא בה"ר שלומה מנחם ז"ל". דף השער בצבעי אדום ושחור. חותמת הצנזור. כריכה מקורית מנותקת. דפים מנותקים. פגעי עש. | [1] קמט דף. 38 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 020

ספר מאמר השכל - רדלהיים, תקס"ד | 1804, עם ההסכמה והחרם של בעל ההפלאה. העותק של רבי חיים ברלין. כרוך יחד עם שיר השירים

ספר מאמר השכל, ביאור לפיוט "אל אלהים ה' דבר" שאומרים למעריב שני של שבועות שחיבר רבינו אליעזר ב"ר נתן אשכנזי -הראב"ן, [יש המפקפקים האם הראב"ן הוא אכן המחבר]. שני שערים. בדפוס רבי וואלף הידנהיים וברוך בשוויץ, רדלהיים, תקס"ד [1804]. עם הסכמת וחרם הגאון רבי פינחס הלוי איש הורביץ בעל ה"הפלאה". נדפס על גבי דף ירקרק עבה ומשובח. | כרוך יחד עם שיר השירים עם פירוש מעיין מבית ה', מאת הרב יחיאל ב"ר זרח ן' תומר. יוהנסבורג, [תרי"ט, 1859] | חותמת בעלות של הגאון רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוולאז'ין [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. | חותמות בעלות. כתמי רטיבות וזמן. כריכה חדשה. | [1], עט; [4] סב דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 021

ספר שערי לשון הקודש - ונציה, תקס"ח | 1808

ספר שערי לשון הקודש, דקדוק עברי. מאת החכם רבי חנניה אלחנן חי כהן. ונציה, תקס"ח [1808]. חש"מ. על גבי דפים משובחים, בעלי שולים רחבים. | חכם חנניה אלחנן חי הכהן, [תקי"א-תקצ"ג], תלמיד רבי שמשון נחמני ורבי ישעיה חי קרמי. גדל ולמד בעיר רג'יו באיטליה, מדקדק, משורר, עסק בחינוך ופיתח שיטה חינוכית חדשה ללימוד מקצועות התורה, הדרגתית ובהירה לתלמידים. בסוף ימיו עבר לעיר פירנצה, שם שימש כרב קהילה. מחבר הספר 'חנוך לנער' שיצא במהדורות רבות ועוד ספרים רבים. | כריכת מעטפת . נקבי עש. רישום בעלים. | כו דף. 18 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 022

משניות סדר קדשים. ווילנא–הוראדנא, תקע"ח | 1818

משניות סדר קדשים עם פירושי: ברטנורא, תוי"ט, תוספות חדשים וחידושי רבי לוי יצחק מברדיטשוב. בדף שאחרי דף קנז שרטוט תבנית בית המקדש, מעשה ידי "דוב בער בלא"א מ"ו יוסף יוזפא ז"ל קופפער שטעכר מק"ק ווילנא". בדפוס מנחם מן ושמחה זימל, ווילנא הוראדנא, תקע"ח [1818]. חתימות בעלות של ר' יוסף ב"ר ברוך מווארבלאווע". | נייר כחלחל. כריכה מנותקת חלקית. כתמים. פגעי עש. | [8], ב-קנז, [2],קנט-קסג דף. 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 023

מעם לועז, לאדינו - ליוורנו, תקפ"ב | 1822

ספר מעם לועז חלק ג' על חומש ויקרא - "דיקלארו דיל ארבע ועשרים אין לאדינו ...", בלאדינו עם הקדמה בעברית. שער מאויר בתחריט עץ של משה ואהרון ושל דוד וגליית. בדף שאחרי השער סמל משפחת המו"ל רבי יהודה קורייאט - 'גור אריה יהודה'. בסוף הספר: 'תוכחת מגולה' ומפתחות. דפוס אוטולונגי, ליוורנו, תקפ"ב [1822]. | כריכה ודפים מנותקים חלקית. כתמי זמן. | הקדשה בלאדינו. | [2], קעה דף. 32 ס"מ. ‬מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 024

חכמת אדם ובינת אדם - ווילנא והורדנא, תקפ"ח | 1828

חכמת אדם - על שו"ע, ובינת אדם - על הש"ס. מאת הגאון רבי אברהם דנציג בעל החיי האדם. מהדורה שניה, "בהוספות רבות בכל הלכה והלכה, אשר עדיין לא היו בראשונים". דפוס השותפים מנחם מן ושמחה זיסל, ווילנא והורדנא, תקפ"ח [1828]. | כרוך יחד עם "ים של שלמה" על מסכת ביצה, מאת רבי שלמה לוריא אב"ד לובלין - המהרש"ל. עם הסכמות רבי יוסף שטיינהרט אב"ד פיורדא בעל שו"ת זכרון יוסף ורבי נתנאל ווייל אב"ד קרלסרואה בעל קרבן נתנאל. דפוס יוסף ובנו מענדל בער, פיורדא, תקכ"ו [1766]. | רישומי בעלים. כתמי זמן. נקבי עש מעטים. כריכה קדמית חסרה. דפים מנותקים. | פ"ח; מ"ב; לח דף, [ספירת הדפים משובשת]. 34 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 025

לוט, שו"ת מהר"ם מרוטנבורג כרוך יחד עם שו"ת מאיר עיני חכמים - סדילקאב, תקצ"ד/ה | 1834/5. דף כחול נדיר

1. שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, מאת רבן של ישראל רבי מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג. מודפס על גבי נייר כחול, נדיר ומשובח, בדפוס דוד ב"ר צבי, סדילקאב, תקצ"ה - 1835. | 2. שו"ת מאיר עיני חכמים, מאת רבי מאיר ב"ר גדליה, גדול חכמי דורו ורבן של לובלין וקראקא. בדפוס יצחק בן אליעזר מדפיס, סדילקאב, תקצ"ד - 1834. | רישומי וחותמות בעלות. סימני עש. שיקום קל בדף השער. כריכה חדשה. | [6], כז, כה, יא [צ"ל יב]; [2], נח דף. 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100