ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 55

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' :

שואה - מכתב מאת רבי אשר אנשיל שיק דומ"ץ סיקסא נין ונכד לאב"ד טשענגער - סיקסא תש"ד

לסדר "ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם" מכתב מאת רבי אשר אנשיל שיק הי"ד דומ"ץ סיקסא נכדו של בעל המנחת אשר - רבי אשר אנשיל יונגדייז אב"ד טשענגער - סיקסא שנת את"א בק"ר (תש"ד) בעיצומם של ימי השואה, חודשים מספר לפני עלותו על קדוש השם יחד עם בני קהילתו באושוויץ תש"ד. במכתב מביע רבינו תודה לבני משפחת רבי יהודה קליין אב"ד קישקאראש על הספר מנחת יהודה אשר שלחו אליו, וכן מבקש מקורות לציטוט מתוך הספר. 10X14 ס"מ. מצב טוב. רבי אשר אנשיל שיק (נעקדה"ש תש"ד) דומ"ץ בסיקסא ובנו של רבי מנחם מענדיל שיק אב"ד סיקסא, נין ונכד לרבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד טשאנגער.
החל מ $100
פריט מס' :

חסידות - ספר צמח דוד על התורה מאת האדמו"ר רבי דוד יצחק אייזק רבינוביץ מסקאליע - ברוקלין תש"ה | 1945

ספר צמח דוד על התורה מאת האדמו"ר מסקאליע רבי דוד יצחק אייזק רבינוביץ זצ"ל - ברוקלין תש"ה. בראש הספר מכתבים מרבי מרדכי זיסיא טווערסקי אדמו"ר מטריסק-הוצלס-יאס וכן מהאחים הגאונים רבי מאיר אריק בעל המנחת פתים ורבי ירוחם פישל אריק אב"ד אוזיראן. בהקדמת הספר מפרט רבינו המחבר את סדר יחוסו, עובדות וסיפורים מאבותיו הקדושים. [7] דף, 496, [1] עמ'. כריכה מנותקת וחסרת שדרה, דפים מנותקים, קרעים בשער ללא חסרון בטקסט, מצב טוב.
החל מ $70
פריט מס' :

פולמוס - צדקת ציון - ויכוח על דבר התנועה הציונית - ברדיטשוב תרס"ג | 1903

ספר צדקת ציון - וכוח על דבר התנועה הציונית, להשיב על השאלות הדתיות והשכליות שיש לשאול נגדה - מאת רבי משלם נתן בראזער - ברדיטשוב תרס"ג. הספר נועד להצדיק את עמדתה החיובית של המזרחי לציונות ומעוטר בהסכמותיהם של רבי יצחק יעקב ריינס אב"ד לידא ורבי שמואל יעקב רבינוביץ אב"ד סאפאטקין וליברפול. עח דף. נייר מעט יבש, מצב טוב. כרוך עם מסכת אבות עם פרוש יין לבנון למשכיל נפתלי הירץ וויזל - ורשה תרנ"ח | 1898.
החל מ $70
פריט מס' :

חסידות - מהדורה ראשונה כתבי קודש\אמרי צבי - בהוצאת רבי משה יהודה ליב טאוב מגזע רבי יחזקאל מקוזמיר - וורשה תרפ"ו | 1926

שני ספרים כרוכים יחדיו בהוצאת רבי משה יהודה ליב טאוב מגזע רבי יחזקאל מקוזמיר תלמיד החוזה מלובלין - מהדורה ראשונה וורשה תרפ"ו. א. כתבי קודש - חדושים ופלפולים נוראים מאת כ"ק אדמו"ר היהודי הקדוש מפרשיסחא - יצא לאור ע"י נכדו רבי משה יהודה ליב טאוב אשר ירש את כתב היד מאת אביו רבי ירחמיאל צבי טאוב - ורשה תרפ"ו. הספר מעוטר בהסכמותיהם של רבי מאיר יחיאל מאוסטרווצא, אדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי אלטר, אדמו"ר מראדזין, העקידת יצחק מאלכסנדר ועוד מאדמור"י פולין זצוקללה"ה. ב. אמרי צבי - חידושים על התורה - מאת אדמו"ר רבי ירחמיאל צבי טאוב נכד רבי יחזקאל מקוזמיר - יצא לאור ע"י בנו רבי משה יהודה ליב - ורשה תרפ"ו. [1] דף, 52, 3 עמ', [1] דף, 79, [1], 5 עמ'. נקבי עש, מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 001

מנורת המאור בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא - סלאוויטא תקפ"ד | 1824

ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב עם פירוש נפש יהודה לרבי משה פרנקפורט, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא תקפ"ד | 1824. הסכמות הרה"ק "האוהב ישראל" מאפטא, והרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדליקוב בעל "דגל מחנה אפרים". הודפס ברובו על נייר כחול. כריכה חדשה מפוארת עם שדרת עור. פגעי עש רבים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות.
החל מ $400
פריט מס' : 002

כריכת עור מקורית משוקמת: ספר חסידים בדפוס שפירא - זיטאמיר תרט"ז | 1856

ספר החסידים לרבינו יהודה החסיד זצ"ל "עם הפירוש מפורש... וכעת הוספנו בס"ד ברית עולם עם האותיות והתיבות גימטריא הצעיר חיים יוסף דוד אזולאי יצ"ו (רבינו החיד"א - זוהי כנראה הפעם הראשונה בה נדפס חיבור זה מסביב לפנים הספר)... והדפסנו כעת תקונים והשמטות מקונטרס ברית עולם... נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרט"ז - 1856". קמד דף. דף ד' הושלם בצילום. נקבי עש, כתמי עובש. נזקי עבר שונים. כריכת עור מקורית משוקמת.
החל מ $180
פריט מס' : 003

שולחן ערוך אורח חיים הפורמט הקטן - דפוס שפירא זיטאמיר תר"י | 1850

שולחן ערוך מטור אורח חיים, עם באר היטב ואשל אברהם, שערי תשובה ויד אפרים, בדפוס האחים צוה' חנינא ליפא ומהו' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר בשנת תר"י לפ"ק - 1850. חלק א: סימנים א-שמה. 562 עמ'. שיבוש בכריכת הדפים הראשונים. דפים קסא-קסד חסרים ותוכנם הושלם בשולחן ערוך מדפוס אחר. חלק ב: סימנים שמו-תרצז. במקור: 490, [2] עמ' - בעותק זה חסר השער ו-2 הדפים האחרונים. כריכות לא תואמות עם פגמים שונים. נזקי עש קלים, כתמים ומעט פגמים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 004

מדרש רבה חלק במדבר בדפוס שפירא - זיטאמיר תרי"א | 1851

מדרש רבה על ספר במדבר עם פי' מתנות כהונה ז"ל ונוסף לזה פי' אסיפת אמרים מלוקט מכל המפרשים... בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר בשנת תרי"א - 1851. במקור רמט דף. בעותק זה הושלמו בצילום הדפים: ז, יב והדף האחרון. דף אחד לפני האחרון חסר בחלקו התחתון עם מעט פגיעה בטקסט. נזקי עש וכתמים. דפים חומים. ברובו מצב כללי טוב. כריכה חדשה נאה מוטבעת.
החל מ $150
פריט מס' : 005

כריכות עור מקוריות: שני כרכי עין יעקב בדפוס שפירא - זיטאמיר תר"י | 1850 מעקד ישיבת חכמי לובלין

שני כרכים של ספר עין יעקב, מאסף לכל אגדות ומדרשים המפורטים ב כל ששה סדרים עם פרש"י ותוס'..., וחדושי הרמב"ן, והריטב"א, והר"ן. הן כל אלה פעולות... החכם (בחלקים א-ב נדפס בטעות שם המחבר: ר' שלמה בר יעקב) ר' יעקב בר' שלמה ן' חביב...". בדפוס מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומהו' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזייטאמיר בשנת תר"י - 1850. חלק שני: (יומא - יבמות). [2], 6, 9-432, [2], 433-481 עמ'. ‬ חלק שלישי: (כתובות - בבא בתרא) . 498 עמ'. ‬ כריכות עור מקוריות עם פגמים, באחד הכרכים ללא שדרה. נקבי עש רבים, כתמים ופגמים קלים אחרים. מצב כללי בינוני. בכרך שני חותמות: "עקד ספרים אצל ישיבת חכמי לובלין בלובלין".
החל מ $180
פריט מס' : 006

טור אבן העזר בדפוס שפירא - זיטאמיר תרי"ט | 1858 חתימה מעניינת

טור אבן העזר, חברו הגאון מורינו ורבינו יעקב בן רבינו אשר הנקרא בעל הטורים... כאשר נדפסו הטורים הראשונים בסלאוויטא [תקע"ה-תקע"ז]... וכעת נתוספו הגהות בטור וב"י וד"מ [ובית יוסף ודרכי משה] שהגיה הרב... מו"ה יוסף דק"ק בראניווקע ... נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מהו' חנינא ליפא ומהו' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרי"ט - 1858. [2], 409, [1] עמ'. דפים מנותקים. נקבי עש רבים, כתמים ופגמים אחרים. ללא כריכה. מצב כללי בינוני-גרוע. חתימה לא מזוהה בשער "מרדכי? שפירא מקארעץ?" - רישום נוסף שלו עם דברי תורה בדף האחרון. 2 הגהות נוספות בתוך הספר. חותמת "Rabbiner-Seminar zu Berlin" - בית המדרש לרבנים בברלין, וחותמת נוספת באותיות קיריליות "יעקב סמואילוביץ (=שמואלביץ') - אומן פלך קייב (אוקראינה) אטינגר?".
החל מ $100
פריט מס' : 007

עותק האדמו"ר מוויעליפאלי: מדרש תלפיות בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תר"ך | 1860 עותק חסר

ספר מדרש תלפיות "כשמו כן הוא תל שכל פיות פונות לו" חיבור קדמון לרבי אליהו בן רבי אברהם שלמה הכהן מאיזמיר זצ"ל מחבר הספר הקדמון הידוע "שבט מוסר" ועוד, בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תר"כ | 1860. קסד דף במקור - בעותק זה עד דף קמג - חסרים 20 הדפים האחרונים. כתמים. כריכה מנותקת. פגמים קלים. מעט הדבקות ב-3 הדפים האחרונים. מצב כללי טוב. בדף הפורזץ, חותמות רבי חיים אורי ליפשיץ, בן רבי משה ליפשיץ האדמו"ר מפילדלפיה.
החל מ $100
פריט מס' : 008

ספר יסוד: אור זרוע בדפוס שפירא - מהדורה ראשונה זיטאמיר תרכ"ב | 1862

ספר אור זרוע, פסקי דינים, הלכות ושו"ת, מאת רבי יצחק ב"ר משה מווינא, מתוך כתב היד של הספר שהיה גנוז בבית הגביר רבי עקיבא לעהרן מאמשטרדם. ספר יסוד מהדורה ראשונה. שני חלקים בכרך אחד, שער נפרד לכל חלק. בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תרכ"ב - 1862. קטז; צב דף. 39 ס"מ. סטפנסקי ספרי יסוד 233. נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב. חתימת וחותמת בעלות של רבי אהרן זאנאבענד אב"ד מזערדאוו [ז'ירארדוב - פולין].
החל מ $150
פריט מס' : 009

2 כרכי שלחן ערוך הרב - דפוס שאדאוו - בקשט, זיטאמיר תרכ"ט | 1869

2 כרכי שלחן ערוך הרב - זיטאמיר תרכ"ט | 1869. 1. אורח חיים חלק ראשון. זיטאמיר תרכ"ט | 1869. דפוס אברהם שלום שאדאוו. שני שערים. עם הסכמות חשובי תלמידי האדמו"ר הזקן: רבי אייזיק מהומיל, רבי יצחק אייזיק בהר"ד מויטעפסק, רבי הלל מפאריץ' ועוד. [14], 9-250, 259-322, 321-335 עמ'. 2. אורח חיים חלק שני. זיטאמיר תרכ"ט | 1869. דפוס יצחק משה באקשט. שני שערים. פגיעה בטקסט בשער השני. [5], 478 עמ’. מונדשיין ספרי האדמו"ר הזקן יט. כריכות מקוריות פגומות. כתמים ופגעים ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 010

לאדינו - תקפו של יוסף - ספור מעשה יוסף הצדיק ואחיו - מהדורה ראשונה ליוורנו תרל"ב | 1877

ספר תקפו של יוסף - סיפור מעשה מכירת יוסף - מאת רבי יוסף שבתי פרחי 'ישפ"ה' - מהדורה ראשונה בלאדינו - ליוורנו תרל"ב. באותה שנה יצאה לאור המהדורה העברית של הספר. מספר חודשים לאחר מכן יצאה לאור המהדורה בשפת לאדינו אשר לפנינו. בהקדמתו כותב הרב פרחי כי הוציא את המהדורה הזו לטובת יהודי טורקיה אשר אינם רגילים בקריאת לשון הקודש. חתימה בשער הספר "יעקב חי בן מרדכי אלמולי". לא מצוי. ע' דף. כריכה מקורית, שער מנותק חלקית עם פגם קל במעטפת השער, מספר דפים רופפים, כתמים, מצב טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 011

לאדינו: הלל הגדול - נוסח יחודי להלל - קוסטאן תרמ"ב | 1882

קונטרס הלל הגדול - נוסח תפלת הודאה יחודית הכוללת את תפילת ההלל עם תפלות נוספות בתחילתו ובסופו- קוסטאן (קושטא) תרמ"ב-1882. נוסח יחודי זה, היה נהוג לאומרו בקהילות אזמיר בעיקר בימים האחרונים של חג הסוכות. מעבר לשער מספר דברים מאת המוציא לאור החותם 'ז"ה שמ"י' - בגימטריא: דוד אלזרקי. יב דף. קרעים קלים ללא חסרון, בלאי, דפים מנותקים, ללא כריכה, מצב טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 012

לאדינו: לה כתובה די לה ליי - סדר כתיבת ספר תורה - איזמיר תרפ"ב | 1922

קונטרס לה כתובה די לה ליי, סדר כתיבת ספר תורה בלאדינו, מאת רבי רפאל יהודה קלעי - איזמיר תרפ"ב. נדיר, לא היה במכירות עד כה, עותק בעל שוליים לא חתוכים. [4] דפים. בלאי בשוליים, מצב טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 013

אוסף ספרים מדפוסי ליוורנו ובגדאד - שנות הת"ר-ת"ש

1. ספר חמד אלהים - ליוורנו תרכ"א - 1861. קח דף. כריכה מנותקת ופגומה. קרעים בדפים האחרונים עם פגיעות בטקסט. 2. ספר תהלים בדפוס שלמה בילפורטי ליוורנו תרצ"א - 1931. קכ דף. סימני שימוש וכתמים רבים. חותמות "חברת בחורי ציון תכב"ץ טריפולי". כריכה פגומה. 3. ספר זכרון טוב לראש השנה. בגדאד תרפ"ה - 1925. קמט דף. 4. תקון חצות וסליחות - דפוס דנגור בגדאד תרע"ב - 1912. לא, [1], ל-לב דף. 5. שלחן ערוך מטור יורה דעה - ליוורנו תרכ"א - 1861. [3], ריג דף. רישומים רבים בפורזץ, לא נבדקו. 6. שלחן ערוך מטור אורח חיים - ליוורנו תרל"ד - 1874. חלק א. סי' א-שמה. [4], רטז דפים. מס' דפים מנותקים. 7. ספר סדר היום. דפוס עמאר דאר אלבידא CASABLANCA. תשכ"ז - 1967. מצבים משתנים, פגמים שונים. ברובם במצב טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 014

עותק נאה: השפה העברית חלק ראשון ושני - קזבלנקה ת"ש? | 1940? חותמות הרבנות הראשית בליון צרפת

זוג חוברות השפה העברית, ספר למוד הקריאה והכתיבה חלק ראשון וחלק שני, בהוצאת יוסף לוגאסי קזבלנקה סביב שנת ת"ש (1940 לערך). עם איורים ותוים. מעטפות מודפסות. 21 ס"מ. מצב כללי טוב מאד. חותמות הרבנות הראשית בעיר ליון בצרפת.
החל מ $50
פריט מס' : 015

העותק של רבי לייב דיין ורבי זבולון חרל"פ: כרך עם 2 ספרי חקירה מדפוסי ירושלים שנות הת"ר

1. ספר אמרי בינה על אגדות חז"ל, חיבור מעניין ומקורי המסביר בשכל ודעת את אגדות חז"ל אשר צודקים גם על פי חקירה וטבע, וכן יבאר את השגחתו יתב' וענין גן עדן וגיהנום ומוסרי השכל ודברי המקובלים על פי חקירה. מאת רבי משה יהודה ליב לחוביצקי בן רבי יעקב קאפיל. נדפס בווארשא תר"ס | 1900. נט דף. הסכמות חשובות. 2. ספר תורת האדם, "תורת האמונות והדעות והמדות" חיבור בחקירה מאת רבי יהושע פאלק זאב וולפסון רב בפלטישן בן רבי יוסף צבי. חלק ד נדפס בירושלם בשער לא מופיעה שנת הדפוס אך לפי הרישומים השונים נרשם: תרע"ג | 1913. [2], [פא] דף. מספור משובש בסופו. שער באותיות מוזהבות. בדף הראשון: "דברי ימי עירנו פאלטישען ורבניה וגדוליה מיום הוסדה עד עתה". בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים. פגעי זמן, מצב כללי טוב. חותמות הגאון רבי אריה לייב הרשלר - ר' לייב דיין (תר"י לערך - תרע"ז) דיין נודע ביישוב הישן בירושלים בתחילת המאה ה-20. כיהן במשך 25 שנה כדיין בבית דינו של רבי שמואל סלנט. עמד בראש קבוצת מייסדי שכונת בית ישראל בירושלים [בה נקרא רחוב על שמו] וכיהן כרבה וכראש ועד תושביה, ולאחר מכן היה ממייסדי השכונות שערי פינה וגבעת שאול. היה חבר בבית המשפט הממשלתי, וכן נציג היהודים האשכנזים במועצת העירייה בירושלים שתחת השלטון העות'מאני. בגוף הספר חתימתו של רבי זבולון חרל"פ - הרב זבולון חרל"פ (ת"ר בערך – תרנ"ח) היה רב ודיין בירושלים, חבר בית דינו של הרב יהושע לייב דיסקין. אביו של הרב יעקב משה חרל"פ. חיבר "מאורי חיים" על משלי.
החל מ $100
פריט מס' : 016

מנחת כהן על כללי הש"ס - מהדורה ראשונה ונדירה ירושלם תרע"א | 1911 עם הקדשת המחבר לרבי ליב דיין

ספר מנחת כהן חלק שני, על כללי וסוגיות הש"ס לפי סדר א ב, מאת האון רבי יוסף חיים הכהן בן רבי יהודה זצ"ל. מהדורה ראשונה ובחיי המחבר - ירושלם תרע"א | 1911. מערכת ב-ת. [4], מד-קלב דף. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים. שער באותיות מוזהבות. בתחילתו שמות המתנדבים. הסכמות חמות רבות מאת הגאונים: ה"ישא ברכה", האדר"ת, בעל ה"שדי חמד" מחברון, רבי חיים ברלין, רבי יצחק ירוחם דיסקין, בית דין ספרדים ירושלם, בית דין אשכנזים פרושים, בית דין אשכנזים חסידים, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי שאול חיים הורביץ זי"ע. ביניהם מוזכר הספר כברכה שישי להביאה אל הבית. כריכה מנותקת ללא שדרה, שער ועוד דפים מנותקים, מעבר לכך מצב כללי של גוף הספר הנו טוב. בגב הכריכה מדבקה מודפסת באותיות מוזהבות, מכילה הקדשה מאת המחבר עם הוספת שם המוקדש בכתב ידו - כתב רש"י: "הרה"ג מוה"ר אריה לייב דיין שליט"א" מקבל ההקדשה הגאון רבי אריה לייב הרשלר - ר' לייב דיין (תר"י לערך - תרע"ז) דיין נודע ביישוב הישן בירושלים בתחילת המאה ה-20. כיהן במשך 25 שנה כדיין בבית דינו של רבי שמואל סלנט. עמד בראש קבוצת מייסדי שכונת בית ישראל בירושלים [בה נקרא רחוב על שמו] וכיהן כרבה וכראש ועד תושביה, ולאחר מכן היה ממייסדי השכונות שערי פינה וגבעת שאול. היה חבר בבית המשפט הממשלתי, וכן נציג היהודים האשכנזים במועצת העירייה בירושלים שתחת השלטון העות'מאני.
החל מ $100
פריט מס' : 017

ספר אדמת קודש גבולות הארץ בכתובים עם מפות צבעוניות מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרע"ג | 1913

ספר אדמת קדש "היא ארץ ישראל לגבולותיה הם תחומי א"י שבכתובים", עבודה יסודית על סדר חלוקת הארץ לשבטים ולעולי בבל והימים והנהרות המוזכרים בתנ"ך, יחד עם הערים והמקומות הנזכרים בתלמוד ובמדרש וביוסיפון. מלווים ב7 מפות צבעוניות עדכניות, "ממני הצעיר יצחק ב"ר אליהו פסח גולדהאר מתושבי גליל העליון וכעת מושבי בירושלם עה"ק ת"ו". מהדורה ראשונה - ירושלם תרע"ג | 1913. הסכמות חשובות מגדולי רבני ירושלים - רבי יוסף חיים זוננפלד והראי"ה קוק ורבי יעקב דוד רידב"ז, ועוד, הקדמה ארוכה בלועזית מאת רב ד"ר Selim Bamberger מהמבורג. [5], קסו דף, 332 עמ', 7 מפות, מתוכן חמש מקופלות. כריכה מנותקת ללא שדרה, כתמים, דפים מנותקים, חלק מפות מנותקות ומופיעות בשלמותן, מעבר לכך מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 018

לוט ספרי תימן מדפוסי ירושלים - שנות הת"ר

1. סדר הגדה של פסח עם הוספות ושירים, כמנהג ק"ק עדן תימן. "י"ל פעם שניה". ירושלים תר"ץ - 1930. מא, [5] דף. מקוטלג באוסף נדירים בספריה הלאומית. עותק כפול. כריכות מקוריות. 2. ספר שמר הסף, מיוסד עפ"י נוסח התכלאל וכלול בו סליחות לימי חדש אלול והושענות ... ופזמונים לשמחת תורה ... כמנהג ... תימן. ירושלים תרצ"א - 1931. סד עמ'. כרוך עם "שיר חדש" בשם נסי אל ונפלאותיו בסופו "שירה על ענין משיח מהרב שלום שבזי". [7] דף. מקוטלג באוסף נדירים בספריה הלאומית. כריכה מנותקת בלויה. 3. ספר שבט מוסר לרבי אליהו הכהן מאיזמיר - בדפוס ברי"ל הכהן ויואל משה סלמון ירושלים תרכ"ג - 1863. [2], קל דף. איורים, קודם שער מקוצר. שער נפרד לחלק ב. כריכה מקורית פגומה. חתימות בעלות. 4. שלש מגילות שיר השירים רות וקהלת, עם תפסיר רס"ג "שלא נדפס עד היום", כמנהג תימן. בדפוס לונץ ירושלם תרע"א - 1911. [2], מד דף. כריכה מקורית פגומה. מצבים משתנים, נקבי עש, כתמים ופגמים שונים.
החל מ $70
פריט מס' : 019

לוט 4 ספרים מדפוסי ירושלים - שנות הת"ר

1. לוח לקביעות השנים... עד סוף האלף השישי... יצא לאור ע"י רבי שלמה מוסאיוף בדפוס צוקרמן ירושלם תרנ"ד - 1894. [56] עמ'. נייר יבש, מעט קרעים בשוליים. 2. מגלת אנטיוכוס בדפוס הרי"ן לעווי ירושלם תרס"ג - 1903. [1], עט דף. גליונות דפוס לא חתוכים. לא כרוך. 3. ספר זבח תודה לרבי יחיא צאלח. דפוס צוקרמן ירושלם תרס"ה - 1905. [4], קמא דף. שער מנותק. 4. ספר פתח האוהל לרבי דוד אבוחצירא הי"ד "עטרת ראשינו". במדבר-דברים. מהדורה ראשונה. דפוס צוקרמן תרפ"ג - 1923. שער קרוע בחלקו העליון חסר. כתמים ומעט פגמים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 020

השכלה ופולמוס: ספר נחלת יהודה / מנחת קנאות בהסכמת החתם סופר - קראקא פרשבורג תקצ"ח-תרכ"ח | 1838-1868

1. נחלת יהודה, "כתבי מדרש ומחקר אשר הותיר אחריו... שלמה יהודה הכהן רפאפורט" [המכונה "שי"ר", היה חתנו של הגאון בעל ה"קצות החושן" זצ"ל. סביבו התרחש פולמוס האם משתייך למשכילים או לא] מחברת ראשונה נר מצוה ואור תורה. התוכן כולל: נר מצוה: דברי אגרת לידידו מתחסד (תקע"ה). אור תורה: בקורת על ספר "אורשריפט" להרב... אברהם גייגער (תרכ"ו). נדפס בקראקא תרכ"ח | 1868. [2], III, ‏[1], 26, [1], 242 עמודים. כולל שער כללי ושערים מפורטים בכל קטע. 2. מנחת קנאות, על פולמוס מורה נבוכים להרמב"ם ז"ל. מאת רבי אבא מרי משה ב"ר יוסף הירחי דון אסתרוק מחכמי לוניל אשר ישב במונפיליע. "הרבה מכתבים... מהחכם הנ"ל ומכל חכמי צרפת וספרד שכתבו אל הרשב"א ומה שהשיב להם במליצה נשגבה ועמוקה... ובו נכלל ספר הירח... ובסוף הספר מכתב נפלא על המורה... / נעתק מכתב ישן אשר מצאתי... אני מרדכי ליב... ביסליכיס (מבראד). מהדורה ראשונה - פרעסבורג תקצ"ח | 1838. 185 עמודים. בתחילתו הסכמת רשכבה"ג הגאון רבי משה סופר ה"חתם סופר" זי"ע. בדבר חשיבות החיבור וקנאת הרשב"א ז"ל "דבריו דברי אל-הים חיים מלהבים כלהבת בוערת ביראת ד' ותורתו... ולשונו לשון זהב מה מתוק מדבש אמרי נועם..." כריכה ישנה, שדרה מחוזקת בדבק, נזקי עש מועטים בשולים בתחילת וסוף הכרך, נקבי עש בודדים, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 021

פולמוס: שו"ת הר תבור - מהדורה ראשונה פרשבורג תרכ"א | 1861

ספר שאלות ותשובות הר תבור והוא עומד נגד הכרמל "בו מבואר דין בימה באמצע בש"ס ופוסקים וחומר האיסורים שעוברים עליה העוקרים הדבר ההוא ומעמידים אותה אצל ארון הקדש..." מאת הגאון רבי ישראל דוד מרגליות יפה מסערעד. מהדורה ראשונה - פרשבורג תרכ"א | 1861. נדפס ומכורך עם מאמר בגרמנית מהמחבר הנ"ל, עם שער ומספור נפרד מן העבר השני. לו דף, 12 עמוד. חיבור זה הוא למעשה המשך לחיבורו הקודם של המחבר "מחולת מחנים" אשר בו כתב נגד המתחדשים הניאולוגים המשנים סדרי בית הכנסת, בחיבורו זה עונה המחבר על השאלות והתשובות שכתב על חיבורו הערר דוקטור מייזעל בעיתון הכרמל. כריכה רופפת, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $100