ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 055

תלמוד בבלי מסכת נדה בפורמט קטן - מיץ תק"ל | 1770

מסכת נדה מתלמוד בבלי, עם הלכות רב אלפס (בשער נפרד), הדפסה בפורמט קטן "כל דף הינו עמוד במהדורות הרגילות" - מיץ תק"ל | 1770. בסוף הלכות הרי"ף מופיע דף הסכמות וביניהם הסכמתו של רבי יהושע העשיל לבוב, בהסכמות הדים למחלוקת של מדפיסי מיץ עם מדפיסי אמשטרדם (ראה רבינוביץ, מאמר על הדפסת התלמוד עמ' קכד'). בסוף המסכת נמצא דף של לוח התיקון אשר לא מופיע בכל העותקים ואיננו בספריה הלאומית. קעב, מד, ל, [2] דף. כתמי רטיבות ועובש קלים, נזקי עש בעיקר בשוליים, מצב טוב עד בינוני.
החל מ
$100

תן הצעה