ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 083

ספר יסוד: סט שלם שפת אמת על התורה - מהדורה ראשונה פיעטרקוב - קראקא תרס"ה-תרס"ח | 1905-1908

סט מהדורה ראשונה של ספר היסוד החסידי שפת אמת על התורה, "מאת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו מרן יהודא ארי' ליב זצוקלה"ה מגור יע"א. אשר השאיר אחריו ברכה ... וזה יצא ראשונה חידושי תורה על כל שבתות השנה והמועדים". 4 כרכים - חלק שני ושלישי כרוכים יחדיו. סטפנסקי ספרי יסוד 396. חלק א: בראשית. פיעטרקוב, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרס"ה - 1905. 283,[1] עמ'. חלק ב: שמות. פיעטרקוב, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרס"ו - 1905. 239, [1] עמ'. חלק ג: ויקרא. פיעטרקוב, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרס"ו - 1906. 213, [1] עמ. חלק ד: במדבר. קראקא, דפוס שאול חנני' דייטשער, תרס"ז -1906. [2], 202 עמ'. חלק ה: דברים. קראקא, דפוס שאול חנני' דייטשער, תרס"ח - 1908. [2], 240 עמ'. שער ו-2 דפים מנותקים. מצבים משתנים, פגמים שונים. כריכות ישנות באחת מהם חסרה השדרה, פגמים שונים. מצב כללי טוב. חתימות וחותמות בעלות ושונות.
החל מ
$180

תן הצעה