Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 137

מקבץ כתבי יד, פורזצים וכריכות - תקופות שונות

אוסף לא מוגדר של פריטי נייר בכתב יד, חלקם פורזצים הנושאים רישומי בעלות או הקדשות אשכנזיים שלא נבדקו, העתקות שונות, שירה בעברית ובאידיש ומכתבים. ביניהם: *מחברת חידושי תורה בלועזית כולל העתקה בעברית קטע מ"קובץ הערות" לרבי אלחנן וסרמן. *כריכה עתיקה שעל גבה מופיע כיתוב מזרחי מלפני כ-160 שנה, המעיד כי יוסף סלימאן קנה את הקריאי מועד מסלים יצחק והעד הנו יודא אפרים. *כריכה עתיקה שעל גבה מופיעה כיתוב מזרחי המכיל חידושי תורה מאת "שלום צדיק" - מרוקו? שנות הת"ק. *שורות חתומות ע"י רבי אלטר מזוז שהיה רבה של מושב איתן בדרום. 30 פריטים. מצבים שונים, מכילים תוכן מעניין שלא נבדק כמעט.
Starting at
$70

Make an offer