ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 40

מורשת אוספים | ציונות, ציונות דתית, שואה ופילטליה

במסגרת ערוץ מורשת אוספים, מוצגת מכירת מיוחדת זו, המורכבת ממס' אוספים מיוחדים, עשירים ונדירים

  תוכן המכירה מגיע מאוספים חשובים של טובי האספנים, בהם אוסף של אחד מותיקי האספנים בחיפה שכולל פירטי פילטליה ישראלים ובין לאומיים 

וכן עלונים וקטלוגים בהם היסטוריה עשירה של פילטליה

אנו מזמינים בזאת בעלי אוספים או אספנים שהתעייפו, להציע את אוספיהם למכירה

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

מכתב רבי יצחק יעקב ריינס לתושבי עקרון, בארץ ישראל. עם יסוד המזרחי: טהרת הקדש בישוב ארץ ישראל – אין כדוגמתו!! מכתב מוקדם של הרב ריינס על המזרחי

רקע: הרב ריינס והמזרחי רבי יצחק יעקב ריינס היה מגדולי התורה בדורות האחרונים. עוד בנעוריו התפרסם כעילוי מופלא. הרב ריינס ינק את תורת ארץ ישראל מבית אבא. אביו, הרב שלמה נפתלי, השתייך לחבורת תלמידי הגר"א שעלו לארץ בראשותו של ר' ישראל משקלוב, רצונם העז היה לעלות לארץ הקדוש ול"חונן את עפרה". היעד של הקבוצה היה יעד משיחי של הבאת הגאולה. לאחר שנים רבות לפי בקשת ראשי הקהילה נסע ר' שלמה נפתלי לקהילות ישראל ברוסיה ובפולין, כשליח יהודי צפת, לאסוף כספים עבור הישוב שם. בהיותו בוורשה הגיע אליו הבשורה הנוראה, כי אירעה בצפת רעידת אדמה קשה, וכי כל בני משפחתו ביניהם, אשתו, בניו ואחותו מצאו את מותם בהתמוטט עליהם ביתם, בין אלפים מתושבי צפת היהודים שנהרגו. רבי שלמה נפתלי נשאר שם ונשא אישה בזיווג שני ושם נולד בנו יצחק יעקב. כבר בהיותו צעיר הגיעו לאוזניו דבריו של הרב צבי קלישר על תוכניתו להקמת "חברת ארץ נושבת". הרב ריינס הוקסם מרעיונותיו של הרב קלישר ושיגר אליו מכתב ובו תוכנית רחבה להרחבת הגשמת תוכניותיו. הרב קלישר התרשם מאוד ממכתבו של הרב ריינס ונשאר עמו בקשרי מכתבים בנוגע לנושא של היישוב בארץ ישראל. כמו כן עמד בקשר אמיץ עם ר' שמואל מוהליבר מנהיג חובבי ציון. את חייו הקדיש הרב ריינס לרעיון המזרחי: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. הוא יסד את המזרחי בשנת תרס"ב. במהרה נוסדו סניפים במקומות נוספים ורבים הצטרפו אליה. המכתב שלפנינו באותה תקופה הוא קיבל מכתב מאנשי יפו שסיפרו לו שתושבי עקרון, שהיו יראים ושלמים ועובדי אדמת הקודש תוך שמירת המצוות התלויות בארץ, התאגדו לאגודה לעבוד את עבודת הציונות על טהרת הקדש ברוח המזרחי. הוא כותב מכתב נלבב לאנשי עקרון ומשבח אותם על כך ועל עבודת האדמה ויישוב הארץ "בזיעתם ודמם" של המתיישבים, וכי הם "חמושים לעבור לפני אחיהם בגולה ולטול לפניהם המסילה המובילה ציונה". הוא מברך אותם ממעמקי לבבו, ומביע את שמחתו על שהצטרפו "למערכות צבאותינו לעבוד עמנו ביחד את עבודת העם והארץ". לפנינו המכתב המקורי של הרב ריינס אל אנשי עקרון, מיום י"ב בסיוון תרס"ג, סמוך ליסוד המזרחי וכחדשיים לאחר ועידתה הראשונה המכתב כולו בכתב יד קדשו עם חתימת ידו על נייר רשמי של הרב עם הלוגו: "יצחק יעקב ריינוס אב"ד בלידא לשכת המזרחי". עקרון המושבה עקרון הוקמה בשנת תרמ"ג על ידי הברון רוטשילד, וביוזמתו של הרב שמואל מוהליבר זצ"ל. לאחר מספר שנים שונה שמה למזכרת בתיה. מצב: בינוני. כתמי יושן על הדף. הדבקה של שיקום מאחור.
החל מ $300
פריט מס' : 002

אגרת נדירה ממרן הרב קוק זצ"ל –"שלום בין חכמים" - לא מופיעה באגרות הראיה! אין העתקה ממנה!

שני סוגי מכתבים כתב הרב. מהם אגרות ששלח לאישים שונים רבי תוכן, הלכה, מוסר, אמונה, הנהגה, עניינים אישיים ועוד. חלק אחר הם מכתבים פורמליים שכתב מתוקף הנהגתו הציבורית. חלק הארי של מכתבי הרב המוצעים למכירה הם מהסוג השני. ברובם המכתב עצמו מודפס על ידי מזכיר וחתום בכתב ידו. מכתב זה שייך לסוג הראשון שנקרא אגרות ונדפסו בספרי אגרות הראיה. המכתב שלפנינו השתמר אצל אספן ואין לו העתק, ומשום כך הוא לא הופיע באגרות הראיה. נושא המכתב הוא הבעת שמחה של הרב על שלום בין ת"ח בעיר הקדש צפת ת"ו. בצפת פעלו שלושה תלמידי חכמים גדולים, שמתח ופירוד שררו ביניהם. הדים לכך באגרות ראיה ובכתבי התקופה. הרב זצ"ל כאב את המחלוקת ומשכתבו לו שהושכן שלום ביניהם. כתב להם אגרת בה הוא מביע את שמחתו. ההחלטה אם לפרסם את האגרת וכיצד, שמורה לקונה. מצב: טוב מאוד
החל מ $250
פריט מס' : 003

משקפת נחושת

משקפת נחושת 16X12 ס"מ
החל מ $300
פריט מס' : 004

לופה רוסית

לופה רוסית שנות ה-50 אורך 10 ס"מ + קופסה תואמת
החל מ $300
פריט מס' : 005

לוט פריטים הצבא הרוסי

לוט פריטים הצבא הרוסי פנס משטרתי (קצ'אלקה) + 3 חגורת של הצבא הרוסי טירונים. חיל הים. חיל רגלים
החל מ $300
פריט מס' : 007

מכתב היסטורי מרתק בכתב ידו ובחתימתו של מנהיג 'חיבת ציון' הגאון רבי שמואל מוהליבר זצ"ל, בעניין פעילותו ליישוב ארץ ישראל – אדר, תר"ן

נדירות: מכתבים מהרב מוהליבר, במיוחד כאלה עם תוכן ציוני, הנם יקרי המציאות, וכמעט שלא השתמרו. המכתב ממוען אל שאול פנחס רבינוביץ (שפ"ר). בתחילת דבריו מתייחס הרב מוהליבר לעניין המשלחת של חובבי ציון בראשותו, שיצאה בקיץ של אותה שנה לארץ ישראל. לאחר מכן מתייחס להצעה שקיבל מאת שפ"ר "שאבוא לוורשא בחול המועד פסח ליום אחד, כי יהיה אצלם אספה גדולה ונכבדה לקראית האוסטאוו מרשיון החברה ליישוב אה"ק, וכאשר אהיה גם אנכי באספתם יהיה לתועלת גדולה" – הרב מוהליבר עונה על כך: "גם אנכי משער כן, אמנם יען כי הנסיעה חוץ לביתי בחג הפסח כבדה מאוד, כי מיום היותי לרב, זה יותר מארבעים שנה, לא אכלתי בפסח חוץ לביתי אף אכילת עראי"! יש כאן הצצה מיוחדת במינה לגודל ההקפדה במצוות של הגאון הצדיק הרב מוהליבר, מראשי תנועת חובבי ציון. חיבורו לתנועה הציונית נבעה גם כן מתוך אותה הקפדה על קיום המצוות. ממשיך הרב מוהליבר וכותב: "אם גודל המצווה לעשות לטובת היישוב מאה"ק, אשר שקול אצלנו ככל המצוות יחד, כמבואר בספרי, יהיה נדחה מפני מנהגי הנ"ל, על כל פנים לא אוכל להתאכסן בבית האכסניא של כל השנה, [אלא] רק בבית איש נכבד אשר ידעתיו לוותיק וירא ה'", וכאן הוא מציע שם של יהודי ירא שמים שאפשר להתאכסן אצלו ליום אחד. "וגם אנכי אקווה כי תצמח מזה טובה גדולה לכלל העניין הקדוש יישוב אה"ק". "כל מה שיהיה ביכולתי לעשות בזה אעשה בלי ספק". בהמשך דבריו מעלה רעיון לקיים פגישה בווילנה בין שפ"ר ובין החכם רש"י פין. הוא חותם: "שמואל בהרב מוהר"ל מאהליבער". לאחר חתימתו הוסיף הרב מוהליבר לכתוב בעניין נוסף: הרב ד"ר יוסף שמואל בלוך, עתונאי וציר בפרלמנט האוסטרי, הוזמן אז לבית הנבחרים בווינה, כדי להדוף את העלילה האנטישמית של צורר היהודים פרופ' רוהלינג מפראג, אשר כתב ספר להוכיח מתוך התלמוד שעלילת הדם היא נכונה. הרב מוהליבר כותב כאן: "רוצה אני לשלוח מכתב תודה ממעמקי לבבי להרב הדר' ה' בלאך בווינא, אשר ידעתיו פנים אל פנים, עבור דבריו הנפלאים והמסולאים בפז אשר דיבר בבית הנבחרים..." ומבקש את כתובתו למשלוח המכתב. מכתב חשוב זה נדפס בספר 'כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ ישראל' מאת א' דרויאנוב, אך ללא הקטעים שסומנו בקו על ידי הרב מוהליבר, בהם: עניין המשלחת לארץ ישראל, פרטי האכסנייה האפשרית בשבילו, הצעת המפגש עם רש"י פין והקטע על הרב בלאך. מצב: טוב מאוד. מעט כתמי טביעת אצבע (של הרב מוהליבר?). גודל: 13x17 ס"מ.
החל מ $500
פריט מס' : 008

רדיו

רדיו תוצרת לונדון לרכב (לא במצב עבודה)
החל מ $10
פריט מס' : 009

כרוז נדיר ביותר של מרן הרב קוק זצ"ל למי? ומדוע להצביע בבחירות. תוכן חשוב.

כרוז משנת תרפ"ט בו קורא הרב זצ"ל להצביע בבחירות בפולין לקונגרס לרשימת המזרחי הצעיר שסימנה ח'. הסיבה מעניינת מאוד: בתחילה מבאר הרב שיש להצביע לה בגלל שיחד עם כל השאיפות והמבוקשים הנוגעים לחיינו הלאומיים ולקונגרס "עומדת היא שאיפת השאיפות, ומגמת המגמות כולן היא השאיפה: שרוח הקדושה והטהרה היהדותית, נשמת התחיה הלאומית וסוד קיומה וגדולה תהיה המנצחת לפנינו בכל המפעלים והרעיונות ...". הרב מוסיף נקודה חשובה נוספת: שמתוך רוח גדולה זו יש צורך גם בכוח לשלול ממפעלינו הלאומיים את מה שעומד כנגד רוח הקדושה והטהרה הזו. צריך גם גבורה לשלול את מה שמתנגד למטרה הקדושה. את שני הדברים הללו, שהם באמת דבר אחד, מוצא הרב במזרחי. וכך מגדיר שם הרב: "... אין לנו כח אחר מפלגתי, בתוך הציונות הכללית, שיעמוד בזרוע חשופה של גבורת רוח בשביל התקדמות חיי היהדות בטהרתם בבנין הארץ ההולך ומתחדש, במובן המעשי והרוחני, רק המזרחי לבדו...". המזרחי, כמובן, צריך לדעת את זה ולהיות כזה... כרוז נדיר ביותר. כפי הנראה כמעט לא שרדו עותקים ממנו. נדפס בכרוזי הראיה אך ללא הפיסקה שבתחתית הכרוז המקורי שלפנינו. דפוס סלומון, ירושלים מצב: טוב. [קמטים ומעט קרעים קטנים בקצוות.]
החל מ $50
פריט מס' : 010

מכתב ניחומים בכתב ידו ובחתימתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק

מצב: טוב. חסר את השורה הראשונה בה היה מוזכר הנמען. [כפי הנראה נגזר בכוונה]
החל מ $30
פריט מס' : 011

נקש לדלת

נקש לדלת פליז בצורת אריה
החל מ $500
פריט מס' : 012

פמוטים לנרות מעץ

פמוטים דקורטיביים גדולים מעץ (גובה 100 ס"מ)
החל מ $200
פריט מס' : 013

מכתב בכתב ידו של הגאון הרב נחמיה צבי ד"ר נובל, מחשובי הרבנים בגרמניה, מראשוני הרבנים שתמכו בציונות, ממייסדי המזרחי, וידידו האישי של ד"ר הרצל – עזרה לאסיר יהודי במחנה השבויים הגרמני הנורא! נדיר!

17 שורות בכתב ידו, חתימת ידו בסוף המכתב. תוכן המכתב קבלת כסף צדקה עבור אסיר האלצמינדען. בעיר הולצמינדן היה בית סוהר לשבויי מלחמה של מלחמת העולם הראשונה. התנאים שם היו איומים. כפי הנראה מדובר בחייל יהודי שנלחם בצבאות שלחמו נגד גרמניה, ונשבה. הרב נובל נחמיה צבי נובל נולד בשנת 1871 בהונגריה. לאביו הרב יוסף נובל (1839–1917) ואמו אסתר לבית ברוק. בשנת 1880 עברה המשפחה לעיר הַלְבֶּרְשְׁטָאדְט, שם כיהן אביו כרב הקהילה האורתודוקסית ודרשן מוערך. למד בבית המדרש לרבנים של הרב עזריאל הילדסהיימר בברלין. שירת בצבא גרמניה כשנה אחת. שימש כרב בחברת "תלמוד תורה" בעיר קלן. בשנת 1897 קיבל תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת בון. היה מראשוני הרבנים שתמכו בתנועה הציונית, יצר קשרים הדוקים עם הרצל ועם דוד וולפסון ונמנה עם מייסדיה של הפדרציה הציונית בגרמניה. השתתף בייסוד "המזרחי", ונבחר לסגן היו"ר שלה. בהיותו משוכנע כי בזהות היהודית מאוחדות הדת והלאום היהודיים, לקח בשנת 1904 חלק בקונגרס הראשון של התנועה האורתודוקסית הציונית "מזרחי" ונבחר לסגן היושב ראש שלה. בשנת תרע"ט נבחר לעמוד בראש האיגוד הכללי של רבני גרמניה. הצליח לקבץ סביבו תלמידים מהאליטה של האינטליגנציה הצעירה של יהדות גרמניה כמו מרטין בובר, פרנץ רוזנצווייג, נחום גלאצר, אריך פרום, זיגפריד קרקאואר, אוסקר וולפסברג (ישעיהו אביעד) ועקיבא ארנסט סימון. מצב: טוב
החל מ $100
פריט מס' : 014

קבלה על סך 3,000 [!] רובל לנחלה בארץ ישראל כתובה וחתומה ע"י הגאון רבי חיים צבי הירש שפירא מבוברויסק לר' ניסן שמעונוביץ

חברה ליסוד אחוזה בארץ ישראל, בוברויסק - שלושת אלפים[!] רובל לנחלה בארץ – כתיבה וחתימה בכתב יד קדשו של פאר היחס, הגאון רבי חיים צבי הירש שפירא, רב ואב"ד בוברויסק, מבית המלכות דתלמידי הגר"א וישיבת וולוז'ין, חתימה עבור חובב ציון, ר' ניסן שמעונוביץ אביו של המשורר דוד שמעוני – תגלית! לא ידוע על כתב יד ממנו, וודאי לא בהקשר של ישוב ארץ ישראל, ואף לא נזכר מעולם מסמך מהחברה הזו. הגאון רבי חיים צבי הירש שפירא היה בנו של הגאון רבי משה שמואל שפירא ונכדו של הגאון רבי אריה לייב שפירא מקובנא שנודע בכינויו ר' לייבל קובנר, תלמידו של רבי מנשה מאיליה ומגדולי תלמידי רבי חיים מוולוז'ין דודו, אחי אביו היה הגאון רבי רפאל שפירא, חתנו של הנצ"ב וראש ישיבת וולוז'ין. אביו, ר' משה שמואל, החליף בשנת תרנ"ט את אחיו רבי רפאל שפירא ברבנות העיר בוברויסק, ובה כיהן עד פטירתו. בבוברויסק התקיימו זו לצד זו שתי קהילות יהודיות, העדה האשכנזית שרבה היה הרב שפירא, והעדה החב"דית שרבה היה האדמו"ר שמריה נח שניאורסון מחב"ד-קאפוסט, שני הרבנים היו ידידים ושיתפו פעולה בהנהגת הקהילות. על שמו של ר' משה שמואל קרוי נכד אחיו ר' רפאל, הגאון רבי משה שמואל שפירא ראש ישיבת באר יעקב בעל קונטרס הביאורים. לאחר פטירת אביו ישב על כסאו בנו הגאון רבי חיים צבי שפירא זצ"ל עד שנאסף מפני הרעה בשנת תרצ"ג. רבי חיים צבי היה נחשב לאחד מגדולי רבני רוסיה ההולכים בדרכם של הגאון ור' חיים מוולוז'ין. חיבת ציון פיעמה תמיד בגדולי ישראל אלו. הפריט שלפנינו הינה קבלה רשמית שניתנה לחובב ציון ניסן שמעונוביץ' [אביו של המשורר דוד שמעונוביץ' [לימים שמעוני] שנתן שלושת אלפים רובל עבור קניית אדמות בארץ ישראל. כפי הנראה הקבלה המקורית אבדה לו והוא ביקש קבלה נוספת במקומה. הקבלה עם חתימות מנהלי החברה. על זה יש, בצד, כתיבה בכתב ידו של הגאב"ד שהוא מאמת את החתימות. מצב: טוב. כתב ידו של הגאון זצ"ל חלש. פריט מעניין מאוד, לתולדות חיבת ציון.
החל מ $50
פריט מס' : 015

גלויה בכתב יד בעברית, מהגאון רבי ברוך מאירס, לימים מרכוס - מנהל בית המוסר שטרויס בירושלים ורבה הראשון של חיפה אל הנדיב רבי אליהו ד"ר שטרויס, על תמיכתו בו – חותמת חיפה של הדואר האוסטרי – נדיר ביותר!

רבי ברוך מרכוס רבי ברוך מרכוס נולד בעיירה רוטבו הסמוכה לעיר קובנה בליטא. הוא למד אצל אחד מאבות תנועת המוסר - הסבא מקלם, וכן למד מספר שנים בישיבת סלובודקה. בליטא גם הוסמך לרבנות. נשא את אסתר בתו של הרב נתן גינזבורג שהיה מהנדיבים בעיר העתיקה בירושלים בעל טחנת הקמח הממונעת הראשונה בעיר העתיקה. לאחר נישואיו עלה לארץ ישראל על סמך רישיונות עלייה של משפחת אשתו ולכן נקרא בתחילה מאיירס. לאחר תקופה בה התגורר ביפו, עבר לירושלים, שימש כמנהל "בית המוסר" שבחצר שטרויס, ולאחר מכן שימש כר"מ בישיבת תורת חיים. כמו כן ייסד וניהל, יחד עם הרב שמואל הלל שינקר, את ישיבת אור חדש. בשנת תרס"ז 1906 נבחר לשמש כרבה הראשון של חיפה, ושימש בתפקידו 55 שנה. היה מגדולי גאוני ארץ ישראל וממניחי היסוד לרבנות בארץ ישראל בזמן העליות הראשונות. בשנת תרע"ד השתתף במסע המושבות המפורסם בראשות הגראי"ה קוק זצ"ל חצר שטרויס ובית המוסר חצר שטרויס היא חצר בסגנון הישוב הישן, כלומר קומפלקס דירות, שנמצא עד היום ברחוב ע"ח בשכונת מוסררה בירושלים. במרכז חצר שטרויס הוקם במימונו של שטרויס מבנה לישיבת אור חדש, שנוסדה על ידי קבוצה מתלמידי "הסבא מקלם" בראשות רב ברוך מרכוס והרב שמואל הלל שינקר. חצר שטרויס הייתה מרכז של תורה ומוסר בירושלים. במקום התגוררו גדולי המוסר המפורסמים שבדור, שעלו מליטא והתיישבו בירושלים, ובהם: רבי יצחק בלאזר, רבי נפתלי אמסטרדם, רבי צבי לויטן, רבי יצחק מלצן ורבי אריה לייב ברוידא, אחיו של "הסבא מקלם". הקשר של השכונה לתנועת המוסר היה חזק כל כך עד שנהגו לומר בדרך הלצה כי מקור שם השכונה 'מוסררה' הוא מן המילה 'מוסר'. קבוצה מיהודי ירושלים, קבעו אף הם את מקום לימודם בחצר, ונודעו אף הם בהתמדתם ובהנהגות פרישות ומוסר. ביניהם הרב מאיר הלר, הרב צבי הירש ויספיש (נכדו של הרב נחום משאדיק), הרב שמואל תפילינסקי, הרב יונה ראם, הרב אליהו ברוך פרלמן, הרב חייקל מילצקי, הרב יהודה הולצמן והרב זליג לייב לוין. אף הרב הרב צבי פסח פרנק, היה מדיירי המקום. הגלויה שלפנינו היא מהימים הראשונים של מעברו לחיפה, עם קבלתו את הרבנות שם. היא עוסקת בתמיכת הנדיב. הנמען של הגלויה, הנדיב ר' אליהו שטרויס, הוא ככל הנראה אחיו או בנו של ר' שמואל שטרויס שמהונו הוקמה החצר ובית המוסר. מצב: טוב
החל מ $50
פריט מס' : 016

גלויה שנשלחה מחבר המזרחי ברומניה לחברו שכבר זכה לעלות לארץ ישראל, תרצ"ה, ובו תיאור האנטישמיות הגואה שם

"האנטישמיות פרצה לכל רוחב הארץ, בימים האחרונים הגיע לידי תוצאות מבהילות ופלצות...", ותשוקה גדולה לבוא לארץ ולשמוע על הבניין בה: "כל המרבה לספר מגאולת הארץ ומטובה הרי זה משובח"!  הגלויה נשלחה בג' אייר תרצ"ה מהעיר ראטאשניא להפועל המזרחי בתל אביב מצב: בינוני – טוב. קפל באמצע הגלויה. חיסרון של בול אחד שהורד ממנה.
החל מ $10
פריט מס' : 017

זוג נרות לשמן

זוג נרות ישנים לשמן, מפליז ישראל שנות ה-70.
החל מ $10
פריט מס' : 018

"מהיום איני שייך לא לך ולא לעצמי, רק לעם ולמולדת" - רשימה בכתב ידו של הקדוש ר' צבי גלזר הי"ד – חנוכה תש"ח

תיאור ספרותי חי בכתב היד המקורי על שלהבות נרות החנוכה שנדלקו בארץ ישראל בתש"ח – נשמות ההרוגים במלחמה על שחרור העם והארץ, שהתפרסם בעתונות והפך להיות סמלו של הלוחם, החולם, הסופר והעתונאי שכתבו - שחודשים ספורים אחרי נהרג בקרב האחרון בכפר עציון – לוחם החי"ש, הפלוגה הדתית, צבי גלזר הי"ד, שאמר לאביו לפני יציאתו לקרב ממנו לא שב: "מהיום איני שייך לא לך ולא לעצמי, רק לעם ולמולדת" – כתב ידו המקורי! דמות מופת המזכירה את דברי טרופלדור ומורדי הגיטאות. עליהם אמר הנשיא הראשון שהם מגש הכסף שעליו הוקמה מדינת היהודים צבי גלזר בן מרדכי ושרה. נולד בראש חודש מרחשון תרפ"ט (15.10.1928) בעיר זלוצ'וב, פולין. עלה לארץ בשנת 1934 עם הוריו שהתיישבו בתל-אביב. גדל בבית שומר דת ומסורת. קיבל השכלה תיכונית. היה פעיל בקרן "תקומה" של תנועת החרדים. משחרותו ניכרו בו כשרונות ספרותיים והוא בחר במקצוע רפורטר-עתונאי. עבד בעתון "חדשות הערב". ברשימותיו שפרסם עם פרוץ מלחמת השחרור תיאר תיאור נרחב ומקיף את רוח ההתגוננות והגבורה של הישוב הלוחם על קיומו. היה מדריך ב"בני-עקיבא". היה פעיל בהגנה במסגרת הפלוגה הדתית בחי"ש תל-אביב. בתאריך ט' באדר תש"ח (19.2.1948) יצא במטוס לעזרת גוש עציון. "מהיום איני שייך לא לך ולא לעצמי, רק לעם ולמולדת"-אמר לאביו. ברשימותיו וסיפוריו הרבים אשר השאיר אחריו משתקפת אמונתו הרבה ביעודו של עם ישראל ובעתידו. חלם על מדינת ישראל בגדולתה והשאיר אחריו ביטוי לחלומותיו אלה ברשימה נאה שבה תיאר כיצד יוחג חג החנוכה במדינת ישראל בשנת תש"ט. נפל במשלט "אוכף המוכתר" בד'באייר תש"ח (13.5.1948). בתאריך כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הועבר עם שאר חללי הגוש למנוחת-עולמים להר-הרצל בירושלים. וראו זה פלא: המאמר המקורי הזה הרי הוא לפנינו! הפריט שלפנינו רשימה בכתב ידו! של הקדוש ר' צבי גלזר הי"ד שכתב אותה בחנוכה תש"ח, ימים ספורים אחרי החלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ובה תיאור עתידי כיצד יחגגו את חנוכה בשנה הבאה במדינת ישראל שתקום תקום בעזרת ד'. ההחלטה הייתה בכ"ט בנומבר 1947 – י"ז בכסלו תש"ח, החזיון כתוב בכישרון רב – אומנות ספרותית של ממש. זהו ציור נפשו של צבי שכל לבו וחלומותיו עסקו בדבר אחד: מדינת ישראל בגדולתה לפנינו הרשימה המקורית בצירוף דף נוסף, שנכתב בחנוכה תש"ט, שאת אותה חנוכה מתאר צבי ברשימתו. הדף נכתב בידי עתונאי שמסביר את עניין הרשימה שהתפרסמה בשנה הקודמת והסיפור המופלא של צבי – כולל מחיקות, לקראת פרסום של העניין המופלא שוב בחנוכה הזה. מצב: טוב מאוד
החל מ $1000
פריט מס' : 019

זוג תרנגולים ברונזה

זוג תרנגולים בסצינת קרב ברונזה 21X14X10 ס"מ
החל מ $100
פריט מס' : 020

מכתב מיוחד במינו מאת השר הצדיק ותומך התורה, משה מונטיפיורי, כתוב כולו בעברית (!), עם חתימותיו בעברית ובאנגלית – תר"מ [1880] – נדיר

מכתב מיוחד ומרגש מאת השר הצדיק משה מונטיפיורי, מגדולי תומכי התורה בדורו, אל רבי ישראל קושטא זצ"ל, רבה ומנהיגה של קהילת ליוורנו. נדירות: רוב מכתביו של מונטיפיורי, שנכתבו בדרך כלל על ידי סופרו אליעזר הלוי, כתובים באנגלית. לפנינו מכתב מיוחד שנכתב בעברית, ומלבד חתימתו של מונטיפיורי באנגלית, על המכתב שלפנינו, חתם גם בעברית, לעומת רוב המכתבים בהם חתם אך ורק באנגלית. בנוסף לכך רשום המכתב על נייר רשמי של מונטיפיורי, הנושא בראשו את הלוגו שלו. לפנינו אם כן מכתב נהדר ונדיר בסגנונו, ואף מיוחד מצד תוכנו, כפי שיוסבר להלן. תוכן המכתב: משה מונטיפיורי מאשר שקיבל מהרב קושטא "שני ספרי קבלה [=קבלות] מאת עושי מלאכת הבונים והשומרים והשוערים", וכן מודה לו על "הבטחתו ללכת אי"ה מדי חדש בחדשו לראות אם המקום נקי מעשבים ומעפר ומדבר אחר", וכותב: "עם הכסף הנשאר בידו יעשה כל מה שלבו חפץ בלי הודיעני דבר". בסיום המכתב הוא מברך את הרב קושטא ברכות נדירות, שאינן מצויות במכתביו האחרים של מונטיפיורי, ומבטאות את אהבת התורה שלו: "הבוחר בציון יברכהו וישמרהו ויזכה לשבת באוהל תורה מתוך רב טוב ועונג, כאוות נפש מוקירו, המעתיר בעד טוב עמו, משה מונטיפיורי". חשיבות הפריט: זהו מכתב מיוחד במינו, אשר בו באה לידי ביטוי אהבת התורה של מונטיפיורי, אשר ממנה ינקה פעילותו של השר הצדיק למען עם ישראל וארץ ישראל. הוא זה שלמעשה החזיק וביסס את לא רק המפעל האדיר של יישוב ארץ ישראל, אשר בעיקר על כך נודע שמו, אלא גם החזיק את מוסדות התורה בארץ הקודש, וכמה ממוסדות התורה בחו"ל. כותב המכתב, משה מונטיפיורי: הדמות הלאומית הנערצת ביותר באותה תקופה, בשל מעשיו הנשגבים לעזרת אחיו היהודים, והכל מתוך אהבתו האדירה לעם ישראל. "המעתיר בעד טוב עמו", הוא חותם במכתב המיוחד שלפנינו. למעלה ממאה שנים חי משה מונטיפיורי, ואת כל ימיו הקדיש כליל לטובת העם היהודי. הוא קנה לו שם עולם בפעולותיו הכבירות לטובת עם ישראל על כל פזוריו: באירופה, באסיה, באפריקה, ובמיוחד למען הישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, אשר אי אפשר לתאר את קיומו מבלי עזרתו של מונטיפיורי. הודות למעמדו הרם, סגולותיו הנפשיות והשפעתו הנעלה, נעשה האיש מעין שגרירם של היהודים. הוא הופיע כדמות מופלאה וכמלאך גואל ומושיע, ובבתי ישראל רבים בדור הקודם היתה תלויה תמונתו של השר הצדיק – יחד עם תמונות הגר"א מוילנה, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, ועוד. לא היה כמעט בית יהודי בכל רחבי תבל - מרוסיה ועד מרוקו, מאוסטריה ורומניה עד למצרים וסוריה וארץ־ישראל - שלא היתה תלויה בו ב״כותל המזרחי״ תמונתו הפטריארכלית של השתדלן הישיש, בכיפה השחורה על ראשו, בלבושו האופייני. המוני בית ישראל העריצו אותו, רקמו אגדות סביבו ושרו שירים לכבודו. רבבות יהודים נשאו על שפתותם בהתפעלות ובחרדת קודש את השם הנכבד "מונטיפיורי". השם הזה היה לסמל הגדולה והכבוד, הנדיבות והצדקה, הישועה והרחמים. אהבת תורה: מונטיפיורי היה מוקיר רבנן. אהבתו לתורה היתה רבה. בכל מקום שהיה מגיע, היה מקפיד להיפגש עם גדולי התורה וגדולי האדמו"רים. בשנת תרכ"ז הקים בעיר מגורו ראמסגייט בית מדרש בשם "אוהל משה ויהודית", בו למדו קומץ אברכים מעולים, אשר הוא החזיקם בכספו. "מונטיפיורי היה בר אוריין, ובכל יום שנה פרקו בתלמוד עם תוספות ומפרשים", העיד אחד מבני דורו במאמר שפרסם בעתונות. הנמען: רבי ישראל קושטא (1819 – 1897), רבה ומנהיגה של הקהילה העתיקה בליוורנו, עד לפטירתו. חיבר פירושים לתנ"ך, פיוטים ותפילות, כמו גם מחקרים בחכמת ישראל. נוסף על אלה היה גם מהדיר ומילונאי. הוא ההדיר מחזורי תפילות. חיבר מספר שירים אשר היו מושרים על ידי ילדי איטליה בבתי הספר היהודיים עד מלחמת העולם השניה. בין חיבוריו: ישיר ישראל, מודע לבינה, תפילה לישראל. גודל: 25 ס"מ. מיקום: רמסגייט, אנגליה. שנה: תר"מ [1880]. מצב: טוב וסביר. כתמים קלים. נקבי עש זניחים. סימני קיפול.
החל מ $1200
פריט מס' : 021

פיגורת שעווה

פיגורת שעווה יהודי מעוטר בטלית ותפילין (פגמים וחוסרים) 10 ס"מ
החל מ $400
פריט מס' : 022

מכתב מדוד סלימאן ששון אודות מציאת כתב יד קדשו של הרמב"ם בגניזה הקהירית!

מכתב מדוד סלימאן ששון, ממשפחת ששון הידועים כ'הרוטשילדים של המזרח' שהיה האספן והמומחה מס' אחד בעולם לכתב ידו של הרמב"ם אל החוקר משה לוצקי שמצא את הכתב הזה שבו הוא מאשר שאכן זה כתב ידו של הרמב"ם! המכתב המקורי שנשמר! נדיר ביותר! מצב: בינוני. קרע ללא חיסרון באמצע מצד ימין. חיסרון בלוגו של השולח מצד ימין למעלה. במכתב עצמו לא חסר דבר.
החל מ $200
פריט מס' : 023

אוסף יחיד מסוגו,של פריטי הנציב העליון הראשון בארץ, סיר הרברט סמואל ז"ל

תצלום הרברט סמואל רוכב על סוס בתהלוכה ברחובות ירושלים. 6.5x9 ס"מ. מאוסף ירי רימון. כרטיס כניסה משנת 1934, לתפילה בבית הכנסת הגדול בשכונת הבוכארים 'רחובות' בירושלים, ביום א' של סוכות, בנוכחות הנציב העליון נשיא ארצנו הקדושה. כרטיס נדיר שהונפק ככל הנראה במספר מצומצם יחסית של עותקים. שתי גלויות שונות של הרברט סמואל, אחת מהן בהוצאת יעקב בן דוב. תצלום נדיר מאוד של הרברט סמואל בוועדת החקירה הממלכתית, עם המלך עבדאללה. שנות ה-20. 8.5x13.5 ס"מ. מצב בינוני-סביר. רישום מאוד מעניין בגב התצלום! הודעה רשמית של הרברט סמואל הנציב העליון, בעניין זריעה ליד פסי רכבת, מימיו הראשונים בארץ כנציב עליון!!! 1920. נדיר! צילום נדיר של הנציב העליון הרברט סמואל יושב ומשוחח עם הברון רוטשילד. צלם: יעקב נוישטדט. גודל: 8.5x13.5 ס"מ. תצלום גדול יחסית של הצגה יהודית בשנת 1923, בתקופת כהונתו של הרברט סמואל כנציב העליון. ההצגה נערכה בניו יורק, והיא משחזרת באמצעות תחפושות נהדרות את טקס השבעתו של סמואל כנציב! נראים לצדו כל המי ומי (כביכול, בתחפושות...). פריט מקסים!!! מצב סביר, פגעי זמן. התצלום מודבק על קרטון. חוברת 'הנציב היהודי' מאת יעקב רימון. תל אביב, תרצ"ו. כוללת מספר פרקים מרתקים הסוקרים את תקופת כהונתו של סמואל, ואת יחסו של הישוב היהודי אליו, לטוב ולמוטב, ובעיקר את התקוות הגדולות שנתלו בו. תצלום של הרברט סמואל מבקר בתל אביב, בקרב חברי קבוצת הצופים המצדיעה לו. 1923 תרפ"ד.
החל מ $1000
פריט מס' : 024

סרט בד קטן עם הכיתוב "יום הרצל כ' תמוז, אל-עריש, שנת תרע"ט", הגדוד הארץ ישראלי – נדיר ביותר!!

שני חלקי סרט בד [סרט שנקרע לשניים, וקרעים נוספים, בצוק העתים] שנוצר לכבוד טקס יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל אשר נערך באל-עריש ע"י "הגדוד הארץ ישראלי" – אחד מן הגדודים העבריים בצבא הבריטי. כ' תמוז. פריט נדיר ביותר. מצב: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 025

פתקה מהשמיים... "שהחיינו וקיימנו והגיענו לתת יד למלוה הלאומי הראשון" – 14.5.48, אוירון יהודי השליך את הפרסום המצורף ביום הכרזת המדינה משמי תל אביב.

רקע מיד עם החלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל פרצה מלחמת השחרור. הישוב היה קטן ודל. קרוב ליום הרכזת המדינה, ועם ההבנה שצבאות ערב הסדירים יצטרפו למלחמה הוחלט, בישיבה של מנהלת העם, ב-26 באפריל 1948, על עריכת מלווה לאומי בסך 5,000,000 לירות ארץ ישראליות, לשם מימון המערכה על העצמאות היהודית בארץ ישראל. הציבור נתבקש לקנות בבנקים, החל מ-11 במאי 1948, תעודות מלווה שבהן הילווה הרוכש את כספו לסוכנות היהודית, לתקופה של 5 שנים בריבית של 3%. למלווה ערבו קרן היסוד והקרן הקיימת לישראל בנכסי המקרקעין שלהן ובהכנסותיהן. "יראה נא כל יהודי את העמדת האמצעים הדרושים למאבק על קיומנו ועל עתידנו כהכרח מוחלט. כל יהודי ישתתף במלווה הלאומי כמלוא יכולתו". בשעת הכרזת המדינה טס אוירון בשמי תל אביב וזרק אל התושבים דף על הזכות העצומה לקחת חלק במלוה הלאומי. פריט היסטורי נהדר. נדיר ביותר. מתאים גם לאספני דואר אויר. באוסף אלכסנדר ישנם כרוזים שנזרקו מאוירונים כחלק מדואר אויר. מצב: טוב
החל מ $100