ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 34 - 21.10.2020

מכירה מס' 34
תתקיים אי"ה ביום רביעי ג' בחשוון התשפ"א • 21.10.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 18-20/08/2020
בין השעות 14:00 -20:00

 ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק בתיאום מראש

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

סידור סדר אור לישרים כתר נהורא נוסח ספרד - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ד | 1863 עותק חסר במצב גרוע

סדר אור לישרים והוא תפלות לכל השנה כמנהג ספרד, חלק ראשון וחלק שני. "כולל כתר נהורא פירוש על התפילות מכל השנה על דרך שוויתי ה' לנגדי תמיד מאת הרב החסיד המקובל מוהר"ר אהרן הכהן זצ"ל מ"מ דק"ק זעליחוב ובילגוריא בעהמ"ח ספר אור הגנוז על התורה ושארי חבורים...". סידור חסידי נדיר וחשוב במיוחד אשר נדפס בהסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד מגדולי החסידות בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרכ"ד לפ"ק. סטפנסקי חסידות 399. במקור: ח"א: קפו דף. ח"ב: [1], קפח-שלב[2] דף. העותק שלפנינו במצב גרוע במיוחד עם רטיבות, עובש וטחב קשים. דפים מתפוררים ואכולים בחלק גדול מהסידור. בשל מצבו של הסידור לא יכולנו לקבוע בוודאות איזה מהדפים קיימים, נראה שחלק שני קיים ברובו אולם הדפים האחרונים אכולים ברובם. חלק ראשון בתחילתו חסר ובאמצעו כנראה שילבו גם דפים מסידור אחר.
החל מ $150
פריט מס' : 002

ספר שערי תשובה להאדמו"ר האמצעי - חב"ד חסידות מהדורה ראשונה זיטאמיר תרכ"ד - 1864 חתימת החסיד רבי לייב צייטלין

ספר שערי תשובה, חסידות בדרך חב"ד להאדמו"ר רבי דוב בער שניאורסון זצ"ל מליובאוויטש האדמו"ר האמצעי [המיטאלער רבי] בנו וממלא מקומות של רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ומייסד שושלת חסידות חב"ד - חסידות מהדורה ראשונה בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר תרכ"ד | 1864. השער של החלק הראשון חסר. 148, 138 עמ'. כתמי וסימני רטיבות. כריכה ישנה בלויה ומנותקת ללא שדרה. מצב כללי טוב. חתימת בעלות "לייב צייטלין מהאמיל" - ככל הנראה אביו של הרב אהרן לייזר צייטלין, חמיו של הרב יחזקאל (חאצ'ע) פייגין ובן דודו של הסופר הנודע הלל צייטלין. ממשפחת צייטלין שנודעת בחסידות חב"ד לדורותיה.
החל מ $220
פריט מס' : 003

לוט ספרים מדפוסי רוסיה - פולין - שנות הת"ק

לוט 5 ספרים מדפוסי רוסיה ופולין שונים. 1. שאלות ותשובות חות יאיר, מאת רבי יאיר חיים בכרך, המכונה ע"ש ספרו זה בעל "חוות יאיר" - סאדילקאב תקצ"ד | 1834. [2],מז,מט-נב; כט,כט-נב דף. נזקי עש רבים. כתמים. דפים מנותקים. 2. חלק ראשון מהלכות רב אלפס שקלאוו תקנ"ט | 1799. עם חתימות בעלות רבות של "בית המדרש הגדול דק"ק מעזריטש" ובגוף החותמת מעל הכיתוב מופיעה תבנית בית המדרש. דף שער משוקם כריכה עליונה וכן דף השער מנותקים, נקבי עש וכתמים מצב כללי בינוני. ללא מספור עמודים. 3. ספר שאלות ותשובות תשובות הרד"ך לרבי דוד הכהן - מהדורה שניה אוסטרואה תקצ"ד | 1834. [3], סח דף. נקבי עש. מצב כללי בינוני טוב. חותמת בעלות: 'יקיר במוהרש ליבשיטץ'. 4. ספר חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא הודפס בסדילקאב תקצ"ז. נזקי עש, קפלים קרעים וכתמי מים מצב כללי גרוע. כרוך בכריכה חדשה עם ספר חידושי הר"ן על מסכת גיטין הודפס בסדילקאב תקצ"ז. נזקי עש, קפלים קרעים וכתמי מים מצב כללי גרוע. 5. מדרש רבות על במדבר - דברים ומגילות. נדפס באוסטראה / סאדילקוב אחרי תק"ס. שער של מדרש רבות על ספר בראשית סדילקאב תקע"ט. שער מנותק. כתמים וקרעים בשולי הדפים. מצב כללי טוב. מעט נקבי עש ופגמים שונים גם עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. רכד דף.
החל מ $100
פריט מס' : 004

לוט ספרי שו"ת שנדפסו בסדילקאב - תקצ"ג-ד | 1833-4

1. שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא חלק ראשון, מאת רבינו יחזקאל סג"ל לנדא - סדילקוב תקצ"ג | 1833. [1], לד, לח, לג [צ"ל ל"ו] דף. חתימה עתיקה דהויה בראש השער, [13] הגהות בשולי הדפים המעידים על גאונות הכותב. לא נבדקו. ללא כריכה, נזקי עש ורטיבות. מצב כללי בינוני. 2. שו"ת מהר"ם אלשיך, לרבינו משה אלשיך - סדילקאב תקצ"ד | 1834. [1], עב דף. 2 הגהות בצידי הדפים לא נבדקו. 3. כרוך יחד עם שאלות ותשובות רבי יוסף קולון - סדילקוב תקצ"ד | 1834. [7], צח דף. כריכה ישנה בלויה מנותקת. נקבי עש. סימני רטיבות. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 005

לוט 2 ספרי פרי מגדים על יורה דעה - יוזפוף תרט"ו | 1854 עם הגהות הערות ותיקונים בכתב יד

לוט 2 ספרי פרי מגדים על יורה דעה - יוזפוף תרט"ו | 1854 עם הגהות הערות ותיקונים בכתב יד ספר פרי מגדים חיבור עמוק ומקיף על נושאי כליו של השו"ע, ונחלק לשתיים 'משבצות זהב' על הט"ז ו'שפתי דעת' על הש"ך, מאת הגאון רבי יוסף מאיר תאומים. 1. עותק מלא בהגהות והערות בכתב יד חלקן ארוכות ולמדניות ומעידות על גדלותו התורנית של כותבם, בכמה מקומות אף משיג על המחבר. קכט דף. כריכה מקורית, נזקי עש, שיקום בתחתית השער פוגע בטקסט, ושיקומים נוספים בדפים ראשונים מקצתם פוגעים בטקסט, כתמים שונים, מצב כללי בינוני-טוב. 2. עותק עם מעט הגהות וחותמת בעלות בלועזית. [1], קל דף, דפים אכולים בקצוות נקבי עש ללא כריכה דף שער וכן דף נוסף בסוף הספר מנותקים, מצב כללי גרוע.
החל מ $70
פריט מס' : 006

ספר הזוהר סט שלם בכריכות מקוריות - יוזעפאף תרל"ג | 1873

3 כרכים הכוללים סט שלם של ספר הזוהר להתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. נדפס ביוזעפאף תרל"ג | 1873. שער עם דיו אדומה. כריכות מקוריות אכולות בקצוות, נקבי עש רבים ונזקי עש, בשני כרכים דפים ראשונים מנותקים, מצב כללי בינוני. חותמות בעלות: "י. נ. קפלן חיפה". וחותמת נוספת באותיות קיריליות (רוסית).
החל מ $150
פריט מס' : 007

ספר נפש חיים (פאלאג'י) - מהדורה ראשונה סלוניקי תר"ב | 1842

ספר נפש חיים, מערכת נושאים לפי סדר א' ב' מאת רבינו חיים פאלאג'י זצ"ל. מהדורה ראשונה בדפוס סעדי' הלוי אשכנזי - שאלוניקי תר"ב | 1842. ט, רלח, טו דף. בגב השער איור מלאכים, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 008

נדיר: ספר שבר בת עמי - מהדורה יחידה ליוורנו תרי"ג | 1853

ספר שבר בת עמי הפטרה לתשעה באב וקינה על חנה ושבעת בניה, עם פתרון (פירוש) בערבית בכתב עברי ממדרשי חז"ל, מאת רבי יוסף שבתי פרחי. מהדורה ראשונה ויחידה - ליוורנו תרי"ג | 1853. בחלק מהרישומים הביבליוגרפיים נרשמה שנת הדפוס - תרי"ח לפי ערך הגימטריה שבשער "לב ירושלים" אך זו כמובן טעות היות ובשער מופיע "לפרט גדול" מה שדורש מאיתנו להוריד חמש שנים, ובכך לקבל את התוצאה תרי"ג לפ"ק, כמו"כ מעבר לשער מופיע גימטריה נוספת "עת לחננה" היוצרת גם היא את התוצאה תרי"ג. בספרייה הלאומית מופיע באוסף נדירים עותק עם שער פגום, העותק שלפנינו עם שער שלם אך חסר 2 דף מהסוף, יח דף במקום כ במקור. ללא כריכה, כתמים וקרעים קלים, תיקונים בכתב יד, מצב כללי טוב. המחבר רבי יוסף שבתי פרחי המכונה ישפ"ה (1802 – 1882) מלומד ומקובל גדול מרבני ירושלים, סופר עממי בשפות עברית, ערבית ולאדינו. בערוב ימיו התגורר בליוורנו שבאיטליה, שם פרסם את ספריו. חיבורו 'עושה פלא' (1845) הוא אחד מספרי סיפורי העם הנפוצים ביותר.
החל מ $60
פריט מס' : 009

כרך עם ספרי קהלת ומשלי בתרגום שרח הערבי ועוד - ירושלים / כלכותא תרנ"ו תרנ"ח | 1896-8

כרך המכיל שני ספרים. 1. ספר קהלת עם שרח הערבי [פירוש בערבית יהודית] מנגד לעמוד, ועם פירוש שמע שלמה. מהדורה ראשונה - ירושלים תרנ"ח | 1896. חסר השער העיקרי ושלושה דף נוספים, לא מגוף החיבור, פב דף. 2. ספר שרח משלי, תרגום ערבית יהודית לספר משלי, מהדורה שנייה - כלכותא תרנ"ו | 1896. [2], מו עמוד. כריכה בלויה, נייר שביר, בתוכו נמצא שער לפרקי אבות עם שרח ערבי ליוורנו תרפ"ח, דף מנותק בסופו, קרעים בשולים, מצב כללי טוב. רישומי בעלות בכתב ספרדי: "אני הצעיר יחזקל יעקב יוסף רחמים עזרא-? צלמון".
החל מ $150
פריט מס' : 010

אוסף ספרים וחוברות מדפוסי ירושלים שנות הת"ר

אוסף ספרי וחוברות נדירות מדפוסי ירושלים עיה"ק. מצבים משתנים, חלקם חסרים ופגומים בפגמים שונים. ברובם לא כרוכים. 1. ספר רכב על דבר אמת, לרבי יצחק דוד וינקלר. תרפ"ו | 1926. כד עמ'. 2. ספר תשואות חן חלק ראשון בשם יישר כח, לרבי יהושע טשערווינסקי. תרפ"ה | 1925. [2] עח, פא-פד עמ'. 3. רינת יחזקאל, חוברת א' כרך א', מאת רבי יחזקאל חי עזרא אל-ביג. תרפ"ז | 1927. מעטפת מקורית צבעונית פגומה בחלקה. יט, [1] עמ'. 4. חדושי מגילה מכתב יד לרבינו נסין. תרמ"ד | 1884. [1], יג דף. מעטפת צבעונית מקורית פגומה בחלקה. שושנה הלוי 454 [לא צוין שם שזה עם מעטפת]. 5. 2 עותקים חסרים של ספר שלחן המערכה חלק א' לרבי משה אהרן טונקעלאנג. תרצ"א | 1931. [23], 64 עמ' (בעותק אחר: [23] 66 עמ') [במקור: [23] 72 עמ']. 6. 2 עותקים קונטרס מחניך קדוש, לרבי רפאל יעקב דידובסקי. תרצ"א | 1931. [4], לה, [1] עמ'. כריכת מעטפת (באחד העותקים חסרה המעטפת האחורית. 7. ספר חמדת צבי על התורה, מאת רבי צבי דוד גלאזער. תרצ"ג | 1933. חלק שני [10], קא-ר [8] עמ'. 8. ספר מלחמת היצר מאת רבי משה אליהו מרמורשטיין. תרצ"ה | 1935. כו עמ'. מעטפת מודפסת מקורית. דפים שלא נחתכו בדפוס. 9. ספר בית שלמה חלק שלישי על הלכות תערובות, לרבי שלמה מאיר פרידמן. תרנ"ט | 1899. [1] מא, י [במקור: יג] דף. עותק חסר. 10. מלא העמר, על תורת חלת הארץ וחוץ לארץ מאת רבי יצחק שלמה ב"ר עמרם בלויא. תרע"ב | 1912. [1], טז דף. 11. ספר שבט הלוי, לרבי יעקב אשר גרייבסקי. תרח"צ | 1938. [8], מח עמ'. כריכת מעטפת מקורית. 12. ספר מליץ טוב לרבי דוד לניאדו. תרפ"ו | 1926. ח דף. טז עמ', רטז דף. חתימת בעלות: "אברהם טוויל", "משה כהן טוויל". סימני רטיבות ועובש. 13. ספר עשיר ורש, לרבי בן ציון אלקלעי. מהדורה שניה מתוקנת בתוספת פורטרט המחבר ובנו המו"ל. תרצ"ד | 1934. [פורטרט], מד דף. 14. וידוי גדול. תרע"ד | 1914. ח' דף. 15. ספר אריה שאג לרבי אליעזר רחמים ידיד הלוי. חלק א' מהדורה ראשונה תרפ"ג | 1923. [8], קמד עמ'. חתימת בעלות לא נבדקה. 16. ספר פועל צדק, על תרי"ג מצוות מהש"ך. תרס"ט | 1909. נז דף. שער פגום. חותמות בעלות ורישומים בכתב יד.
החל מ $100
פריט מס' : 011

תיקוני הזוהר בפורמט גדול - ירושלם תרס"ט | 1905

ספר תקוני הזהר "שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי ... ע"י המשתדלים והמו"ל האחים ... מו' ישראל ומו' בנימין ובן אחיהם ... יעקב חיים ן' המנוח מו' נתנאל שאוולוף ... נדפס פעה"ק ירושלם תובב"א שנת תרס"ט [1905] לפ"ק בדפוס ה"ר שמואל הלוי צוקערמאן. תיקוני הזוהר באותיות גדולות מנוקדות ללא פירושים. פורמט גדול 29 ס"מ. [1], פד, עח דף. נייר יבש. קרעים ופגמים שונים. קרע עם פגיעה בטקסט והדבקה של נייר דבק בדף האחרון. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 012

ספר יסוד: ספר לשם שבו ואחלמה קבלה - ירושלים תרצ"ה | 1935 עם תיקונים והגהות

ספר לשם שבו ואחלמה עם חלקי הביאורים וחלקי הדרושים. חיבור חשוב עפ"י קבלת הגר"א, מאת המקובל הגדול רבי שלמה אלישיב. ירושלים תרצ"ה | 1935. [5], פח דף. סטפנסקי ספרי יסוד 374. עם הגהות ותיקונים בכתב יד [יתכן של המוציא לאור - רבי אברהם אלישיב חתנו של המחבר - טרם מכירת הספר], ציור ירושלים בדף אחרון, נזקי עש וכתמים, כריכה חדשה. מצב כללי טוב. רבי שלמה אלישיב בן רבי חיים חייקל (תר"א - תרפ"ו) המכונה "בעל הלשם", זכה ליחס של הערכה שגבלה בהערצה מחכמי התורה של תקופתו. מסופר שכאשר הגיע הספר לבגדד, אזי ה'בן איש חי' לגודל התפעלותו מחידושי הקבלה שכתובים בו, ערך תהלוכה ברחובה של עיר בכבוד גדול לכבוד הספר, כמין הכנסת ספר תורה. החזון אי"ש אמר עליו שהוא ה'מקובל האחרון'. הרב קוק קרא לו בכמה מקומות 'גדול המקובלים בדורנו'.
החל מ $50
פריט מס' : 013

נדיר: ספר כונות האגדות (כפתור ופרח) - מהדורה ראשונה בחיי המחבר באזל שמ"א | 1581 עותק חסר

ספר כוונות האגדות "נקרא כפתר ופרח ישרש יעקב יציץ ופרח לישראל..." חיבור מעניין המבאר את כל הגדות חז"ל המוקשות להבנה מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים, עפ"י בעלי התוספות ותוספת מרובה ועם חידושי ספר הזהר, מאת רבי יעקב בן יצחק לוצאטו זיע"א מחכמי ונציה-צפת. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - בסיליאה [באזל] שמ"א | 1581. שער בחיתוך עץ מאויר. הקדמה מאת המחבר ומפתחות. [16], קכז דף, [עותק חסר במקום קנב דף במקור] כריכת עור מקורית עם פגמים, כתמים, דפים מנותקים, מצב כללי בינוני-טוב. בשער רישומי בעלות: "ש"ל מ"א כה"י משה מירקארוהזן הי"ו" "גואל אחרון ע"ה משה בן מצליח מורלי".
החל מ $300
פריט מס' : 014

ספר יסוד: עולת תמיד מהדורה ראשונה - אמשטרדם תמ"א | 1681 עם חתימות והערות בכתב יד וחותמות של בית המדרש החסידי הראשון בקראקא

ספר עולת תמיד עם החלק השני 'עולת שבת' מאת הדיין רבי שמואל בן רבי יוסף מקראקא. מהדורה ראשונה - אמשטרדם תמ"א | 1681. [2], נט, [1], י, [6], סה-קיד, נ דף. סטפנסקי ספרי יסוד הוספות עמוד 63. הדבקות בשער מסתירים טקסט, שיקומים וקרעים בקצת דפים פוגעים בטקסט, כתמים, מעט נזקי עש, כריכה שמורה, מצב כללי טוב. חותמות של "קנין ספרים דבהמ"ד ר' אהרן בהרב בקראקא". - רבי אהרן שפירא בנו של ה'מאור ושמש'. החותמות הם של בית המדרש החסידי הראשון בקראקא שהוקם על שם אביו רבי קלונימוס קלמן שפירא בעל ה'מאור ושמש' זי"ע. בשער ודף י' חתימת בעלות שלא נבדקה לעומק, וכמה הגהות בכתב יד ארוכות, ככל הנראה של בעל החתימות, ורישום נוסף בדף הפורזץ,
החל מ $100
פריט מס' : 015

מסכת נדה עם משניות סדר טהרות - ברלין ופרנקפורט דאודר תצ"ח | 1728 כריכת קלף

כרך עם כריכת קלף של מסכת נדה "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם זצ"ל". בסופו משניות סדר טהרות [שער נפרד], עם שלושה פירושים. בדפוס ברלין ופרנקפורט דאודר - תצ"ח | 1738. עובש בכריכה תחתית ובדפים אחרונים, כתמי מים, שער מנותק, מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 016

כרך משניות מיניאטורי עם פירוש מלא כף נחת חלק קדשים וטהרות - אופנבך תצ"ב | 1732

משניות קדשים וטהרות, כרך מיניאטורי עם פירוש מלא כף נחת מאת הרב שניאור פייבוש בן יעקב - בדפוס ישראל בן משה אופנבך תצ"ב | 1732. במקור: 143-172, 175-462, [4] דף. 13 ס"מ. לפנינו חסרים 4 דפים קס"ז-קע"ב. ללא דף שער (כפי הנראה ברישמים נדפס ללא שער). רישומי בעלות בדף הראשון והאחרון. כריכת עור מקורית. מעט נזקי עש. מצב כללי טוב - בינוני. מחבר הפירוש רבי שניאור פייביש בן יעקב: נין ונכד לרבי משה איסרל'ש מקראקא, ראב"ד גלוגא רבתי בפולין חתן רבי אביגדור ז"ל שהינו חתן רבי יונה תאומים בעל הקיקיון דיונה... (מהסכמת הפירוש לששה סדרי משנה שניתנה על ידי רבי שמואל הילמן ראב"ד מינהיים). שם הספר נלקח מהפסוק (קהלת ד, ו); ט֕וֹב מְלֹ֥א כַ֖ף נָ֑חַת מִמְּלֹ֥א חׇפְנַ֛יִם עָמָ֖ל וּרְע֥וּת רֽוּחַ.
החל מ $80
פריט מס' : 017

משניות מיניאטורי סדר קדשים עם 'נקודות הכוסף' - ונציה תצ"ז | 1737 עם הערות ורשומים ספרדיים

כרך מיניאטורי של משניות סדר קדשים, עם נקודות הכוסף, "נחלק לכ"ט ימים ללמוד ח"י פרקים בכל יום מדי חודש בחדשו" בסופו ספר יצירה. נדפס - ויניציאה תצ"ז | 1737. [2], שיב-שצד, [2]. כריכת עור מהתקופה, פגמים בשדרה, כתמי מים, עותק יפה במצב טוב. בפורזץ רישומים שונים בכתב ספרדי נאה. בגוף הספר תיקונים בכתב יד ספרדי.
החל מ $100
פריט מס' : 018

2 כרכים מהדורת כיס משניות סדר זרעים ונשים עם נקודות הכוסף - ונציה תקט"ז | 1756

שני כרכים מהדורת כיס. 1. משניות סדר זרעים עם נקודות הכוסף, "נחלק לכ"ט ימים ללמוד ח"י פרקים בכל יום מדי חודש בחדשו" נדפס בויניציאה תקט"ז | 1756. אינו נמצא בספרייה הלאומית. בגב השער דגל המדפיס, מבוא בלועזית, הקדמה מאת המדקדק רבי דוד בן שלמה אלטאראס שתיקן מהדורה זו, תפילה לפני הלימוד, בסופו ספר יצירה פרק א' עם התפילה לאמרה קודם הלימוד בו. פג דף במקור בעותק זה פ דף. 2. משניות סדר נשים עם נקודות הכוסף, חסר שער, לפי המספור נראה שמדובר במהדורה זו, קפ-רעד דף במקור, בעותק זה קפא-רעג דף. בסופו ספר יצירה פרק ג' עם התפילה לאמרה קודם הלימוד בו. ותחינה שנוהגים לומד בארץ ישראל. כריכות עור ישנות מהתקופה, כתמים, פגמים שונים, מצב כללי טוב. רישומים שונים בכתב ספרדי.
החל מ $70
פריט מס' : 019

ספר יסוד: מעשה רוקח על הרמב"ם - מהדורה ראשונה ונציה תק"ב | 1742

ספר מעשה רוקח, חיבור על הרמב"ם [עם הפנים] מאת רבי מסעוד חי רוקח מגדולי רבני טריפולי. חלק ראשון - מדע, אהבה, זמנים, בתחילתו חידושים על הרמב"ם בכתיבת יד מגאונים קדמונים וחידושים מבנו רבי אברהם ז"ל. בדפוס מאיר דא זארה - מהדורה ראשונה ויניציאה תק"ב | 1742. [8],רפו דף. ראה סטפנסקי ספרי יסוד עמוד 51 בהוספות. הסכמה משותפת מרבני ויניציאה יצ"ו. שער מפואר בחיתוך עץ: משה ואהרן ומלאכים מחצצרים, קבוצת דפים יחד עם השער מנותקים, כתמים קלים, קרעים בקצת דפים כולל בקצה השער, כריכה ישנה ובלויה מנותקת חלקית, מצב כללי טוב. בשער רישום בעלות לא נבדק לעומק. רבי מסעוד חי רוקח (ת"נ - תקכ"ח) בן רבי אהרן. רבה של טריפולי, תחילה שימש רבינו כשד"ר מארץ ישראל אליה עלה מעיר מולדתו איזמיר, ובהגיע בשליחותו אל העיר טריפולי, הפצירו בו בני העיר בכל לשון למען יאות להישאר במחיצתם ולשמש כרבם, והוא מצידו נעתר לבקשתם. חלק זה מחיבורו החשוב שעל שמו התפרסם, נדפס עוד בחייו.
החל מ $300
פריט מס' : 020

ספר מגיני ארץ (שו"ע) עותק מפואר - אמשטרדם תקי"ד | 1754

מהדורה יפה וקדומה של ספר מגיני ארץ, הכולל את שלחן ערוך אורח חיים עם טורי זהב ומגן אברהם, ועם פרי חדש. והמהדורה הראשונה של פירוש אבן העוזר. שני שערים, הראשון מצויר בחיתוך עץ יפהפה של ארבעת הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד, החבושים כל אחד בכתר מארבעת הכתרים כתר תורה כהונה וכו' בדפוס פרופס - אמשטרדם תקי"ד | 1754. שוליים רחבים במיוחד. [3], שלו, [2] דף. 40 ס"מ. כתמי זמן, כריכה מנותקת, ללא שדרה, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 021

תנ"ך לונדון נביאים אחרונים וכתובים עם תרגום ללועזית בכריכה מקורית מפוארת - לונדון תקפ"ז | 1827

כרך של נביאים אחרונים וכתובים מתוך סדרת "תורה נביאים וכתובים כפי מהדורא בתרא ליוסף עטיאש" בתוספת תרגום צמוד ללועזית, שער נוסף בלועזית. לונדון תקפ"ז | 1827. כריכת עור מקורית מפוארת במצב טוב, חתימת בעלות בלועזית, כתמים קלים ושדרה בלויה מעט, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 022

רב אלפס (רי"ף) על נדרים - ווילנא תר"ג | 1843 יחד עם מסכתות נוספות מדפוס מוקדם לא מזוהה

"אשי ה' כולל תשלום הלכות הרי"ף אשר לא באו בדפוס... עד הנה וזה יצא ראשונה הלכות רב אלפס ורמב"ן על מסכת נדרים... חדושי הריטב"א ונימוקי יוסף" בדפוס מן וזימל - ווילנא תר"ג | 1843. [2], מז דף. הסכמות מרבי דובעריש אשכנזי מסלאנימא, רבי מאיר עפשטיין מווילנא זצ"ל ועוד, כרוך יחד עם רי"ף על מסכתות סנהדרין, עבודה זרה ותוספתא על טהרות. ללא שערים, נראה מדפוסים מוקדמים, לא גילינו בוודאות את זהות המקום ושנות ההדפסה. כו, של-שעח, נז דף. כריכה חדשה, קרע בדף ההסכמות, כתמים, מעט נקבי עש ממוקדים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 023

ספר תורת חובות הלבבות עם גרמנית - לייפציג תר"ו | 1846 עם רישומים מעניינים

ספר תורת חובות הלבבות לרבינו בחיי ב"ר יוסף זצ"ל. שני שערים אחד בדף צהוב, ושער נוסף בגרמנית, מבוא ארוך בגרמנית עם השוואות לערבית - נראה כעבודה מחקרית על הספר ומהדורותיו השונות. XLVIII, רלב דף 464 עמוד עם המפתחות. רישום בעלות בשער: "ישראל ב"ר אשר". וחתימה נוספת מחוקה בחלקה עם אזכור לשנת תש"ח. באחורי שער ראשון ישנו כיתוב ארוך בו כתב אבי משפחה בעל העותק, את תאריכי ימי הולדתם של ילדיו. מספר תיקונים בכתב יד. שני שערים משוקמים מקצועית, כתמים שונים, משיחת ארגמן מצידי הדפים, כריכה ישנה בלויה בקצוות, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 024

סט מפואר: חמישה חומשי תורה עם תרגום לאנגלית והתפילות בכריכות מקוריות - לונדון תרל"ד | 1874

5 כרכים הכוללים את חמישה חומשי תורה וההפטרות, עם תרגום לאנגלית בעמוד הנגדי, בנוסף כל הכרכים ביחד מכילים את: "התפלות לשבתות עם היוצרות מראשית השנה ועד אחרית השנה". שני שערים נפרדים לעברית ואנגלית. ושנים נוספים לחלק התפילות. בהוצאת יוסף יהושע בן יצחק ואלליאנטין - לונדון תרל"ד | 1874. בכרך לבראשית מצוינת שנת הדפוס - תרמ"ט, בשערים הלועזיים בכל הכרכים מופיעה שנת הדפוס: 5628-1867. עותק מפואר על נייר משובח בחיתוך דפים זהב, כריכות מקוריות מפוארות בצבע סגול עם מסגרות מוטבעות זהב, פגמים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 025

מגילת אסתר עם פירוש יערת דבש מהדורה ראשונה - לעמברג תרל"ה | 1874

"ה' מצליח כולל מגלת אסתר עם שלשה פירושים טובים ונחמדים... פירוש יערת דבש מאת הגאון המובהק... מוה" יהונתן (אייבשיץ) זצ"ל האב"ד דק"ק האמבורג יצ"ו". עם הסכמת רבי שלמה קלוגר. מהדורה ראשונה - לעמברג תרל"ה | 1874. ללא מספור עמודים. נזקי עש רבים, כריכה חדשה, מצב כללי בינוני.
החל מ $60