ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 017

שני כרכים עם שני חלקי ספר לוית חן - מהדורה ראשונה תקכ"ו-תקכ"ז | 1766-7

ספר עטרת ראש חלק ראשון וספר עטרת תפארת חלק שני "מן השני חלקים שנכללים בספר לוית חן..." על מסכת ברכות ומשניות סדר זרעים עם תרשימים מאוירים, מאת רבי לוי בן דוד אב"ד קאדני שבליטא זצ"ל, מהדורה ראשונה - אמשטרדם חלק ראשון נדפס תקכ"ו | 1766 חלק שני תקכ"ז | 1767 לפי הקולופון תקכ"ט. הסכמות רבות וחשובות מרבני הערים: אמשטרדם, האג, הוראדנא, ווילנא, טיקטין, הנובר, גלונא, וואנזבעק, זצ"ל. [1],פא,[1]; [1],סה,יח,כד דף. יתכן וחסר דף בחלק ראשון, לא מהטקסט. כריכות מקוריות, ללא שדרה, בחלק שני מנותקות, כתמים, חיזוק בדבק נייר, מצב כללי טוב. בחלק ראשון חותמות: "בית המדרש קלויז בק"ק אלטונא". בפורזץ הקדשה ארוכה בכתב יד עם איזכור לשנת תקנ"ד, ובסוף הספר כיתוב בכתב סופר גדול, תאריך לידת בן. ורישום נוסף בכתב יד רגיל.
החל מ
$250

תן הצעה