ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 008

תלמוד ירושלמי סדר זרעים. קובץ מסכתות. ירושלם. תרס"ח - תרע"ו. ‬1908-1916.

תלמוד ירושלמי. סדר זרעים. ‬תוצאה חדשה מוגהת ומשוכללת עפ"י הדפוס הראשון ויניציאה רפ"ב. כתבי יד ודפוסים קדומים. עם פירוש, ציונים והערות. על ידי אברהם משה לונץ. סדר זרעים. כרך א-ב. החלקים השונים של הוצאה זו הופיעו בשש חוברות. בראש כרך א' שני שערים כלליים. ובראש כרך ב' שער כללי אחד. נוסף שער מיוחד לכל מסכת. על השערים תאריכי דפוס שונים. על השער הראשון. מסכת ברכות. ‬ירושלים תרס"ט.(1909). על השער השני תרס"ח. (1908).מסכתות פאה ודמאי. ירושלים. תרע"א. (1911) מסכתות דמאי וכלאים. ירושלים. תרע"ד. (1914). מצב טוב עותק יפה.‬
$200
החל מ
$200

תן הצעה