ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 055

ספר טהרת הקודש. העותק של רבי חיים קיצע אב"ד אורשא. למברג. תקנ"ב | 1792.

ספר טהרת הקודש על מסכת זבחים מאת רבי יצחק אשכנזי, מהדורה ראשונה למברג, תקנ"ב - 1792. בשער הספר חתימת יד קודשו של הגאון רבי חיים קיצע, אב"ד ור"מ בק"ק אורשא."זה הספר שייך לי הק' חיים קיצע". בדף הפורזץ רישומים נוספים בכתב יד מהתקופה ובחלקם עדוית על בעלות הספר לגאון רבי חיים קיצע, אב"ד ור"מ בק"ק אורשא. רישום אחד בכתב יד בנו. ורישום נוסף בכתב ידו ובחתימתו של רבי יצחק צבי וייס. חותמת רבי יחזקאל שרגא הלוי יונגרייז הי"ד אב"ד סאטמר אקאריטי (לפנים כיהן כדיין בעפעריעש-פרעשוב). בעמוד הבא רישום: "זה הספר שייך לה"ק חיים קיצע". בסוף הספר בדף הכריכה רישומים בכתב יד קודשו של רבי חיים קיצע. "לזכרון דען מלמד געבין על זמן החורף משנת תקצ"ד לפ"ק" - רשימה ארוכה לפי סדר השנה. לאחריה רשימה "דען בחור געבין שוק פעסט", עם רשימה כנ"ל. בעמוד השני רשימות נוספות. בתחתית העמוד טיוטת מכתב, בכתב ידו, "גם אנכי אדרוש... אמ"ו גיסי נ"י [כנראה הוא הגאון הקדוש רבי עמרם חסידא (רוזנבוים) אב"ד אורשא]... בימים האלה טרדות רבו עליו וגם הוא טרוד...". הגאון רבי חיים קיצע (תק"ל בערך-תר"י), אב"ד אורשא (הונגריה), בעל "אוצר חיים", בנו היחיד של הגאון רבי יצחק (שלזינגר) קיצע אב"ד ק"ק אובן-ישן, וממנו קיבל את רוב תורתו. למד אצל הגאון מהר"ם מינץ אב"ד אובן-ישן. נתקבל לדיינות בקהילת וועספרים (אוסטרו-הונגריה), ומשם עלה לכהן בשנת תק"פ ברבנות אורשא - על מקום גיסו הגאון הקדוש רבי עמרם חסידא (רוזנבוים) אב"ד אורשא, שעלה לארץ ישראל ונפטר בצעירותו. התכתב עם גאוני הדור, ביניהם ה"נודע ביהודה". כתב למעלה משישים ספרים בנושאי הש"ס, בהלכה ובאגדה, שו"ת, חידושים על סדר הפרשיות ועוד. [4], צ; נד [צ"ל: נו], [1] דף. 35 ס"מ. כריכה חדשה. מצב טוב מאוד.
החל מ
$500

תן הצעה