ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 123

חתימת הגאון רבי שלמה גנצפריד בעל ה'קיצור שולחן ערוך' ונכדו רבי יחזקאל בנעט זי"ע על שער ספר דברי גאונים

דף שער ספר דברי גאונים, מאת רבי חיים אריה הכהן מסיגעט, נדפס באונגוואר - תר"ל | 1870 [מהדורה ראשונה]. בחלק עליון חתימה: "שלמה גאנצפריעד" - הגאון רבי שלמה גנצפריד זי"ע בעל ה'קיצור שולחן ערוך'. ושני חותמות של הגאון רבי יחזקאל בנעט, אחת מעת שבתו בכס רבנות טאלטשווא והשנייה מעת שבתו ברבנות וואראהל. הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל (תקס"ד - תרמ"ו) בן רבי יוסף שהיה דיין ומו"ץ באונגוואר. תלמיד הרב צבי הירש הלר מחבר הספר הידוע "טיב גיטין". ספרו הראשון "קסת הסופר" על הלכות כתיבת סת"ם יצא לאור באפען תקצ"ד, הספר זכה להסכמת מרן ה"חתם סופר" אשר כתב "כי לא יתנו קבלת סופר לתלמידים עד שיהיו בקיאים בספר הזה" ואף עיטרו בהגהותיו. כיהן כראב"ד אונגואר משנת תר"י עד פטירתו. חיבר עשרות חיבורים חשובים, אך עיקר פרסומו בא בשל ספרו העממי המפורסם "קיצור שולחן ערוך" אשר זכה למהדורות רבות מאז שיצא לראשונה באונגוואר שנת תרכ"ד. נכדו ותלמידו הגאון רבי יחזקאל בנעט בן רבי גרשון וואלף בנעט - חתנו של רבי שלמה גאנצפריד הנ"ל. בספר ״שם שלמה״ על סוגיות הש״ס מאת רבי שלמה גאנצפריד, נדפס בהתחלה "תולדות המחבר מנכדו רבי יחזקאל בנעט". שנים אחדות שימש רבינו כדיין בטאלטשווא ליד חמיו הגאון רבי אברהם יצחק גליק מטאלטשווא (מחבר שו״ת ״יד יצחק״, ו״באר יצחק״ על מסכת חולין), ואחר כך במשך כחצי יובל שנים היה אב"ד וראש ישיבת ווארהאל והגליל. כתב תשעה-עשר חיבורים, מהם נדפס שו"ת "משיב טעם". נפטר בשנת תרע״ג.
החל מ
$250

תן הצעה