ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 002

שלחן ערוך אורח חיים. העותק של 'מרא דארעא דישראל' רבי שמואל סלאנט. סלאוויטא, תק"ף | 1820

שלחן ערוך חלק אורח חיים. דפוס האדמו"ר רבי משה שפירא מסלאוויטא. עם הסכמת בעל ה'אוהב ישראל'. עם העתק 'שטר מכירה' שניתן להרב משה שפירא מאת המדפיס מסדילקוב. | העותק של רבי שמואל סלאנט, שלא זז מתחת ידו מרבית ימי חייו וממנו פסק הלכות לשואליו. עם רישומי בעלות בכתב יד קדשו וחותמתו. | הגאון רבי שמואל סלאנט [תקע"ו – תרס"ט, 1816-1909], רבה הנערץ של ירושלים במשך כשבעים שנה, ומנהיג כל קהילות האשכנזים בארץ ישראל. התפרסם כגאון ועילוי כבר בילדותו, בהיותו נער בגיל בר מצוה קיבל מכתב מרבו הגאון רבי אבלי פאסוואלער ראב"ד ווילנא בשאלה מסובכת של סידור גט, בו ניכר כי כבר מאז סמך רבו על הוראותיו כהוראת רב מופלג בתורה. בצעירותו למד בחברותא עם הגאון רבי ישראל מסלנט [אבי תנועת המוסר]. בשנת תר"א הוזמן לארץ ישראל לכהן פאר ברבנות ירושלים ובהנהגת עדת הפרושים, והקים את מוסדות החינוך והחסד בעיר, וכן ייסד בית דין וביסס את הקהילה האשכנזית. נודע במיוחד בפקחותו הגאונית. דף השער בדיו אדומה ושחורה. דפים כחלחלים. נזקי עש. ללא כריכה. | [4], קצב; קו דף. (חסר דף אחרון) 22 ס"מ. | מצב כללי: בינוני - טוב.
$1500
החל מ
$1300

תן הצעה