ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 129

לוט 'שו"ת חת"ם סופר' - מהדורה ראשונה, פרעסבורג, תר"א-תרט"ו | 1841-1855. העותק של הגאון רבי חיים ברלין עם הגהות בכתב ידו

'שו"ת חת"ם סופר', חלקים: אורח חיים ויורה דעה כרוכים יחדיו. לכל חלק שער נפרד. מהדורה ראשונה, בדפוס אנטון/פראנץ שמיד, פרעסבורג, תר"א-תרט"ו - 1841-1855, בהתאמה. עם רישומי בעלות בדף השער ובדף האחרון של חלק יורה דעה: "חיים ברלין מוולאזין", ומספר הגהות והשגות בשני החלקים בכתב ידו של הגאון רבי חיים ברלין. לדוגמא, חלק אורח חיים, דף נו1, תשובה קמ"ט, מניף הגאון רבי חיים ברלין ידו ומראה את תוקפו, להשיג על רבן של ישראל, וכך הוא כותב: "אישטמיטתי' במחכ"ת [במחילת כבוד תורתו] גמרא מפורשת ברה"ש ל"ב ב' וצע"ג החב"ר". | רבי משה סופר [תקכ"ג- ת"ר, 1762-1839], מנהיג היהדות החרדית אורתודוקסית של יהודי גרמניה ואירופה התיכונה. מגדולי הרבנים והפוסקים שקמו לעם ישראל. רבה של קהילת פרשבורג שהיתה הקהילה החשובה במדינה, וכיהן בה עד יום פטירתו. הישיבה שהקים הפכה להיות למרכז רוחני לכל יהדות אירופה והייתה לישיבה הגדולה ביותר מאז ימי יהדות בבל. שיטת הלימוד שהנהיג בה נתקבלה במרוצת הזמן ברוב ישיבות הונגריה. חיבר כמאה חיבורים הנודעים שבהם הם שאלות ותשובות שלו שלפנינו, וכן ספר פירושיו לתורה, שנקראו כולם בשם "חת"ם (=חידושי תורת משה) סופר ומכאן כינויו. | הגאון רבי חיים ברלין [תקצ"ב-תרע"ג], ראש הישיבה המפורסמת ביותר בעולם, ישיבת וולוז'ין המכונה 'אם הישיבות', אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבן של מוסקבה וירושלים. בן הנצי"ב מוולוזין, אשר פעמים רבות בספריו, מזכיר הנצי"ב את דברי בנו "הגאון ר' חיים". | כריכה חדשה. חותמות בעלות. נקבי עש. | פב; [4], קנג, [6] דף. 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
$325
החל מ
$180

תן הצעה