ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 210

.שאלות ותשובות מהר"י בן לב. העותק של הגאון רבי עקיבא איגר כולל הגהה בכתב יד קודשו. עדות בכתב יד בנו בכורו רבי אברהם איגר. אמסטרדם. תפ"ו | 1726.

ספר שו"ת מהר"י בן לב ספר רביעי. העותק של גאון ישראל רבי עקיבא איגר כולל הגהה בכתב יד קודשו. בגב דף השער עדות בכתב יד בנו בכורו רבי אברהם איגר "שייך לה"ה כבוד הוד עטרת תפארת ראשי אאמ"ו הרב הגאון הגדול המובהק הבקי מוה' עקיבא איגר נ"י מא"ש לע"ע אבדק"ק פרידלאנד יע"א ולרב ענה בנו הקטן אברהם". בדף כא' עמוד ב' הגהה 7 שורות בכתב יד קודשו של רבי עקיבא איגר. הגהה זו נדפסה במהדורות המאוחרות. רבי עֲקִיבָא (גינְז) אֵיגֶר (ה'תקכ"ב-1761 – ה'תקצ"ח, -1837) מגדולי התורה הבולטים בתקופת האחרונים. סמל של למדנות וגאונות בבתי המדרש. רבי עקיבא איגר זי"ע היה מגדולי הלמדנים ומהבולטים שבהם. שמו הפך למילה נרדפת לגאונות למדנית. ותורתו נלמדת בבתי המדרשות של הישיבות בנות זמננו. לבד מהשפעתו העצומה על צורת ניתוח התלמוד ודברי הראשונים, הייתה לרבי עקיבא איגר השפעה מכריעה בתחום ההלכה, והגהותיו הנדפסות על גיליון השולחן ערוך וכן פסקיו בספרי השו"ת שלו הם אבן יסוד בעולם הפסיקה היומיומית ובעולם הדיינות. בראשית דרכו נמנע מלקבל על עצמו משרת רבנות שבכללה פסיקת הלכה, אך לא נמנע מלשמש כראש ישיבה. שימש 24 שנים כרבה של העיירה מרקיש-פרידלנד. עיקר פעילותו הציבורית באה כאשר לאחר פעילות של חתנו המפורסם, החת"ם סופר, נבחר לשמש כרבה של עיר המחוז הפולנית פוזנא, משרה שבה החזיק 23 שנים, עד יום פטירתו. בנו רבי אברהם איגר: תקמ"א (1781) - תרי"ד (1853). היה בנו בכורו של רבי עקיבא איגר שנולד לו מאשתו הראשונה והיה אחיו הבכור של רבי שלמה איגר רבה של פוזנא וממלא מקום אביו. רבי אברהם היה רבה של העיר רוגזין. והוא הדפיס את ספרי אביו והתעסק בזה הרבה נפטר בא' בכסלו תרי"ד ונקבר בעיר פוזנא. כד' דף. כתמים. מצב כללי טוב.
$6000
החל מ
$6000

תן הצעה