ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 030

שו"ת חכם צבי- מהדורה שניה. פיורדא. תקכ"ז | 1767.

שו"ת חכם צבי חלק ראשון שחיבר רבי צבי אשכנזי אביו של היעב"ץ. פיורדא. תקכ"ז - 1767. הגאון המפורסם רבי צבי אשכנזי: מגדולי האחרונים והפוסקים, 'גדול המורים' (לשון החיד"א). "אשר ליבו כלב הארי ולא יחת מפני כל והיה גדול בדורו, אשר כל גאוני דורו היו כפופים תחתיו", (מהרמ"ז אטינגא בשו"ת מאמר מרדכי סי' לב). "ומאז האירה תבל דבריו הקדושים לכל בני ישראל היה אור במושבותם" (לשון בעל שואל ומשיב בהסכמתו לשו"ת חכ"צ מהדורת למברג). נולד בשנת ת"ח, גדל בצל גדולי קושטא, לוחם קנאי בספיחי כת ש"צ ובנח"ש חיון, שימש כרב באה"ו, אמשטרדם, ולבוב בה נפטר. בהקדמה לס' כותב ה'חכם צבי' מעט מקורותיו ומשבח את אנשי אמשטרדם ובפרט את בתי הדפוס שלה "אשר לא נמצא כמוה בכל הארץ". המדפיס: חיים בן צבי הירש מפיורדא, עם עיטור מיוחד: "חיים מדפיס". [1],סב דף. 32 ס"מ. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש.
החל מ
$120

תן הצעה