ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 009

עותק מפואר ומושלם: ספר שני לוחות הברית (של"ה) - מהדורה מוקדמת אמשטרדם נח"ת | 1698 ספר סגולה

ספר 'שני לוחות הברית' - מהספרים החשובים ביותר המפארים את ארון הספרים היהודי שבכל הדורות. מאת רבי ישעיהו הלוי הורוויץ מפרנקפורט - השל"ה הקדוש. עם 'ווי העמודים' מאת רבי שבתי שעפטיל הורוויץ בן המחבר, ומפתחות 'תולדות אדם'. בראש הספר שני שערים, שער נוסף ל'ווי העמודים'. בדפוס הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש - אמשטרדם תנ"ח | 1698. עותק מושלם ויפה של המהדורה המפוארת והסגולית המוכרת בשמה "של"ה נח"ת". באגרות הריי"צ מליובאוויטש (אגרת ב' תתנג) כותב אודות המהדורה שלפנינו: "שנת נח"ת בהידור. וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם "נחת" רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב". [4],תכב,מד,[12] דף. 30 ס"מ. נייר עבה ומשובח, שער מפואר בחיתוך עץ משוקם מקצועית בחלקו התחתון, עם הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד, החבושים בכל אחד מהכתרים דלהלן: כתר תורה, כהונה, מלכות ושם טוב. כתמי זמן מועטים, הדבקה בודדת בדף שיא', כריכה חדשה, פגמים בודדים וקלים, חיתוך דפים ארגמן, מצב כללי טוב. בשער חתימה לא נבדקה לעומק.
החל מ
$1000

תן הצעה