ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 047

שמירת הלשון מהדורה ראשונה ועוד מהדורות ראשונות וחשובות מספרי החפץ חיים אותם הדפיס בחייו

אוסף ספרי החפץ חיים - מהדורות שנדפסו בחייו של המחבר רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, חלקם מהדורות ראשונות. 1. "ספר שמירת הלשון על שם הכתוב שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו... והוא השלמת הספר חפץ חיים...", כך כתב רבינו ישראל מאיר הכהן בשער ספרו זה. במהדורה זו שהיא הראשונה של ספר היסוד שחולל מהפכה של ממש בדורות האחרונים, לא חתם רבינו את שמו והוא נזכר רק בראשי תיבות באותיות קיריליות בשולי השער I. M. Kagan כך גם בענוותנותו הרבה העלים את שמו גם מההסכמות - מהדורה ראשונה דפוס יהודה ליב מ"ץ ווילנא תרל"ו | 1876. לח דף. פגמים קלים משוקמים בשער, בדפים הראשונים קרעים קלים בתחתית הדפים, במקום אחד עם פגיעה קלה מאד בטקסט. רישום בעלות: ישראל אשר ב"ר משה ז"ל שפירא חתן ר' מרדכי גד מ' בחברת מאה שערים". 2. חפץ חיים עדיין במהדורה זו בלי שמו של רבינו ישראל מאיר הכהן אלא רק באותיות קיריליות בשער - ווארשא תרנ"א | 1891 [בשער נכתב מ'י' ה'א'י'ש' ה'ח'פ'ץ' ח'י'י'ם' א'ו'ה'ב' ימים לרא'ו'ת טו'ב [תרמ"ד]. הפרט על השער שגוי (כנראה בשל הצנזורה). דפוס סטראוטיפי של שנת 1877]. עח דף. כתמים שונים. 3. נדחי ישראל, ספרו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין על עיקרי הדת - מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ד | 1893. [1], סה דף. פגמים וכתמים קלים. 4. טהרת ישראל, על הלכות טהרה וטבילה, בלשון הקודש וביידיש - מהדורה ראשונה פיעטרקוב תרס"ד | 1904. כג דף. כרוך עם ספר תורה אור לרבינו ישראל מאיר הכהן על חשיבות לימוד "קדשים" - עותק חסר של המהדורה הראשונה ווארשא תר"ס | 1900. ב-טו דף. חסר שער ודף אחרון. פגמים וכתמים קלים. 5. שם עולם חלק שני, מוסר מרבינו ישראל מאיר הכהן "ושמו הנאה לו קראנו בשם שער ההתחזקות... וגם צרפתי אליו בסופו קונטרס נפוצות ישראל..." - מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ח | 1897. כג (מסומן בטעות מג), [1], דף. פגמים וכתמים קלים. חתימת בעלות [חתוכה] של הגה"צ רבי אברהם נח פאלי זצ"ל - משגיח ישיבת חברון סלבודקא. 6. ליקוטי הלכות, על מסכתות זבחים ומנחות - דפוס לווין אפשטיין ווארשא תרס"ט | 1909. בשער פרט של תר"ס (דפוס סטראוטיפי של הוצאה זו). ג, ג, ב-עד, נג דף. פגמים וכתמים קלים. הספרים כולם נכרכו מחדש בכריכות תואמות, עם הטבעות זהב על הכריכה והשדרה. מצב כללי טוב, למעט מה שנסמן על כל ספר לעיל.
$280
החל מ
$180

תן הצעה