ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 005

לוט מסכתות מש"ס זיטאמיר, 7 כרכים. עם שערי מעטפת צבעונים ונדירים

לוט 7 כרכי גמרא תלמוד בבלי בדפוס זיטאמיר האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 1. מסכת עירובין, זיטאמיר תרכ"ב. 2 שערים עם דיו אדום. 2. מסכתות יבמות, זיטאמיר סוטה, 3 שערים ! שער ראשון (מעטפת) בצבע ירוק. נדיר. 3. מסכת בבא מציעא, זיטאמיר תרי"ט, 2 שערים 1 בדיו אדום, דפים ראשונים במצב גרוע. 4. מסכת חולין, זיטאמיר תר"ך, 2 שערים. 5. מסכת סנהדרין, זיטאמיר תרי"ט, 3 שערים. שער ראשון מעטפת בצבע צהוב, 2 שערים עם דיו אדום. 6. מסכתות בכורות, תרכ"א, תמורה, כריתות, מעילה, הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי, זיטאמיר תר"כ, 3 שערים, שער ראשון מעטפת בצבע צהוב. 7. מסכת נדה, עם משניות סדר טהרות בשער נפרד, זיטאמיר תרכ"א, 3 שערים, שער ראשון בצבע כחול, 2 שערים נוספים עם דיו אדום. רוב הכרכים מצב טוב – בינוני, כריכות עור מקוריות במצבים שונים.
$250
החל מ
$250

תן הצעה