ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 034

לוט 6 ספרים חשובים בדפוס ווילנא והוראדנא

1. 'בית אברהם' צוואת הגאון המפורסם הרב אברהם דאנציג (בעל החיי אדם), ווילנא והוראדנא תקצ"ד מהדורה שניה – נדיר. כרוך עם 'זכרו תורת משה' להנ"ל, (חסר שער) ווילנא והוראדנא תקפ"ט. 2. 'שערי קדושה' למהרח"ו ווילנא והראדנא תקצ"ה, מצב מצוין, ללא כריכה. 3. 'חמודי דניאל' תק"ע, רוב הדפים כחולים, נקבי עש. 4. 'עטרת צבי' תקצ"ד, פגעי עש. 5. 'שבט מוסר' תקע"ט, חתימת בעלות "נתן נטע ב"ר אשר ממינסק", פגעי עש ובלאי. 6. משניות סדר זרעים, עם חידושים מר' לוי יצחק מברדיטשוב והגהות הרב ישעיה ברלין, תקצ"ב, שער עם כיתוב בדיו אדומה, עם ספר 'שנות אליהו' על סדר זרעים מהגאון מווילנא, תקצ"ב. הספר ללא כריכה, כתמי מים בשולים. מצב כללי טוב.
$120
החל מ
$120

תן הצעה