ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 017

לוט 5 ספרים וקונטרסים מירושלים חלקים נדירים

1. ספר "שלום ירושלים" באורים על שמונה שערים מהרח"ו, עם כללים בחכמת התכונה. מאת הרב המקובל ר' שלום מזרחי עדני. ירושלים תרנ"ט, 106 דף, מהדורה יחידה. ספר קבלה חשוב ונדיר. בכריכה הפנימית הקדשה מודפסת עם מילוי בכתב יד (כנראה מהמחבר). מצב כללי טוב, כתמים ופגמים קלים. 2.ספר "חקרי לב" שיטה ארוכה על מסכת שבועות עם ליקוטי ש"ס, מאת הגאון הרב רפאל יוסף חזן בעל שו"ת חקרי לב. ירושלים תרל"ה, בדפוס צבי הירש הכהן, מהדורה יחידה, ספר חשוב ונדיר. הסכמת הראשון לציון הרב אברהם אשכנזי. בתחלת הספר הקדשה ארוכה בכתב יד אשכנזי לבן משפחת רלב"ג בחתימת הרב אליעזר דוד הכהן, עם חתימת ידו של הרב מנחם אייזיק רלב"ג. מצב כללי טוב, קיפולי שוליים בדפים רבים. כריכה פגומה. 3. ספר "אבל משה" אבל יחיד ומספד תמרורים על פטירת הנגיד החשוב סיר משה מונטפיורי, מאת הרב שלמה אהרן וורטהימר. ירושלים תרמ"ו. מהדורה יחידה. ללא כריכה, פגמים קלים ללא חסרון. 4. ספר "שועת בת עמי" על יום טוב אחרון של פסח שנהפך בשנת תרס"ג לעדת קישינוב מיום טוב לאבל מהפרעות של שונאי ישראל. מאת הרב דוד שלמה סלאסטש, ירושלים תרס"ד. מהדורה יחידה, נדיר. ללא כריכה. 5. קונטרס "ואתה את בריתי תשמור" בדבר חינוך הבנים בקדושת שמירת הברית, נדפס בהסכמת אדמורי"ם גאונים וצדיקים שליט"א. ירושלים תש"ט. מהדורה שניה. ללא כריכה, מצב כללי טוב, מעט בלאי.
$180
החל מ
$180

תן הצעה