ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 062

לוט 10 ספרי החפץ חיים, מהדורות חשובות. עם משנה ברורה - סט שלם

1. ספר "ספרא" הנקרא "תורת כהנים" חלק ראשון, "עם פירוש חדש בלשון קצר וצח" עם הגהות הגר"א מכתב יד. מאת רבי ישראל מאיר הכהן ה'חפץ חיים' זצ"ל. פיטרקוב תרע"א. מהדורה ראשונה (פירידברג 651). מצב טוב. 2. ספר "חפץ חיים" הלכות איסורי לשון הרע ורכילות. ווילנא תרל"ז. מהדורה שניה. עם ספר "שמירת הלשון" ווילנא תרל"ט, מהדורה שניה. מצב טוב. חתימת בעלות בשער "מספרי שי' הורביץ". הגה בכתב יד. 3. ספר "חפץ חיים" ווארשא תרמ"ד. עם ספר "שמירת הלשון" מצב טוב. 4. סט משנה ברורה, 6 חלקים. חלק א – ו. ווארשא - פיעטרקוב תרס"א. כריכות דומות. מצב כללי טוב. פגמים. סה"כ 10 ספרי החפץ חיים.
$260
החל מ
$120

תן הצעה