ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 029

ספר "תוספת שבת" מהדורה ראשונה, פרנקפורט דאדרא תקכ"ז – עם כתב ידו של הרב יוסף זונדל מסלנט

ספר "תוספת שבת" חידושי דינים ובאורים להלכות שבת ועירובין להלכה ולמעשה מאת הרב רפאל מייזלש ראב"ד הארחוב. פראנקפורט דאדרא תקכ"ז – מהדורה ראשונה. קמ"ב דף (וינוגרד 342). ספר הלכתי חשוב, מאבני היסוד להלכות שבת ועירובין ומהבאורים החשובים לשלחן ערוך והמגן אברהם בהלכות אלו. עם הסכמות רבות מגדולי ישראל ומהנודע ביהודה הכותב "וכמה פעמים פלפלתי עמו ומצאתי אותו מלא דבר ה' זו דבר הלכה ומשנה..". בשער הספר הקדשה בכתב ידו של הרב יוסף זונדל מסלנט "נדבת הרב ישראל איסר מהורדנא למדרש מנחם ציון". פגעי עש במספר דפים, כריכה חדשה.
$100
החל מ
$100

תן הצעה