ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 022

עותק יפה: ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי חיים מואלוז'ין שני חלקים - קאפוסט תקס"ז | 1807 חתימות וחותמות

כרך עם שני חלקי ספר מצוות גדול הסמ"ג. חלק ראשון מצות לא תעשה וחלק שני מצות עשה (שער נפרד) "מהספר שחיבר הרב הגדול רבינו משה מקוצי בעל התוספות" עם פירושים שונים ולראשונה עם פירוש 'עמודי שלמה' לרבינו המהרש"ל. הסכמות חשובות מרבי חיים מואלוז'ין ורבי לוי יצחק מבארדיטשוב, ועוד, נדפס בקאפוסט תקס"ז | 1807. חלק א' [4], סד, כט, מב דף. חלק ב' [1], ב, קכד, יח, טז [צ"ל יח] ד דף. מס' דפים מודפסים על נייר כחלחל משובח. כריכה בד חדשה, שיקומים מקצועיים במספר מקומות, כתמים וקרעים קלים, נקבי עש. מצב כללי טוב. רישומים חתימות וחותמות שונות בהם: משולם פריד קאלאמייעא, יצחק פריד, נתן חתן ר' דוד [או דוב] שלמה שו"ב מליי...?, חותמות קלויז טשארטקוב בקאלאמעא ועוד.
החל מ
$200

תן הצעה