ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 199

ספר ראש יוסף מאת ה'פרי-מגדים' מהדורה ראשונה. למברג תרכ"ג | 1863. העותק של האחים רבי יצחק אייזיק וייס מסוואליווע ורבי שמואל צבי וייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא . הגהות

ספר ראש יוסף על מסכתות ברכות, שבת ומגילה. מאת הגאון רבי יוסף תאומים בעל ה'פרי-מגדים' על שולחן ערוך, חיבור שהפך לאבן יסוד בפסיקה היהודית וגדולי הפוסקים כגון החפץ חיים ועוד התבססו עליו בכתבם את ספריהם. מהדורה ראשונה [על מסכתות אלו, חיבורו על מסכת חולין הודפס כמה שנים קודם לכן]. | בדף השער חתימת יד קודשו של רבי שמואל צבי וייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא ושתי חותמות בעלות של רבי יצחק אייזיק וייס ראב"ד סוואליווע ומונקאטש. בגוף הספר הגהות כנראה בכתב יד קודשם. רבי שמואל צבי וייס (? - תרל"ט). לאחר שעלה אביו לארץ ישראל מילא את מקומו בראב"ד מונקאטש. היה תלמידם של השר שלום מבעלזא, רבי יהודה צבי מראזלא, רבי יצחק אייזיק מזידטשוב, הבני יששכר. בנישואיו הוא היה מסדר הקידושין ולאחר החופה אמר הבני יששכר "אלמלי לא באתי לכאן אלא בשביל דבר זה די לי". ולפני שנפטר רבי שמואל צבי הוא אמר לבנו האמרי יוסף "אינני מתיימר לדעת בבירור מה היתה כוונת רבינו הקדוש מדינוב, אבל יתכן שנתכוון אז אליך". הוא ערך לדפוס את הספר דעת קדושים של רבו רבי יהודה צבי מראזלא. רבי יצחק אייזיק מסוואליווע כתב בספר בית יצחק על אחיו רבי שמואל צבי שרבי יצחק אייזיק מזידטשוב סמך את שתי ידיו על רבי שמואל-צבי והאציל עליו מכוחו להיות פועל ישועות בקרב הארץ. בכל הימים שישב במונקאטש התלכדו סביבו חסידים ומעריצים. ובנו הוא רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל האמרי יוסף. רבי יצחק אייזיק וייס [תקפ"ד - תרנ"ד], רבה של סוואליווע ובהמשך ראב"ד מונקאטש. תלמיד ה'בני יששכר', השר שלום מבעלז, רבי יצחק אייזיק מזידטשוב - שאף מינהו לערוך את ספריו, רבי צבי הירש מרימנוב, רבי ישראל מרוז'ין והדברי חיים מצאנז. בין תלמידיו היה אחיינו רבי יוסף מאיר וייס, האדמו"ר הראשון מספינקא בעל האמרי יוסף. והחתן שלו זה האדמו"ר רבי אלימלך מטאש. ספריו: בית יצחק ודברי יצחק ותולדות יצחק. | סימני עש. ללא כריכה. | פה דף. 37 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
$1000
החל מ
$500

תן הצעה