ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 031

ספר "פרי חדש" יורה דעה, אמשטרדם תנ"ב – מהדורה ראשונה. שער מפואר, נדיר

ספר "פרי חדש" על שלחן ערוך יורה דעה, עד הלכות יין נסך, מאת הגאון המופלא רבינו חזקיהו די סילוא. אמשטרדם תנ"ב, מהדורה ראשונה, חלק היחיד שנדפס בחיי המחבר, שאר חלקי הפרי חדש נדפסו בשנים מאוחרות לאחר פטירתו. ספר "הפרי חדש" הפך לאבן יסוד בפסיקת ההלכה, ומובא על ידי כל גדולי ומחברי הדורות שאחריו, ספרו מתאפיין בגישה מקורית מאד, הבוחנת את דברי הפוסקים שקדמוהו באופן ביקורתי לאור דברי התלמוד, ללא משוא פנים, אולם עצמאותו וסגנונו עוררו גם ביקורת, בשו"ת גינת ורדים מובא כי כאשר הגיע הספר פרי חדש למצרים החליטו חכמי מצרים להחרים "שלא יקרא שום אדם בספר הלז, לא קריאת עראי ולא קריאת קבע", אמנם תלמידו של הפרי חדש, ר' שלמה אלגאזי נתמנה לרבה של מצרים וכהן שם במשך 45 שנה, וכל הוראותיו היו כדעת רבו, בדורות מאוחרים יותר התקבל הספר ללא עוררין, אף נדפס ברוב מהדורות השולחן ערוך, והוא משמש כיום כאחד מספרי היסוד בפסיקת הלכה. בדף השער 2 חתימות בעלות אחת מהן עתיקה מאוד ואפשר לקוראה. השני ההק' מענדלא בן כ"ה דעליגמן... (2) קל דף. שער בתחריט נחושת מפוארת דמויות של דוד המלך מנגן, מלאכים, צמחיה ועוד. מצב טוב, נקבי עש בודדים, בלאי שימוש. גודל 32 ס"מ. כריכה עתיקה בלויה.
החל מ
$280

תן הצעה