ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 147

ספר פרקי הנאזר - חסידות מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ו | 1886

ספר פרקי הנאזר, על הלכות שחיטות ובדיקות בדרך פרד"ס (על דרך הקבלה והחסידות) ובו ארבעה חלקים, "הספר הקדוש נעשה ונתחבר מאת הרב הצדיק החסיד המפורסם חסידא ופרישא מוהר"ר ר' אליעזר זללה"ה שו"ב דק' זיטאמיר, כפי אשר קיבל מרבו צי"ע רשכבה"ג מורינו ורבינו מו"ה זאב הלוי מזיטאמיר בעל מחבר ספר 'אור המאיר'... והמעיין בספר הקדוש הזה יאזור כגבור חלציו להיות קל כנשר ורץ כצבי לעשות רצון אביו שבשמים ולהיות טהור ונקי ומוזהר מכל מיני חיצונים כל שבעים שנותיו חיי האדם". הסכמות של רבי מרדכי מטשרנוביל, רבי אברהם דב מאווריטש בעל "בת עין" ועוד - מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ו | 1886. 2 שערים. [2], קלד, פד דף. כריכה פשוטה עם הטבעה בשדרה. מעט נקבי עש. קרעים והדבקות קלות במס' מקומות. מצב כללי טוב.
החל מ
$80

תן הצעה