ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 062

דפים בכתב יד קודשו של ריש גלותא דבבל רבינו יוסף חיים בעל "בן איש חי" זיע"א. עם אזכור של ספרו בן איש חי.

דרשה 12 עמודים בכתב יד קודשו של ריש גלותא דבבל הגאון הגדול מרן רבינו יוסף חיים ה'בן איש חי' זיע"א. בעמוד הראשון בעניין אפשר לדון דין ע"י שני דיינים (מחיקות בכתב יד קודשו). 5 עמודים הקדמה לדרוש לעשרת ימי תשובה. "והנה כתבתי בספרי הקטן בן איש חי פרשת פקודי בקע לגוגולת..." "בהיינו דאחר ביאת משיח במהרה בימינו אמן יתקיים בישראל ברכת יעבדוך עמים שאין צריכים לעסוק שום עסק..."וביאורים נוספים על פי הקבלה בעניין רגל ימין ורגל שמאל..." 7 עמודים נוספים דרשה לחודש אלול וחשיבות עשרת ימי התשובה. "כולם קודש לה' שכאשר עוסק בהם כעוסק ברגל..."ועניין שעיר (לעזאזל).." ומסיים "מכולם יצילנו ה' ונהיה טהורים. כידוע כי בארבע שבתות השנה: בשבת תשובה, בשבת זכור, בשבת הגדול ובשבת כלה (שבת שלפני חג השבועות), היו מתכנסים רבבות מיהודי בגדאד בבית הכנסת הגדול בעיר, אשר בו כעשרת אלפים מקומות ישיבה, "צאלת אל כבירי" ומאזינים לדרשותיו של רבי יוסף חיים. 6 דף 12 עמודים כתובים כ – 20 שורות בעמוד. לאורך הכתב יד מחיקות ותיקונים בכתב יד קודשו. כרוך בכריכה עור חדשה ומפאורת עם כיתוב מוזהב. קרעים קלים בראש הדף הראשון ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.
$6500
החל מ
$3000

תן הצעה