ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 048

דף בקבלה מעשית עם לחש "להוצאת השד מן האדם" שהיה בשימושו האישי של גדול המקובלים בדור האחרון הרב מרדכי שרעבי זי"ע. תגלית קבלית מרעישה.

ידוע ומפורסם כי המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל התנגד בחריפות גדולה לקמעות מכל סוג שהם וכל אדם שבא אליו לישועה היה שואל אותו הרב אם יש בידו קמע באם ענה בחיוב היה דורש הרב זי"ע להביא את כל הקמעות אליו והיה גונזם. הדף שלפנינו ע"פ עדות שמש הרב, הרב שמואל שמואלי נכתב ע"י אחד המקובלים הגדולים בדורו ובו השתמש הרב בקריאת הלחש להוצאת שדים ודיבוקים מהזקוקים לישועה. בראשית הדף לחש. לחש בעיניו ולאחריו "סגולה להוצאת השד מן האדם יקרא באוזנו".. וזהו סוד גדול ולא ילמדו לעם הארץ".. סגולה לאהבה בן אדם לחבירו... כולל שמות ואיורים קבליים. הסתרנו את מחצית הדף בתמונות שלפניכם ע"פ האזהרה הכתובה "וזהו סוד גדול ולא ילמדו לעם הארץ"... מידות הדף: 16X10 ס"מ. הדף עבר שיקום מקצועי. מצב כללי טוב מאוד דף בקבלה מעשית שהיה בשימושו של גדול המקובלים בדור האחרון וסודות נוראים חקוקים בו חשוב ונדיר ביותר. יהי רצון שלא יצא מכשול תחת ידינו. הדף מלווה בצילום ובגבו אישור מהשמש הרב שמואל שמואלי "הריני מאשר בזה כי דף הסגולות ע"פ קבלה מעשית בתמונה מעבר היה בשימוש אצל המקובל האלוקי הר"ר מרדכי שרעבי זיע"א... הרב מרדכי שרעבי (תרס"ח-תשמ"ד | 1983-1908) היה מגדולי המקובלים בדור האחרון, ייסד את ישיבת המקובלים "נהר שלום", על שם רבי שלום שרעבי. התפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים. רבים השכימו לביתו שהיה פתוח לרווחה לכל מבקש עצה וברכה. את הכספים שקיבל מציבור המבקרים הקדיש להחזקת הישיבה ובעיקר לתמיכה בנצרכים כאשר הוא עצמו הקפיד שלא ליהנות מכספים אלה וחי בפשטות ובצניעות רבה. העמיד תלמידים הרבה בהם נמנים הרב מאיר יהודא גץ זצ"ל (רב הכותל) הרב ציון ברכה. הרב שלום שמואלי ובנו הרב בניהו שמואלי שממלא את מקומו בראשות ישיבת נהר שלום. גדולתו בקבלה הייתה לשם דבר, וגדולי המקובלים היו פונים ומציעים לפניו את ספקותיהם על מנת שיפתור להם אותם, בהם ראש ישיבת בית א-ל הרב עובדיה הדאיה ועוד. רבבות השתתפו בהלוויתו ונטמן בהר המנוחות.
החל מ
$5000

תן הצעה