ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 031

ספר אורח מישור - מהדורה ראשונה ברלין תפ"ג | 1723 מעקד ישיבת חכמי לובלין עם רישומים עתיקים נוספים

ספר אורח מישור, חידושים על מסכת נזיר, מאת רבי יוחנן קרמינצר זצ"ל אשר התעורר לכתוב חיבור זה משום שראה כי על מסכת נזיר לא נכתבו כמעט ספרים והיא כמעט ולא עברה הגהות. ספרו הודפס מספר פעמים כספר בפני עצמו ומאז הודפס ש"ס וילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם הוא נדפס על גבי מסכת נזיר עד ימינו אנו - מהדורה ראשונה ברלין תפ"ג | 1723. דף השער והדף שאחריו חסרים. מד, ח, ג-ו [דפים א וב' בסוף חסרים] דף. נזקי עש וקרעים בכמה דפים. רוב הדפים במצב טוב. כתמי זמן. הדבקות. מצב כללי בינוני - טוב. בפנים הכריכה רישומים עתיקים משנות הת"ק המוקדמות, לפי הערכתנו מדובר בכותב בעל שיעור קומה. לא נחקר כלל. יתכן ויש קשר למחבר הספר. רישום בעלות עתיק: ".... המו"ה מופלג מוהר"ר משה.... מק"ק...". חתימות ר' חיים שווארץ, אשר נדב את הספר לישיבת חכמי לובלין. חותמות הישיבה ואוצר הספרים שלה.
החל מ
$100

תן הצעה