ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 215

העותק של הרבנים לבית צאנז: ספר אור תורה להמגיד ממעזריטש חסידות מהדורה שניה - לובלין תרנ"ה | 1895

ספר אור תורה על התורה "לקוטים יקרים... מהרב הגדול... מוהר"ר דוב בער זלה"ה. המגיד ממעזריטש ממשיך דרכו של הבעש"ט הק' מהדורה שניה - לובלין תרנ"ה | 1895. סו דף 132 עמוד. פגמים בכריכה, כתמים שונים, מצב כללי טוב. בשער ובפורזץ חותמות חשובות: "אלישע הלברשטאם אבד"ק גארליץ והגליל" (ראה להלן). בשער הרישום: "לד' הארץ ומלואה הק' אהרן הלברשטאם" (ראה להלן). והרישום:" "הק' מנחם מענדל כ"ץ עזריאל". רבי אלישע הלברשטאם (תר"ך - תש"א) בן האדמו"ר רבי ברוך מגורליץ, ונכדו של מרן ה'דברי חיים' מצאנז. היה רב בעיר גורליץ שבפולין על מקום אביו, סירב לנהוג באדמו"רות לאחר פטירת אביו, אך למרות זאת חלק מחסידי אביו ראו בו כממלא מקומו והתייחסו אליו כרבי לכל דבר, במלחמת העולם השנייה הוגלה לסיביר, ועל פי עדויות נפטר בליל הסדר בתש"א בעודו שר את הפיוט "ויהי בחצי הלילה" בעודו יושב סביב שולחן ליל הסדר. רבי אהרן הלברשטאם (תרכ"ה - תש"ב) מביאלה (ביליץ). בנו של רבי יוסף זאב מקאשנוב ונכדו של רבי דוד בנו של ה'דברי חיים' מצאנז. חתנו של רבי אלתר דוד מוואלברום. לא כיהן כאדמו"ר רשמי אך למעשה התנהג בגינוני אדמו"רות, תלמידו של דודו רבי יחזקאל שרגא משינאווה ושל האדמו"ר המהרי"ד מבעלז, נחשב לתלמיד חכם גדול, כיהן כראש ישיבה ופוסק הלכה. חיבר "מגד שמים".
החל מ
$180

תן הצעה