ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 3 - 18.03.2019

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' :

מסכת פרוהבישן - פרודיה על תקופת היובש בארה"ב - מהדורה ראשונה ניו יורק תרפ"ט | 1929

מסכת פרוהבישן "מן תלמוד בטלי עם פירוש הקונדס ותוספת חדשות" חיבור שנון וקומי - פרודיה על תקופת היובש בארה"ב בשנות ה-20 (ראה להלן), מאת גרשון קיש. מהדורה ראשונה - ניו יורק תרפ"ט | 1929. כ דף. נוצר עם צורת הדף וסגנון לשון הש"ס ומפרשיו. בתחילתה התנצלות המחבר שאין בכוונתו חלילה להטיח דברים כלפי מעלה אלא רק למצא טרף לנפשו היצירתית. כריכה מקורית מודפסת מנותקת, מצב כללי טוב. רקע: תקופת היובש (באנגלית: Prohibition פרוהבישן), הייתה תקופה בין השנים 1920 ועד 1933, בה נאסר בכל רחבי ארצות הברית על מכירה, ייצור, יבוא והעברת משקאות חריפים, מסיבות של בריאות ומוסר הציבור. את הנהגתו של האיסור הובילה שורת ארגונים שהיו חלק מהתנועה להתנזרות מאלכוהול בארצות הברית, בעיקר פרוטסטנטים כפריים ופרוגרסיבים במפלגה הדמוקרטית ובמפלגה הרפובליקנית. למרות ההיתר למכור יין לצרכי דת, רק ארבע סמכויות רבניות אושרו לצורך כך. הדבר גרם לתחרות על זהותן של סמכויות אלו, משום שניתן היה להשתמש בפיקוח על אישורים לצרכי דת כדי להשיג תרומות לתמיכה במוסדות דתיים. רבים ניצלו את המערכת לרעה, ומתחזים וסוכנים לא מורשים ניצלו פרצות בחוק כדי לייצר ולקנות יין. השילוב של רדיפות היהודים ותנאי חיים קשים יחד עם מוחות תלמודיים חריפים הוליד, במשך מאות שנים, חוש הומור אירוני ופעמים אף סאטירי כמו חיבור זה שלפנינו. פעמים רבות, כתבים אלו משקפים את התקופות שבהן נכתבו עם אזכורים סודיים לענייני דיומא.
החל מ $80
פריט מס' : 001

ספר הזוהר חלק שלישי ויקרא וחלק מחלק רביעי במדבר ודברים - סלאוויטא תקס"ה | 1805

ספר הזוהר על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, דפוס רבי דוב בער בן ישראל סג"ל ורבי דוב בער בן פסח בסלאוויטא תקס"ה | 1805. חלק שלישי ספר ויקרא. קטו דף. חלק מהדפים הודפסו על נייר כחול. חלק רביעי ספר במדבר ודברים. 1, קיז-קמז [השאר חסר]. נזקי עש, עובש ורטיבות משוקמים. שער פגום משוקם מקצועית. כרוך מחדש עם הטבעת זהב בשדרה. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $80
פריט מס' : 002

לוט 2 ספרים זוהר ומשניות סלאוויטא ללא שערים וכריכות

1. זוהר על ספר בראשית להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי - על נייר כחול נדפס בדפוס ר’ דוב בער ב"ר ישראל סגל ור’ דוב בער בן ר' פסח סג"ל בסלאוויטא תקס"ד | 1804. במקור [3], רנו, [8] ד'. בעותק שלפנינו חסר 3 דפים ראשונים בהם השער ומס' דפים בודדים לא נבדק. 2. משניות סדר טהרות, עם פירוש הרע"ב תוס' יו"ט ותוספות ישנים - נדפס בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא - תקפ"ד או תק"צ | 1822 או 1830. בעותק שלפנינו ב-רכג דף, שער ומס' דפים בודדים חסרים לא נבדק. ללא כריכות, מצבים משתנים ופגעי זמן שונים, לא נבדק ביסודיות.
החל מ $50
פריט מס' : 003

תלמוד בבלי, מסכת נדה - סלאוויטא, תקע"ב | 1812

מסכת נדה מן תלמוד בבלי. ומשניות סדר טהרות. עמוד השער בצבעי אדום ושחור. שער נפרד למשניות. בדפוס רבי דוב בער סג"ל. סלאוויטא, תקע"ב [1812]. חותמת בעלות רבנית. | נקבי עש. קרע בדף השער, ללא חיסרון בטקסט. ללא כריכה. | 35 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $60
פריט מס' : 004

טור אבן העזר - סלאוויטא תקס"א | 1801 - חתימה חשובה אולי חתנו של ה'כתב סופר'

טור אבן העזר, שער עם אותיות אדומות, רישומים שונים בדף השער, בהם חתימות בעלות "הק' רפאל", חתימה נוספת ברורה יותר בעמוד האחרון, נראה כמו "הק' רפאל בלא"א [בן לאדוני אבי] מנדל מסעפליק" [יתכן שמדובר בחתנו של מרן בעל הכתב סופר זצ"ל - הגאון רבי רפאל הלוי דייטש, בן רבי מנחם מנדל מנאפראד, אשר נשא את בת רבו, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר", הרב דייטש התגורר בעיר סעפלאק. אודותיו: החתם-סופר ותלמידיו, עמ' תקל"ח]. נדפס בדפוס של ר' דוב בער בן ישראל סג"ל ודוב בער בן פסח בסלאוויטא תקס"א | 1801. 1, קע"ב דף. קרעים בפינות דפים בחלקים גם עם חוסר בטקסט, שער בלוי מעט, נכרך מחדש. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 005

שער ודפים ראשונים של משניות סלאוויטא סדר טהרות מסכת כלים. עם חותמות. סלאוויטא. תקע"ה | 1815. (טוב להשלמות).

שער ודפים ראשונים של משניות סלאוויטא סדר טהרות מסכת כלים. סלאוויטא. תקע"ה - 1815. (טוב להשלמות). שער עם דיו אדומה. על השער ובגב השער 2 סוגי חותמות של "בית המדרש משוק טימפעשט. פאלטישעני." כולל את דף השער ודף הפורזץ ודפים ב' - ד'. מצב טוב בינוני. נזקי עש.
החל מ $50
פריט מס' : 006

מסכתות שבועות ועבודה זרה - ז'יטומיר תרי"ח | 1858 - חותמת מישיבת סלבודקא בחברון

מסכת שבועות כרוך יחד עם מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפסו ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפישרא - זיטאמיר תרי"ח | 1858. 2 שערים עם אותיות אדומות. שערי מסכת שבועות פגומים מעט, חתימת בעלות ש. קוק [אולי רבה של טבריה הרב שמחה הכהן קוק שליט"א - או אי מי ממשפחתו]. חותמת של "אוצר הספרים דישיבת כנסת ישראל סלבודקה בעה"ר חברון תובב"א" - סומן עם מרקר ורישום 'הוצא'. חותמת נוספת "שייך לביהכנ"ס כולל וואלין בעה"ק טבריא ת"ו. בגב השער רישום "לזכר נשמת ר' נחמן בר' אברהם מנחם סגל שנהרג על קידוש השם בעיר חברון בשנת תרפ"ט". נקבי עש, כתמים וקרעים שונים, מצב כללי טוב. כריכה מקורית פגומה.
החל מ $50
פריט מס' : 007

עין יעקב חלק רביעי. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"י | 1850.

ספר עין יעקב חלק רביעי. בדפוס האחים ר' חנניא ליפא. ר' אריה ליב ור' יהושע העשיל. שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"י - 1850. (1) ב- רמ"ג דף. נזקי עש. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 008

קול אריה - ירושלים, תרכ"ו | 1866. דפוס ב"ק. מהדורה יחידה

ספר קול אריה, פלפולא חריפתא על סוגיות הש"ס, מאת רבי אריה ליב חריף זצ"ל שהי' אב"ד ור"מ בק"ק האמלע במדינת רוסלאנד (הובא לבית הדפוס ע"י נכדו מו"ה שניאור זלמן מנדילוביץ מחברון ראש כולל חב"ד). שני שערים. תחריטים נאים של המקומות הקדושים. בדפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ו [1866]. בדף שלפני השער רישום "...יוסף ליב ב"ר אברהם משה האמבורגער...". | רישומי בעלים. קרעים עם חיסרון בשולי הדפים עם פגיעה מינימלית בטקסט. | [4], פ דף. ספירת הדפים משובשת. 21 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 009

הקדשת רבי ששון פרסיאדו ה"שמן ששון" על ספר שער מצוות למהרח"ו - דפוס בק ירושלים תרל"ג | 1873

ספר שער המצוות לרבי חיים ויטאל, נדפס בירושלים בדפוס של הרב ישראל בק, תרל"ג | 1873. עותק חסר לפנינו מדף א' עד דף פ"ה. הקדשה בדף המקדים לדף השער מאת רבי ששון פרסיאדו בעל "שמן ששון" - על עץ חיים למהרח"ו. ללא כריכה, דפים מנותקים, פגעי זמן שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 010

ספר בית לחם יהודה חלק ראשון מאת המקובל הרב יאודה פתייא. ירושלם. תרצ"ו | 1936.

ספר בית לחם יהודה חלק ראשון מאת המקובל הרב יאודה פתייא. ירושלם. תרצ"ו - 1936. ספר בית לחם יהודה הוא ביאור על עץ חיים למהרח"ו למקובל רבי יאודה משה ישועה פתייא זצ"ל (תרי"ט-תש"ב): מגדולי המקובלים וחכמי בבל. תלמידו של ה"בן איש חי" בבגדאד. לאחר עלותו לירושלים בשנת תרצ"ד למד בישיבת המקובלים של הרב השד"ה יחד עם רעו רבי יעקב חיים סופר בעל "כף החיים". מורה הוראה ומקובל, עסק רבות בתיקונים ובקמיעות עפ"י הקבלה, ובמשך שנים טיפל בהוצאת "דיבוקים" ו"רוחות רעות", כפי שהוא מספר בעצמו בספרו "הרוחות מספרות". בתקופת מלחמת העולם השנייה חיבר תפילות ותיקונים עפ"י הקבלה, וארגן טקסי תפילה של גדולי המקובלים להצלת יושבי ארץ ישראל מידי הצר הצורר. מחבר הספרים "בית לחם יהודה", "מתוק לנפש" וספרים נוספים. מהדורת הספר הזו נדפסה בחייו. נדפס ע"י: חיים צוקרמן - יהודה עמרם איתאח. מצב כללי: טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 011

לוט 3 ספרים, בניהו חלק ראשון ובן יהוידע חלקים שני ושלישי עם שערים מוזהבים. ירושלם. תרנ"ט- תרס"ה | 1899- 1905.

ספר בניהו חלק ראשון. ירושלם. תרס"ה, 1905. ספר בן יהוידע חלק שני. ירושלם. תרנ"ט, 1899. וספר בן יהוידע חלק שלישי. ירושלם. תר"ס, 1900. שלושת הספרים בכרך אחד. הספרים נכתבו ע"י הגאון רבנו יוסף חיים מבגדד -הנודע בשם "בן איש חי" על שם ספרו- ועוסקים בביאור אגדות חז"ל בש"ס. הספרים נדפסו בחייו של המחבר שנפטר ב- תרס"ט. שערים נפרדים לכל ספר. אותיות מוזהבות בשער. שלושת הספרים נדפסו בדפוס י"ד פרומקין. מצב כללי טוב. שער הספר בניהו חסר בחלקו העליון.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $80
פריט מס' : 012

ספר שיח יצחק חלק ראשון ושני בכרך אחד - ירושלים תרפ"ג | 1923 חותמות המחבר

ספר שיח יצחק חלק ראשון ושני בכרך אחד. ירושלם - חברת אור חדש וצמח צדיק. תרפ"ג - 1923. מהרב המקובל רבי יצחק אלפייה עם חותמת המחבר ובנוסף הקדשה בכתב ספרדי לרב שלום חיים צארום. 48 עמ', רח דף; 64 עמ', קסח דף. מצב כללי טוב מאד. רבי יצחק אלפייה - (תרל"ח- תשט"ו | 1878–1955) נולד בארץ צובא [חלב - סוריה], רב ודיין, מגדולי מקובלי ירושלים, מייסד ישיבת "אור חדש וצמח צדיק" ומחדש מנהג 'תענית דיבור' בימי השובבי"ם. הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר עליו שהוא אחד מל"ו צדיקים שבדור. הרב שלום חיים צארום - (תרנ"ג - תשל"ד | 1893-1973) נולד בירושלים, נכדו של רבי שלום יוסף עראקי, ששימש אב בית דין לקהילת התימנים בירושלים ומהבולטים בועד עדת הספרדים והתימנים בירושלים.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 013

לוט 8 ספרים וחוברות שנדפסו בירושלים

1. ספר תקופת החמה וברכתה למחזור ר"ה התשי"ג, מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי זצ"ל, ירושלים. 80 עמ'. מצב מצוין 2. ספר מגן בעדי חלק ראשו השייך לספר מגיני ארץ מאת רבי עבודי יחיא משה זצ"ל, ירושלים תרס"ד. ללא כריכה, מצב כללי בינוני ס"ב דף + 4 דף תיקוני טעויות. הדף האחרון חסר מעט. 3. ספר כסף צרוף דרושים על התורה ובסופו מעין גנים פירוש על שיר השירים ודרושים להספד מאת רבי סעדיא בן יוסף צפירה זצ"ל. נדפס בדפוס רפאל חיים הכהן ירושלים תרצ"א. מצב כללי טוב, כריכה, שער ועמודים אחרונים מנותקים. [4] דף. רח, כח, ז, [1] עמ', 25 ס"מ. 4. ספר כסף צרוף, חידושים על ספר בראשית מאת רבי סעדיא בן יוסף צפירה זצ"ל. נדפס בדפוס אברהם משה לונץ ירושלים תרנ"ו - 1896. מצב כללי בינוני - טוב, דפים וכריכה מנותקים, מדף א' עד דף ד' חסר, מעט כתמים. [3], ה-מג דף 23 ס"מ. 5. ספר קורות העתים לישורון בארץ ישראל אודות מעוראות שעברו על בני הישוב בארץ בין השנים תקצ"ד (1834) והלאה ובהם גם אודות רעש האדמה שפקד את הארץ בשנת תקצ"ז (1837). נדפס בירושלים ע"י מאיר אנשין בדפוס צוקרמן תרצ"א - 1931. ללא כריכה. מצב כללי בינוני. יג דף. 22 ס"מ. 6. ספר ברייתא דשמואל הקטן - על אסטרונומיה מהתנא הקדוש שמואל. מהדורה שלישית עם ספר תפארת צבי. נדפס בדפוס צוקרמן בירושלים תרצ"ב - 1932, כולל כריכת המעטפת. מצב כללי טוב. 4, מט דף. 7. קונטרס תשובה מיראה, מאת הגאון האדר"ת - רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים זצ"ל, נדפס לרגל מלאות שנה להסתלקותו ג' אדר תרס"ו בירושלים. כולל כריכת מעטפת. 4, נו עמ'. מצב כללי טוב מאד. 8. ספר ע"ם מרדכי - דרושים מרבי מרדכי עזראן זצ"ל, נדפס בירושלים תרצ"ג 1933. מצב כללי טוב מאד. 2, נב דף.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 014

לוט 9 ספרי ירושלם.

1. ספר צעקת בני ישראל. תפילות שונות. ירושלם. תרפ"ד - 1924. על השער הקדשה בכתב יד לבית הכנסת בכפר השילוח. המדפיס: שמואל הלוי צוקרמן. ס דף. 21 ס"מ. 2. ספר קול יעקב ("מגלה כל סתו"ם") מאת הרב יעקב חיים סופר ה"כף החיים" על הלכות סת"ם. ירושלם. תרס"ד - 1904. 69, (2) דף. 21 ס"מ. חסר דף אחרון. מצב גרוע. ללא כריכה. נזקי עש. 3. ספר תולדות גדולי ישראל מאת הרב משולם זישא רוזנבלט. ירושלם. תש"א - 1941. דפוס: פנחס אבן. עם הסכמות המהרי"ץ דושינסקי, הגרז"ר בנגיס, והגרא"ז מלצר. חסרים 2 עמודים אחרונים. מצב כללי טוב. 4. ספר בן יכבד אב חלק א'. מאת הרב בן-ציון ידלר על הרפתקאות אביו הרב יצחק זאב ידלר. ירושלם. תש"ח - 1948. דפוס: חורב. כח עמ', 20 ס"מ. מצב כללי טוב. 5. ספר "היומם בכדור הארץ" בענייני אסטרונומיה וקו התאריך של הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי, כולל מפת עולם בסוף הספר. ירושלם. תש"ג - 1943. דפוס סלומון. [4], 4, צב, [3] עמ' *8. מצב טוב. 6. ספר דברי חזקיהו חלק ב' וזכרון לצדיקים מאת הרב חזקיה שבתי יאושע זצ"ל עם הקדשתו על השער. ירושלם. תשי"ב - 1952. בפתיחה המחבר מספר את תולדותיו, והתשובה הראשונה עוסקת בנושא מעניין של גרי ארגנטינה. מצב כללי טוב בינוני. 7. ספר משבי"ח על הירושלמי לרבי משה שמעון זייוויץ זצ"ל רבה של פיטסבורג. ירושלם. תרפ"ט - 1929. המדפיס: י.א. ווייס. [13] דף. 336, [2] עמ', 29 ס"מ. מצב כללי טוב. 8. ספר שו"ת רועי ישראל מאת חכמי החלאבים רבי יהודה קצין, רבי רפאל שלמה לניאדו, ורבי אפרים לניאדו. ירושלם. תרס"ד - 1904. הובאו לדפוס ע"י רבי שלום הדאיה, המו"ל הרב גבריאל פרג' שמאע, והמגיה הרב שאול קצין. [2], כב, ב, [1], ג-כז, כ דף. 31 ס"מ. כריכה מחודשת, מצב כללי טוב מאוד. 9. ספר תורת הארץ חלק ראשון מאת רבי משה קלירס בענייני מצוות התלויות בארץ עם קונטרס אחרון. ירושלם. תרפ"ה - תרפ"ח, 1925 - 1928.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90
פריט מס' : 015

לוט דפים מספר עיבור שנים, קושטא שכ"ד | 1664 מהדורה ראשונה ונדירה

דפים מספר עיבור שנים ותקופות [לעולם חלילה חוזרות משנת הרצ"ט ליצירה. ועד סוף העולם], מאת רבי יששכר אבן-סוסאן. מהדורה ראשונה. על פי ההקדמה שכתב המחבר למהדורה השניה שהדפיס בעצמו בונציה של"ט הספר שלפנינו מקורו בכתב היד אשר נגנב ממנו והודפס שלא ברשותו.לפנינו אם כן דפים מהמהדורה הראשונה שהודפסה שלא ברשותו. השלמה בכתב יד מהתקופה בארבע דפים. חלק מהדפים במצב גרוע שולים שרופים במרבית הדפים, לא כרוך, פגעי זמן ובלאי. דפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $60
פריט מס' : 016

ספר כל בו – ונציה, שכ"ז | 1567

ספר כל בו - הלכות ומנהגים מתקופת הראשונים. מאת אחד מגדולי הראשונים.בדפוס זורזי די קבאלי,ונציה,שכ"ז [1567]. |ספר כלבו, הוא ספר הלכה יסודי, שנתקבל מאוד בתפוצות ישראל.הספר עוסק בענייני:ברכות, תפילות, מנהגי שבתות וחגי ישראל ומועדיו, נישואים, ענייני ממון, הלכות מזון ומנהגי אבלות. כן נכלל בספר אחד הביאורים המוקדמים ביותר להגדה של פסח. הספר יוחס לריב"ש, ואילו החיד"א דוחה אפשרות זאת. יש אומרים כי רבי אהרון הכהן מלוניל כתב את הכלבו, בספר קורא הדורות כותב שיש אומרים שאשה חכמה כתבה את הספר.| רישומי וחתימות בעלות, ביניהם בכתב מזרחי עתיק. | פגעי עש. כריכה ודף ד' חסרים. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 017

ספר לבוש עטרת זהב - מהדורה ראשונה קראקא שנ"ד | 1594

ספר לבוש עטרת זהב, מהדורה ראשונה קראקא [קרקוב - פולין] שנ"ד | 1594. רכב דף. נקבי עש רבים עם פגיעות רבות בטקסט. כריכה מקורית פגומה, ללא שדרה. מצב כללי גרוע.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $50
פריט מס' : 018

חלקת מחוקק על איוב מרבינו האלשיך - מהדורה ראשונה ויניציאה שס"ג | 1603 - עותק חסר

ספר איוב עם פירוש חלקת מחוקק לרבינו הק' רבי משה אלשיך זי"ע, מהדרה ראשונה ויניציאה שס"ג | 1603. ללא דף שער, דפים מנותקים. נזקי עש רבים. כתמים ונזקי עבר שונים. דף ראשון עם הדבקות וכיתוב שלא נבדק. ה-י"ו, יח-קג. מצב כללי גרוע.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 019

ספר קב הישר - מהדורה שניה - פרנקפורט דמיין תס"ט | 1709

המהדורה השניה של ספר המוסר החשוב קב הישר מאת רבי צבי הירש קוידנובער זצ"ל, נדפס בפרנקפורט דמיין בשנת תס"ט | 1709. לשון הקודש ותרגום ליידיש בכל עמוד. חלק ראשון. קה דף. כתמי ופגעי זמן שונים, קרעים מודבקים במספר מקומות. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $50
פריט מס' : 020

לוט 2 כרכים מיניאטוריים של ספר המגיד עם פירוש אגודת שמואל. אמשטרדם. תנ"ט | 1699.

ספר המגיד - עם פירוש אגודת שמואל, עם פירוש רש"י, תרגום ליידיש-דייטש. אמשטרדם. תנ"ט - 1699. מהדורה מיניאטורית בארבעה כרכים. התרגום ביידיש-דייטש הוא חיבור המשך לספר "צאינה וראינה" על התורה ומאותו מחבר [רבי יעקב מיאנוב]. במהדורה זו עבר החיבור עריכה לשונית ולשונו אינו זהה למהדורות הקודמות. לפנינו 2 כרכים: כרך אחד של יהושע שופטים עם שער ודף אחרון חסר וכריכה מנותקת. והכרך השני על מלכים א' ו- ב' עם שער חסר. "אגודת שמואל": חיבור מאת המו"ל רבי שמואל דלוגאטש - נדפס במהדורה זו לראשונה [והוא ליקוט ממקורות ומחיבורים שונים רובם לא מוכרים ממקור אחר, כדוגמת "הגהות רבי עובדיה הנביא", סוד מישרים, עמק השם, ועוד]. ליקוט זה שהוכנס בסוגריים בתוך פירוש רש"י, זכה למהדורות נוספות, ואף עורר עליו ביקורת על כך שהוכנס בתוך נוסח פירוש רש"י. הוספות אלו נכנסו בחלקם למהדורות רבות של רש"י ולעתים נבלעו בתוך פירושו ויוחסו לרש"י עצמו (ראה על כך: ח' ליברמן, אהל רח"ל, א, עמ' 310-329). מצב כללי טוב. כריכות מקוריות.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 021

ספר לקט הקמח על אהע"ז מאת רבי משה חגיז עם חתימה של רבי יעקב ברלין מפיורדא (לכאורה). המבורג. תע"א | 1711.

ספר לקט הקמח על אהע"ז מאת רבי משה חגיז עם חתימה של רבי יעקב ברלין מפיורדא (לכאורה). המבורג. תע"א - 1711. רבי משה חגיז (כונה גם "המני"ח") תל"ב, 1672 - נפטר אחרי שנת תק"י , 1750. היה מחכמי ירושלים במאה ה-18, מראשי הלוחמים בשבתאות. רבי יעקב ברלין מפיורדא: תלמיד ר' יעקב פופרש מפפד"מ. חתן ר' יוסף שטינהרט מפיורדא. מגדולי חכמי דורו, היה רב בפיורדא. חיבר "באר יעקב", "זכרון יעקב". המדפיס: יאהן ראהיז. [4],221,[3] דף. 16 ס"מ. כריכה מחודשת, 2 דפים ראשונים משוקמים. 4 דפים אחרונים חסרים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 022

ספר מראות הצובאות. אופיבאך, תע"ט | 1719.

ספר מראות הצובאות, פירוש על נביאים ראשונים, מאת האלשיך הקדוש. אופיבאך, תע"ט - 1719. בשער רישומי בעלות וחתמת דר' צונץ ת"א. [2], עא דף. 32.5 ס"מ. כריכה מקורית מנותקת. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 023

ליקוטי שושנים - יסניץ תפ"ב | 1722

ספר ליקוטי שושנים, דרשות על התורה מאת רבי מאיר בן לוי מזולקווא, מהדורה שנייה יסניץ תפ"ב | 1722. חסר דף שער ודף ד' ללא כריכה נזקי עש רבים ופגיעות בטקסט. במצב כללי בינוני - גרוע. מספר רישומים בכתב יד בכמה מקומות.
החל מ $50
פריט מס' : 024

מסרת המסרת, זולבצאך תקל"א | 1731

מסרת המסרת מאת רבי אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי בענין דרך בעלי המסורת בקיצור לשונם חידותם וסימנם עם הסכמות גאוני מיץ ופיורדא, שער עם מסגרת מעוטרת. לה דף. 17 ס"מ. כריכה מנותקת, כתמים, מצב בינוני – טוב.
החל מ $50