ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 020

לוט 11 ספרים שונים מדפוסי ירושלים

לוט ספרים מדפוסי ירושלים 1.ספר מערת שדה המכפלה ירושלים תר"ע - 1910. ללא כריכה 2. שערי דעת ירושלים תרפ"א. 3. בית הבחירה להרב המאירי ירושלים תרמ"ה. 4. אורח חיים עם תיקון כרת ירושלם תר"ס . 5. שביתת השבת ירושלים תרע"ג. 6. השתפכות הנפש ירושלים תרס"ד כריכה ושער מנותקים. 7. שארית יעקב ירושלים תר"מ. 8. לוט 3 ספרים כרוכים יחד א. בית אברהם פערסבורג תרנ"א ב. אוהל יוסף ירושלים תרמ"ז. ג. פרי הארץ ירושלים תרמ"ז. 9. סליחות לשובבים ת"ת ירושלים תרל"ד. 10. תהילים עם באור מטע לשם ירושלים תרפ"ז. 11. נחמות ישראל על שיר השירים ירושלים תרס"ב כרוך יחד עם ספר שמע יעקב פיעטרקוב תרס"א.
$220
החל מ
$100

תן הצעה