ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 016

לוט ספרי חידושים על הש"ס: פתח האוהל - זולצבאך תנ"א | 1691 / שם אנוש - ווארשא תרס"ב | 1902 / קונטרס ר' חיים יונה - לעמברג תקס"ז | 1807 ספר הישר לרבינו תם - וינה תקע"א | 1811

ספר פתח האוהל מהדורה ראשונה זולצבאך - תנ"א |1691. חיבור מיוחד בנושאים שונים מסודרים לפי סדר א' ב', מאת רבי אברהם בן רבי יהודה ליב מפרעמסלא. בדף אחרון חתימה מעניינת: אברהם שניאור[?]..[?]. ובמספר מקומות חותמת בעלות בלועזית 'ד. פלדמאן ראבינער'. [1] ל דף כולל מראה הפסוקים. בסופו חיבור נוסף מאת המחבר עם שער נפרד, נקרא גם הוא בשם 'פתח האוהל'. בו יבוארו כללי הש"ס וסיכום פלוגתות המובאות בו. [2], לג דף. מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. ספר שם אנוש "לזכר נשמת שם אנוש ז"ל. ווארשא - תרס"ב | 1902 מהדורה ראשונה. "והוא פתח הספר מספרי אשר יצא בעזר השם בעוד איזה ימים מבית הדפוס..." המחבר הרב יוסף אהרן רבינוביץ (תרי"ג - תרפ"ב) היה רב ליטאי-חסידי, נכד הגאון ר' דובער מנישוויעז מי שכונה ה'ראש הברזל' למד בוולאז'ין מפי ה'בית הלוי' אבי שיטת בריסק ודבק בו בכל מסעותיו, חיבר כמה ספרים נוספים המפורסם שבהם 'פרי דוד'. עוד בצעירותו החל להתלבש בלבוש חסידי ובוורשה אף התפרסם כבעל מופת, שם גם החל לערוך טישים כמנהג האדמור"ים, ולפיכך נודע בכינוי 'דער ליטווישער רבי' או 'דער מתנגדישער רבי'. החיבור הזה עוסק בקבלה מתובל בדרוש, בו מבאר המחבר דברים עמוקים מתוך אגדות חז"ל, ובסופו יבוארו כמה פסוקים ותפילות. דפוס ווארשא דובערוש טורש. מדבקה מהספריה המרכזית בווארשא שמעידה שהעותק הינו "מספרי ישראל בפולין שנצלו מן ההשמדה... תש"ח-1947". חותמות בעלות מבית עקד הספרים של 'ישיבת חכמי לובלין'. [1], כד דף, 48 עמוד כולל לוח הטעות. קרע קטן בדף הראשון וקרע גדול בלוח הטעות, ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב. קונטרס ר' חיים יונה 'המכונה עלה דיונה' מאת הגאון החריף מוהר"ר חיים יונה תאומים אב"ד ברעסלא (ת"נ - תפ"ח). המחבר נפטר בגיל צעיר לימים והוא בן 38 שנים בלבד. התפרסם בעיקר בזכות ספרו זה העוסק בענייני הלכה - חושן משפט. על מצבתו נכתב בזה הלשון:"פה נטמן וספון חלקת מחוקק כנפי יונה נחפה בכסף מזוקק הלא הוא החכם השלם במדות תרומיות מוהר"ר חיים יונה זצ"ל אב"ד בעיר ברעסלא אשר הרביץ תורה בישראל וחיבר כמה חיבורים ונפטר בשם טוב בברעסלא ג' י"ז תמוז". [8], ט-כד דף. חתימת בעלות לא נבדקה. קרעים קלים, מצב כללי טוב. ספר הישר לרבינו יעקב תם בעל התוספות זצ"ל. וינה תקע"א | 1811. העותק שלפנינו, מלא בהגהות ותיקונים כת"י חלקם משמעותיים מאד. לאורך הספר סוגים שונים של כתב כך שנראה שנכתבו ע"י מספר אנשים. בעמוד השער תחת שם המחבר נרשם בכת"י, 'גדולת רבינו תחזק בשו"ת ריב"ש בריש ס"י שצ"ד'. [שם מפליג הריב"ש בשבחים ותוארים נכבדים על גודל מעלת רבינו תם. כמו למשל: מסתימת התלמוד אין כמוהו בפלפול..]. חתימת בעלות שלא נבדקה. [2],פז דף. קרע בדף השער ללא פגיעה בטקסט, מצב כללי טוב.
החל מ
$120

תן הצעה