ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 017

לוט ספרי קבלה חשובים: משנת חסידים אמשטרדם - ת"ק | 1740 פת לחם ליוורנו - תקנ"ד | 1794 קל"ח פתחי חכמה יוהנסבורג - תרי"ז | 1857

ספר משנת חסידים. "זה ספר משנת חסידים שחיבר הרב הגדול בקי בנגלה ובנסתר לו עשר ידות ה"ה מוה"רר עמנואל חי בן אברהם ריקי בעיר ליוורנו" אמשטרדם - ת"ק | 1740. המחבר רבי רפאל עמנואל חי ריקי (תמ"ח - תק"ג). היה רב מקובל ופייטן איטלקי. כשהיה בן שלושים, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה למד את חכמת הקבלה ועסק בכתבי האריז"ל. לאחר כשנתיים עזב את צפת עקב מגפה שפרצה בגליל העליון ויצא חזרה לחוץ לארץ. על הספינה בה נסע התנפלו שודדים ושבו אותו עם משפחתו. לאחר ארבעים יום נפדה ובא לאיטליה לעיר ליוורנו. בתקופה זו חיבר את חיבורו זה 'משנת חסידים' שהוא למעשה חיבורו העיקרי העוסק בביאורים עמוקים בתורת הקבלה. [6], קלב דף. חתימות שלא נבדקו. כתמים בדפים, נקבי עש מועטים, נכרך מחדש. מצב כללי טוב. ספר פת לחם מהדורה ראשונה ליוורנו - תקנ"ד | 1794. מאת רבי אלישע חבאבילייו נר"ו "בדפוס השותפים החכם כמוהר"ר יעקב נוניס נר"ו ואיס והמשכיל כמה"ר רפאל מילדולה נר"ו". המחבר רבי אלישע חאביליו (תע"ט - תק"ס) מרבני איטליה, היה תלמידו המובהק של רבי דוד פרדו, החיבור הזה עוסק בפירוש וכוונת ברכות הנהנין עפ"י הקבלה. בדף השער חתימה מעניינת במיוחד: "מרדכי חיים ן עטר". ועוד חתימה שלא נבדקה כראוי. [3], עז דף. כתמים קלים, נכרך מחדש מצב כללי טוב. ספר קל"ח פתחי חכמה "והמה פתיחות לספר הקדוש עץ חיים מהאר"י ז"ל חברו הרב הגדול מש"ה איש האלהים קדוש יאמר לו כמהור"ר משה חיים לוצאטו זלה"ה" [הרמח"ל] ע"י המדפיס חיים ארי'. יוהנסבורג - תרי"ז | 1857. עם הקדמת המביא לבית הדפוס, ו'ספר דרך עץ חיים' "והוא הקדמה לספר פתחי החכמה" [הנלמד גם כחיבור בפני עצמו אפילו לעוסקים רק בתורת הנגלה]. קמב דף. חתימת בעלות לא נבדקה, כריכה מקורית בלויה שדרת עור פגומה, מצב כללי טוב.
$130
החל מ
$100

תן הצעה