ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 013

לוט 8 ספרים וחוברות שנדפסו בירושלים

1. ספר תקופת החמה וברכתה למחזור ר"ה התשי"ג, מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי זצ"ל, ירושלים. 80 עמ'. מצב מצוין 2. ספר מגן בעדי חלק ראשו השייך לספר מגיני ארץ מאת רבי עבודי יחיא משה זצ"ל, ירושלים תרס"ד. ללא כריכה, מצב כללי בינוני ס"ב דף + 4 דף תיקוני טעויות. הדף האחרון חסר מעט. 3. ספר כסף צרוף דרושים על התורה ובסופו מעין גנים פירוש על שיר השירים ודרושים להספד מאת רבי סעדיא בן יוסף צפירה זצ"ל. נדפס בדפוס רפאל חיים הכהן ירושלים תרצ"א. מצב כללי טוב, כריכה, שער ועמודים אחרונים מנותקים. [4] דף. רח, כח, ז, [1] עמ', 25 ס"מ. 4. ספר כסף צרוף, חידושים על ספר בראשית מאת רבי סעדיא בן יוסף צפירה זצ"ל. נדפס בדפוס אברהם משה לונץ ירושלים תרנ"ו - 1896. מצב כללי בינוני - טוב, דפים וכריכה מנותקים, מדף א' עד דף ד' חסר, מעט כתמים. [3], ה-מג דף 23 ס"מ. 5. ספר קורות העתים לישורון בארץ ישראל אודות מעוראות שעברו על בני הישוב בארץ בין השנים תקצ"ד (1834) והלאה ובהם גם אודות רעש האדמה שפקד את הארץ בשנת תקצ"ז (1837). נדפס בירושלים ע"י מאיר אנשין בדפוס צוקרמן תרצ"א - 1931. ללא כריכה. מצב כללי בינוני. יג דף. 22 ס"מ. 6. ספר ברייתא דשמואל הקטן - על אסטרונומיה מהתנא הקדוש שמואל. מהדורה שלישית עם ספר תפארת צבי. נדפס בדפוס צוקרמן בירושלים תרצ"ב - 1932, כולל כריכת המעטפת. מצב כללי טוב. 4, מט דף. 7. קונטרס תשובה מיראה, מאת הגאון האדר"ת - רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים זצ"ל, נדפס לרגל מלאות שנה להסתלקותו ג' אדר תרס"ו בירושלים. כולל כריכת מעטפת. 4, נו עמ'. מצב כללי טוב מאד. 8. ספר ע"ם מרדכי - דרושים מרבי מרדכי עזראן זצ"ל, נדפס בירושלים תרצ"ג 1933. מצב כללי טוב מאד. 2, נב דף.
$50
החל מ
$50

תן הצעה