ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 063

לוט 7 ספרי ה'חפץ חיים'. מהדורות ראשונות ומוקדמות. עם "מוגה" בכתב יד קדשו של ה'חפץ חיים'.

1. ספר "ליקוטי הלכות" מסקנת הסוגיות בסדר קדשים להלכה לדעת הרמב"ם, עם באורים, מסכת זבחים, ווארשא תרנ"ט – מהדורה ראשונה. עם "ליקוטי הלכות" מסכת מנחות, ווארשא תרס"ג. בדף שלפני השער, רישום "מוגה" בכתב יד קדשו של החפץ חיים. (עיפרון). מצב מצוין. ללא כריכה. 2. ספר "משנה ברורה" חלק א', ווארשא תרמ"ג 1884. בדף מ"ט2 הגה הלכתית בכתב יד. מצב מצוין. 3. "משנה ברורה" חלקים ב - ה, וארשא - פיעטרקוב תרס"ד. מצב טוב. בחלק ג' ה' חותמת בעלות של 'בית המדרש עץ חיים' אשכנזים באמשטרדם. פגמים בדפים הראשונים. מצב מצוין. 4. ספר "חסד לאברהם" זכות מדת החסד, חיזוק התורה והוגיה, חיזוק הדת והאמונה ועוד. מאת הרב אהרן הכהן חתן ה'חפץ חיים', ירושלים תר"ף מהדורה ראשונה. 60 דף. שער מעטפת נוסף. מצב טוב – בינוני, דפים מנותקים. סה"כ 7 כרכים מספרי החפץ חיים וחתנו.
$375
החל מ
$180

תן הצעה