ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 035

לוט 6 ספרים מדפוסי פיורדא שנות הת"ק - חלקם עם חתימות

1. ספר מנחת יעקב, חלק ראשון על ספר תורת חטאת של הרמ"א עם פירוש מנחת יעקב מאת רבי יעקב ריישר, חלק שני ספר תורת השלמים עם שער נפרד ובהמשך ספר סולת למנחה ושמן למנחה - מהדורה שניה, דפוס חיים מדפיס פיורדא תקכ"ג | 1763. ספרית הדפים משובשת. [2],מה,[2],מו-נח,[1],סב-סה,[7],פז-קח [צ"ל קט]; 39 דף. נזקי עד וכתמים. כריכה מנותקת ובלויה ללא שדרה. מצב כללי בינוני. חתימות בעלות עתיקות שלא נבדקו. 2. ספר שני שו"ת מהר"י מטראני - מהדורה שניה פיורדא תקכ"ח | 1768. [1], קמה,[2] דף. נקבי עש, כריכה ודפים מנותקים. כריכה בלויה ללא שדרה. מצב כללי בינוני. רישום בעלות: "זה הספר שייך להרב הגאון הגדול מאור הגולה פאר הדור המפורסם בכל העולם כבוד מ' גבריאל כהן". 3. ספר ים של שלמה, מסכת חולין, לרבינו שלמה לוריא (המהרש"ל) - פיורדא תקכ"ו | 1766. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. חותמת בעלות "יו"ט ליפמן הכהן אב"ד דק"ק מיר" - רבי יו"ט ליפמן הכהן הלפרין, נכד ר יו"ט ליפמן בעל "קדושת יו"ט" בעל מחבר "מלבושי יו"ט". 4. ספר כנסת הגדולה חלק חושן משפט - פיורדא תנ"ב | 1692. קצו דף. נזקי עש. כריכה ודפים מנותקים. כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. חתימות בעלות עתיקות שלא נבדקו. 5. הא לכם זרע לצדקה פסקים ושאלות ותשובות - פיורדא תקכ"ו | 1766. כתמים ונקבי עש מועטים. מצב כללי טוב. כריכה בלויה מעט. 6. שאלות ותשובות צמח צדק, לרבי מנחם מנדל קרוכמל מניקלשבורג - פיורדא [בשער בא"ד = באמשטרדם] תקכ"ו | 1766. חתימה עתיקה בשער לא מזוהה. נזקי עש רבים, כריכה מנותקת ובלויה. מצב כללי בינוני - גרוע.
$250
החל מ
$250

תן הצעה