ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 005

לוט 5 כרכים ממסכתות הש"ס בדפוס שפירא - זיטאמיר תר"כ - תרכ"ד | 1859-1864

לוט 5 כרכים עם מס' מסכתות הש"ס מתלמוד בבלי שנדפסו בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא. 1. מסכת יומא, תרכ"ד | 1864. צה, ט [צ"ל י], רכב-רל דף. 2. מסכתות זבחים ומנחות בכרך אחד, תר"כ | 1859-1860. [1], קלג; [2], קיח, סג-פח דף. לכל אחד משני המסכתות הללו שני שערים. 3. מסכת נדה עם משניות טהרות, תרכא|1861. [1], קז, א-יח; [1], קלח, סג-פח דף. למסכת נדה שני שערים, שער נוסף למשניות טהרות. 4. מסכת עירובין, תרכ"ב | 1862. [1], קלה, א-כ, א-ג, פט-קלא דף. שני שערים. 5. מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות ומעילה, תרכ"א | 1860. פז, לז, לה, לא, מא, א-ה [3], [2], פח דף. חותמות בית הכנסת אהל שרה במאה שערים (בו התפלל ומסר שיעורים הגאון הגדול מרן פוסק הדור רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל), "מנין חבד חדש דזיהארי'" וכן חותמת "ספרייה דמנין בראן דויטעפסק". מצבים משתנים, חלק מהכריכות מנותקות (אחת מהן מקורית-בלויה), פגעי זמן שונים, נזקי עש, עובש, כתמים, דפים מנותקים, קרעים וכתמי מים. רישומים שונים.
$180
החל מ
$180

תן הצעה