ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 038

לוט 4 ספרי זולצבאך מהדורות ראשונות חלקם עם הגהות וחתימות מעניינות

1. ספר עצי אלמוגים, על דיני נטילת ידים והלכות עירובי חצרות ועוד מאת רבי חיים צבי הירש ברלין - עותק חסר מהדורה ראשונה זולצבאך תקל"ט | 1779. [2], רכו [במקור: רנד] דף. הדבקות בשער, דף ג' קרע עם חסרון, כתמים בדף ב'. מעבר לכך מצב כללי טוב מאד. כריכה חדשה. 2. ספר שער אפרים, שו"ת מאת רבי אפרים הכהן מוילנא - מהדורה ראשונה זולצבאך תמ"ח | 1688. שער קרוע עם הדבקות, נקבי עש, קרעים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני. כריכה חדשה עם פגמים קלים. 3. מסכת שבת ומסכת עירובין מתלמוד בבלי בדפוס משולם זלמן בן אהרן בזולצבאך תקט"ו | 1755. [2], קצ, קל דף. נזקי עש כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. רישומי בעלות עתיקים, נראים מתקופת ההדפסה, הגהות והערות בדף הפורזץ, מעבר לשער של מסכת עירובין המעידים על רוחב ידיעתו בתורה של הכותב, מס' הגהות קטנות נוספות במס' מקומות בספר. לא נבדק לעומק. כריכה מקורית בלויה עטופה בבד. 4. כרך אחד עם ספר שאלות ותשובות, חלק ג' מספר פנים מאירות לרבי מאיר אייזנשטאט - מהדורה ראשונה זולצבך תצ"ח | 1738. [2], סא דף.כרוך עם ספר חידושי הלכות ממסכת בבא קמא, חלק ד' מספר פנים מאירות למהר"ם א"ש - מהדורה ראשונה זולצבאך תפ"ט | 1729. [3], נא דף. נזקי עש רבים, פגמים וכתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. כריכה מנותקת ללא שדרה. חתימות בעלות עתיקות בשער, לא נבדקו.
$140
החל מ
$120

תן הצעה