ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 036

לוט 2 ספרים נדירים מדפוס מיץ שנות הת"ק

1. מסכת ברכות מתלמוד בבלי, פורמט מיוחד. עם פירושי הרא"ש, הרמב"ם והמהרש"א. ובסופה רב אלפס ונושאי כליו. מהדורה זו נדפסה בפורמט קטן, ובכדי להקל על הלומד כל עמוד מקורי נדפס על גבי שני עמודים. לשם כך נדרשה עבודה רבה ועימוד חדש לגמרי של התלמוד. בראשי העמודים מספור כפול, המקורי והנוכחי. שער מיוחד לרב אלפס - מיץ תק"ל | 1770. ללא כריכה. מספר דפים בגדלים משתנים. קעז, לז, קלד [צ"ל קלה], [1] דף. 21 ס"מ. מצב כללי טוב. 2. שו"ת קרית חנה, ארבעים וחמש תשובות הלכתיות מאת הגאון רבי גרשון קובלענץ מזיא מדייני ק"ק מיץ - מיץ תקמ"ה | 1785. מהדורה יחידה נדירה. [1], ב-נז, נט, [3] דף. 20 ס"מ. מצב טוב, כריכה חדשה. דפים עבים. כתמים. חתימות בעלות עתיקות לא נבדקו.
$120
החל מ
$120

תן הצעה