ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 005

לוט 2 ספרים. דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר

1. משניות, סדר טהרות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב ותוספות חדשים. נייר כחלחל. סלאוויטא, דף השער עד דף ד' חסרים. 2. שולחן ערוך הרב, להרב שניאור זלמן מלאדי, אורח חיים חלק שלישי, הלכות פסח ויו"ט. חותמות בעלות של "מנחם זאב שטערן שו"ב ומ"צ דק"ק לודוש". דפוס האחים מו"ה חנינא ליפא, מו"ה אריה ליב ומו"ה יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תר"ח [1848]. דפים אחרונים חסרים.
החל מ
$100

תן הצעה