ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 005

לוט 15 ספרי ירושלים. חותמות חשובות

1. חמשה ספרים כרוכים יחדיו: שירי דוד, אהל יוסף, פרי הארץ, בית אברהם, ערכי עלי. | 2. שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. דפוס ווייס, ירושלים, תרפ"ו [1926]. | 3. שיר השירים עם מילתא בטעמא, מאת הגאונים בירושלים. דפוס החדש, ירושלים, תרפ"ד [1924]. | 4. שו"ת רב מלכיא, מאת רבי מיכאל דייטש. דפוס לעווי, ירושלים, תרס"ד [1904]. | 5. שני עותקים של הספר: תורת מאיר, מאת רבי מאיר פריימן, ירושלים, חש"מ ושנת ההדפסה. | 6. דרכה של תורה, מאת רבי שלמה אהרן ורטהיימר. דפוס זכרון שלמה, ירושלם, תרנ"א [1891]. | 7. מקור ברוך, מאת רבי ברוך ב"ר משה מהוראדנא. דפוס לוין-אפשתין, ירושלים. | 8. אשי משה, מאת רבי משה מביאליסטוק. ירושלם, תרס"ח [1908]. | 9. חמדת צבי, מאת רבי צבי דוד גלאזער. דפוס יהודה וירושלים, ירושלם, תרצ"ג [1933]. | 10. קומי רוני, מאת רבי אשר זליג מרגליות. דפוס צוקרמן, ירושלם, תרפ"ה [1925]. | 11. חסד לאברהם, מאת רבי אברהם צבי ברודנא. דפוס יהודה וירושלים, ירושלם, תרצ"א [1931]. | 12. שני ספרים כרוכים יחד: אמרי ציון ונר מנרות. | 13. בית הבחירה, מאת המאירי. דפוס הירשענזאהן, ירושלים, תרמ"ה [1885]. | 14. תורה מציון, מאת גאוני הדור בארץ ובחו"ל. דפוס צוקרמן, ירושלם, תרס"א [1901]. | רבים מן הספרים חתומים בחותמת הגאון רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוולאז'ין [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
$150
החל מ
$120

תן הצעה