ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 019

לוט 10 ספרים וקונטרסים חשובים ונדירים מירושלים.

1. ספר "בן יהוידע" באורים ופירושים על אגדות הש"ס על דרך הפרד"ס, מאת הגאון רשכבה"ג רבי יוסף חיים בעל ה'בן איש חי', חלקים ג' ה'. ירושלים תר"ס – תרס"ד. מהדורה ראשונה. עם שערים בדיו זהב. נדיר. מצב כללי טוב. (בחלק ג' דף השער מנותק ופגם בדף אחרון). 2. קונטרס 'אסירי התקוה' מאת המקובל הרב יהודה פתיה, ירושלים ת"ש. מצב טוב. 3. ספר "אשירה לה'" ב' חלקים, (שערים נפרדים) חידושים על התורה נביאים וכתובים, בדרך הפשט ובדרך הסוד, מאת הגאון רבי שלום בן רפאל גבאי. ירושלים תרנ"ה, מהדורה ראשונה. בדף אחרון של חלק א' 2 שירים לחתונה בכתב יד משנת תר"ס. מצב טוב. 4. ספר "מקיץ נרדמים" דרשות מוסר חוצבי להבות שדרש הגאון רבי צדקה חוצין בבית כנסת 'שמש צדקה' לפני תקיעת שופר בראש השנה, ירושלים תש"ג. מהדורה ראשונה. מצב טוב. 5. ספר "תיבת משה" פירושים וחידושים על התורה ובדרך המסרה, מאת הגאון רבי משה ברוך ממדינת בוכארה, ירושלים תרנ"ט, מהדורה ראשונה, מצב מצוין. 6. ספר "ידי אליהו" חלק שלישי, שאלות ותשובות בהלכה ובאגדה, כל הספר מנוקד (דבר לא שכיח בספרי שו"ת). מאת הגאון רבי אליהו יצחק חזן, ירושלים תרצ"ז. בשער הספר נכתב; המסדר י' צדקה. המגיה משה בן להרה"ג יעקב סופר. מהדורה ראשונה, מצב טוב, דפים מנותקים וכתמים. 7. קונטרס החליבה, מאת הגאון רבי אברהם חיים נאה, ירושלים תרצ"ט, מהדורה ראשונה, נדיר. 8. ספר "משה אמת ותורתו אמת" מנהגי החתם סופר, יצא לאור מכתב יד, ירושלים תש"ב. 9. ספר "שערי תפילה" ירושלים תר"צ. מצב מצוין. סה"כ 9 ספרים וקונטרסים ב - 10 כרכים גדלים שונים.
$190
החל מ
$150

תן הצעה