ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 107

לוט 4 כרכים של תורה נביאים וכתובים, מהדורות שונות, תקופות שונות.

לוט 4 כרכים: 1. תקון סופרים ספר שמות, אמשטרדם תקכ"ז, שני שערים שער ראשון מאוייר ונאה, מצב טוב, כריכת עור, חתימה בשער. 2. ספר תהלים ספר שלישי – חמישי, עם פי' רש"י ותרגום אשכנזי, אופיבאך תקס"ה, שערים נפרדים, מצב טוב, כריכה מקורית נאה, חיתוך דפים צבעוני. 3. ספר איוב עם ביאור ארוך ותרגום אשכנזי, אופיבאך תקס"ז, מצב טוב, כריכה מקורית נאה, חיתוך דפים צבועני, 4. ספר ירמיהו, עם פי' רש"י ומהר"ם עראמה ומכלל יופי, ותרגום אשכנזי, קארלסרוא תקפ"ט, מצב טוב, כריכה חדשה.
$100
החל מ
$100

תן הצעה