ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 111

מכתב בחתימת הגאון רבי צבי פסח פראנק רבה של ירושלים בעניין תמיכה בישיבת קמניץ - שבט תש"ך

מכתב על נייר רשמי, מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך יז שבט תש"ך, בו מבקש הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל, לתמוך בישיבת 'קמניץ' כנסת בית יצחק המעטירה, ולחוש לעזרת ראשי ומנהלי הישיבה "אשר עול הוצאות הישיבה המוטל עליהם גדול הוא מנשוא, ולהושיט יד - עזרה נאותה לבית מקדש המעט זה, למען תשוב ותפרח כימי קדם, ותמלא את תפקידה הנשגב המיועד לה בהרמת קרן תורה"ק ולומדיה" ומסיים בברכתו: "הבוחר בתורה ובישראל עמו יצו את ברכתו לכל התורמים והמסייעים ונזכה להרבות פעלים לתורה להגדילה ולהאדירה כעתירת החותם למען כבוד התורה והוגיה" חתימת ידו: "צבי פסח פראנק". קפלים בתחתית, מצב מצוין. הגאון רבי צבי פסח פראנק (תרל"ד-תשכ"א). מגדולי הפוסקים בדורו, ממייסדי הרבנות הראשית, חבר במועצת הרבנות הראשית ורבה הראשי האשכנזי של ירושלים בין השנים תרצ"ו-תשכ"א.
החל מ
$100

תן הצעה