ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 483

מכתב מאת הגאונים רבי שלמה זלמן אוירבך ורבי יוסף שלום אלישיב.

מכתב המלצה כתוב בכתב ידו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך על נייר מסמכים רשמי, 'פסח זעירא' ירושלים תשי"א. 10 שורות בכתב ידו וחתימתו. בשולי המכתב הוסיף הגאון רבי יוסף שלום אלישיב 3 שורות בכתב ידו וחתימה. סימני קיפול וקרעים, מצב בינוני.
$240
החל מ
$150

תן הצעה