ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 016

לוט גדול של 18 ספרי ירושלים – נדירים – רובם מהדורות ראשונות.

1. ספר "שבילי דוד יהודא" על שלחן ערוך אבן העזר, מאת הגאון רבי דוד יהודא זילברשטיין, ירושלים דפוס ישראל בק תרכ"ב. ע"ב דף. (ש. הלוי 57). חסר דף אחרון. מצב טוב. 2. ספר "משל ונמשל" משלים מאת רבינו יוסף חיים ה'בן איש חי', הוצא לאור על ידי רבי בן ציון חזן, ירושלים תרע"ג. מהדורה ראשונה. מצב מצוין. 3. ספר "מבקש אמונה" לרבי אהרן ראטה, ירושלים תש"ד. מהדורה ראשונה. מצב טוב. 4. ספר "שמח נפש" הלכות ברכות על פי סדר א' ב', מאת הגאון רבי שלום משה חי גאגין, ירושלים תרס"ג, מצב מצוין. 5. ספר "זמרת הארץ" עם ספר "כסף הכפורים" (2 שערים), ירושלים תרנ"ב מהדורה ראשונה. קבלה. מאת המקובל רבי אביגדור עזריאל. מצב בינוני. 6. ספר "הקונטרס היחיאלי" כולל 3 ספרים, מאת רבי יצחק אלפיה עם חותמתו מעבר לשער. ירושלים תרפ"ח מהדורה ראשונה. מצב טוב. (חסרים מספר דפים באמצע). 7. ספר "מנחת כהן" כללי הלכה לפי סדר א' ב', מאת גאון ירושלים רבי יוסף חיים הכהן, ירושלים תרס"ב, מהדורה יחידה. 8. הגדה של פסח, עם תרגום לאשכנזית, ירושלים תרנ"ז, שער יפה בדיו סגול, כריכת עץ עתיקה מעוטרת. 9. ספר "שפת אמת" לרבי משה חאגיז, ירושלים תרמ"א. 10. ספר "יגל יעקב" דרשות על התורה, מאת הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל ה'כף החיים'. ירושלים תרס"ו מהדורה ראשונה. 11. ירחון המאסף, שנה תשיעית, חוברת ה', שבט תרס"ד. 12. ספר "מאיר בת עין" שבחי התנא רבי מאיר בעל הנס, ירושלים תרפ"ח. 13. 5 כרכים של ספר "כף החיים" על השלחן ערוך. 4 מהדורות ראשונות. חלקים אורח חיים א' ו' ז' ח'. יורה דעה חלק א'. מצבים מצוינים. 14. ספר "שלחן גבוה" על שלחן ערוך יורה דעה, מאת רבי יוסף מולכו, ירושלים תרמ"ד. בדפוס השותפים משה פרץ, אברהם ויצחק גאגין וצוקרמן. מצב מצוין. סה"כ 18 ספרים. גדלים שונים.
$325
החל מ
$200

תן הצעה