ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 032

ספר קיצור סמ"ג עם ספר עובר אורח. שני הספרים בכרך אחד, עם שערים נפרדים. ספר שעורר פולמוס! מהדורה מיניאטורית. קרלסרוא. תקכ"ג | 1763.

ספר קיצור סמ"ג (ספר מצוות גדול ) על תרי"ג מצוות ודיניהם עם ספר עובר אורח. שני הספרים בכרך אחד, עם שערים נפרדים. מהדורה מיניאטורית. קרלסרוא. תקכ"ג - 1763. ספר קיצור סמ"ג חיברו רבי משה מקוצי המכונה "השר מקוצי" מגדולי הראשונים בעלי התוספות, ממנהיגי ישראל בקוצי(צרפת)-ד'תתק"צ. הספר יצא לכאורה לראשונה בעיר קרלסרוא ע"י רבי שמשון ב"ר מאיר מקרלסרוא, בהקדמתו לספר הוא כותב כי הנה הקרה ה' לפני הקיצור סמ"ג אשר כתבו השר מקוצי בעל ספר מצוות גדול, אשר הוציא הקצר מהארוך וקרא שמו קיצור סמ"ג והיה גנוז יותר מחמש מאות שנה. לעומת עדותו של רבי שמשון מקרלסרוא ישנה עדות מגוי בשם סיבסטיאן מינסטר שלמד את שפת העברית מפי רבי אליהו בחור מגדולי המדקדקים ובעלי המסורה, כפי המתברר מינסטר היה שונא ישראל, בשנת רצ"ג הוציא לאור בבאזל ספר בשם 'מצוות התורה' הספר כולל כל תרי"ג מצות ופירושיהן עם תרגום ללטינית, בראש הספר הקדמה בלטינית בה הוא מלגלג על היהודים החשוכים על התורה שבעל פה ועל המנהגים המשונים שהם נוהגים, הוא מסביר לשם מה ולשם מי עשה את העבודה הזאת. כך שלפנינו גירסה נוספת למקור הספר קיצור סמ"ג, ספר זה זהה מלה במלה ממש עם אותו ספר 'קיצור סמ"ג' שנדפס בקרלסרוא בשנת תקכ"ג מתוך כתב יד, ואשר המו"ל מעיד עליו ש'השר מקוצי' עצמו חיבר אותו, אמנם גוי פסול לעדות ובפרט כשאינו משיח לפי תומו כלל ואין לך נוגע בעדות גדול מזה... אבל בעדותו זו הוא מתרץ קושיות רבות שיש על מחבר הקיצור סמ"ג. החיד"א ב'שם הגדולים' קיבל את עדותו של המדפיס בעל כתב היד, וכותב: 'קצור סמ"ג שנדפס בזמננו נראה שקיצרו הרב מחבר הסמ"ג עצמו'. אך ככל הנראה את ההוצאה הראשונה של באזל רצ"ג לא ראה ולא ידע עליה כלל, הוא רק ראה את ההסכמה וההקדמה של המהדורה הראשונה שנדפסה בשם זה בזמנו. ויש דעות נוספות שהגוי הזה שחלק משנות חייו היה כומר הכניס בספר דעות נוצריות כדי להטעות יהודים שילמדו בספר ויטעו אחרי דעות הנצרות! דפוס: וילהלם פרידריך לאטר. קפח [צ"ל קפז],[5] דף. 13 ס"מ. ספר עובר אורח מרבי יעקב נפתלי ברבי יהודה ליב המכיל דינים קצרים להולכי דרכים. דפוס: וילהלם פרידריך לאטר. [קכד-קפח [צ"ל קפז],[5] דף. 13 ס"מ. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש.
החל מ
$120

תן הצעה